Waterschappen

Werken bij de Waterschappen  


Er werken zo'n 11.000 mensen bij de Waterschappen. Bijvoorbeeld als zuiveringstechnicus, crisiscoördinator, dijkinspecteur, innovator, of peilbeheerder. Meer informatie over de beroepen bij de Waterschappen vindt u op de website van de Waterschappen. Hier kunt u ook alle vacatures voor vaste banen vinden. Voor tijdelijke projecten en interim functies als ZZP’er wordt door de waterschappen gebruik gemaakt van detacheringsbureaus en Europese aanbestedingen. Matchd volgt deze natuurlijk op de voet en de vacatures kan je vinden op onze website.   

 

De Nederlandse Waterschappen 

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water. De waterschappen beheren 18.000 km dijken, 225.000 km watergangen, 7.500 km wegen en zuiveren jaarlijks zo'n 2 miljard m3 afvalwater. De dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn om het water van de zee en de rivieren tegen te houden. De waterschappen zorgen voor een goede waterstand en de aan- en afvoer van water. Nederland heeft ruim 3.000 polders die drooggehouden moeten worden. 25% van Nederland ligt onder zeeniveau. 59% van Nederland zou onder water komen te liggen, als we niets aan waterbeheer zouden doen.  

Ontwikkelingen bij waterschappen  

De waterschappen kijken altijd hoe ze duurzamer en goedkoper kunnen werken. Bijvoorbeeld door het opwekken van groene energie op zuiveringsinstallaties. De waterschappen willen goed met het milieu omgaan. Zij maken het afvalwater op een natuurlijke manier schoon, met de hulp van bacteriën. De waterschappen houden rekening met de natuur. Bijvoorbeeld door gebieden aantrekkelijker te maken voor bijzondere planten en dieren. De waterschappen zorgen ook voor een goede waterkwaliteit. Dat is niet alleen voor de natuur, maar ook voor mensen fijn. Nederland heeft ongeveer 650 officiële zwemwaterlocaties.  

Bestuur en financiën  

De waterschappen financieren hun werk door het heffen van belastingen. Alle inwoners betalen mee aan het schoon, droog en veilig houden van Nederland. De waterschappen worden bestuurd door 21 dijkgraven, 104 dagelijks bestuursleden en 641 algemeen bestuursleden. Inwoners en bedrijven mogen meebeslissen over het bestuur van hun waterschap. Op 20 maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen.   

Meer weten over werken bij de Waterschappen? 

Wilt u meer weten over het werken bij de Waterschappen? Solliciteer dan direct op een van de openstaande vacatures of neem contact op voor meer informatie over werken bij de Waterschappen.

Waterschappen vacatures

Adviseur Risicomanagement

De afdeling projecten zoekt een zelfstandige adviseur risicomanagement, iemand die bij voorkeur ervaring heeft in het werken vanuit het IPM-model en die risicomanagement efficiënt en effectief kan inrichten en uitvoeren op enkele (nader te bepalen) projecten.

18-36 uur per week
Amsterdam

Operational Security Officer

Waternet digitaliseert in hoog tempo. We bieden een veilige, digitale dienstverlening naar onze klanten (burgers en ondernemers) en passen waar nodig de bedrijfsprocessen daarop aan. Als Operational Security Officer draag je bij aan het ontwikkelen en op niveau houden van privacy en security binnen de scrumteams van de afdeling Softwarehuis. Je bent de link tussen de scrumteams en het Security Office.

36 uur per week
Amsterdam

Scrummaster

Stichting Waternet is op zoek naar een Scrummaster. Binnen de afdeling Softwarehuis zijn we voor verschillende teams op zoek naar een Scrummaster. De aanleiding hiervoor is de uitstroom van een Scrummaster en een andere Scrummaster per juli.

36 uur per week
Amsterdam