Waterschappen

Werken bij de Waterschappen  


Er werken zo'n 11.000 mensen bij de Waterschappen. Bijvoorbeeld als zuiveringstechnicus, crisiscoördinator, dijkinspecteur, innovator, of peilbeheerder. Meer informatie over de beroepen bij de Waterschappen vindt u op de website van de Waterschappen. Hier kunt u ook alle vacatures voor vaste banen vinden. Voor tijdelijke projecten en interim functies als ZZP’er wordt door de waterschappen gebruik gemaakt van detacheringsbureaus en Europese aanbestedingen. Matchd volgt deze natuurlijk op de voet en de vacatures kan je vinden op onze website.   

 

De Nederlandse Waterschappen 

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water. De waterschappen beheren 18.000 km dijken, 225.000 km watergangen, 7.500 km wegen en zuiveren jaarlijks zo'n 2 miljard m3 afvalwater. De dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn om het water van de zee en de rivieren tegen te houden. De waterschappen zorgen voor een goede waterstand en de aan- en afvoer van water. Nederland heeft ruim 3.000 polders die drooggehouden moeten worden. 25% van Nederland ligt onder zeeniveau. 59% van Nederland zou onder water komen te liggen, als we niets aan waterbeheer zouden doen.  

Ontwikkelingen bij waterschappen  

De waterschappen kijken altijd hoe ze duurzamer en goedkoper kunnen werken. Bijvoorbeeld door het opwekken van groene energie op zuiveringsinstallaties. De waterschappen willen goed met het milieu omgaan. Zij maken het afvalwater op een natuurlijke manier schoon, met de hulp van bacteriën. De waterschappen houden rekening met de natuur. Bijvoorbeeld door gebieden aantrekkelijker te maken voor bijzondere planten en dieren. De waterschappen zorgen ook voor een goede waterkwaliteit. Dat is niet alleen voor de natuur, maar ook voor mensen fijn. Nederland heeft ongeveer 650 officiële zwemwaterlocaties.  

Bestuur en financiën  

De waterschappen financieren hun werk door het heffen van belastingen. Alle inwoners betalen mee aan het schoon, droog en veilig houden van Nederland. De waterschappen worden bestuurd door 21 dijkgraven, 104 dagelijks bestuursleden en 641 algemeen bestuursleden. Inwoners en bedrijven mogen meebeslissen over het bestuur van hun waterschap. Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen.   

Meer weten over werken bij de Waterschappen? 

Wilt u meer weten over het werken bij de Waterschappen? Solliciteer dan direct op een van de openstaande vacatures of neem contact op voor meer informatie over werken bij de Waterschappen.

Waterschappen vacatures

Functioneel beheerder Relatics

Je levert als functioneel beheerder bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en inrichting van Relatics en Systems Engineering voor de projectorganisatie.

20 uur per week
Houten

IT Manager Cloud

Voor de solution Cloud zijn is Stichting Waternet op zoek maar een stevige IT manager die zijn of haar hand er niet voor omdraait om veranderingen door te voeren. Als IT manager Cloud ben je eindverantwoordelijk voor de solution. Je stuurt op resultaten, op financiën en je bent eindverantwoordelijk voor uitvoering van het HR-beleid binnen de Solution.

36 uur per week
Amsterdam

Medewerker Financieel Beheer

Jij draagt voor de jaarrekening bij aan het opstellen van de balansposten nog te betalen, nog te ontvangen en het beoordelen van facturen zodat deze in het juiste jaar verantwoord worden.

32 uur per week
Ridderkerk

Project Manager Domein klant

Als versterking binnen het domein Klant is Stichting Waternet op zoek naar Senior .NET Backend Developer met ervaring op Azure, een quality mindeset en bereid is kennis te delen. Het is een hands-on rol, waarbij je de projectleider bent en daarmee verantwoordelijk voor het opleveren van features voor de Drinkwater Facturatie (MECOMS geimplementeerd obv Dynamics 365, .NET & Azure technologie).

8 uur per week
Amsterdam

Strategisch risicomanager HWBP

WSRL is op zoek naar een ondernemende hands on senior strategisch risicomanager die sterk is in het opzetten, implementeren en borgen van een effectieve risicomanagementaanpak binnen programma en projecten.

36 uur per week
Tiel
{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie