Regionale samenwerkingsorganen en gemeenschappelijke regelingen

Werken bij regionale samenwerkingsorganen en gemeenschappelijke regelingen

Matchd verzamelt diverse vacatures van openstaande functies binnen regionale samenwerkingsorganen en gemeenschappelijke regelingen. Maar wat houdt het werken binnen dergelijke instanties in? U leest het op deze pagina. Heeft u interesse in een functie binnen Regionale Samenwerkingsorganen en Gemeenschappelijke regelingen of werken bij de overheid? Bekijk dan onze vacatures! 

Wat zijn Regionale Samenwerkingsorganen en Gemeenschappelijke regelingen? 

Een regionaal samenwerkingsorgaan is opgezet als een aparte rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of een BV) en vertegenwoordigt een spectrum van overheidstaken in de regio. Een regionaal samenwerkingsorgaan staat onder leiding van de regionale deelnemers. Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen, zoals een intergemeentelijke samenwerking. 

Men levert in ieder geval een platformfunctie gericht op samenwerking, het nastreven van een regionale agenda, kennisdeling en innovatie. Een regionaal samenwerkingsorgaan wordt meestal (deels) gefinancierd door de overheidsinstanties uit de regio. 

Voorbeelden zijn: 

  • Sociale zaken en werkgelegenheid 
  • Afvaldiensten 
  • Zorgtaken 
  • Kredietbank 
  • Veiligheidsregio
  • Belastingsamenwerkingen 
  • Omgevingsdiensten 

Ontwikkelingen bij Regionale Samenwerkingsorganen en Gemeenschappelijke regelingen 

De taken van gemeenten worden steeds breder en meer taken worden vanuit de rijksoverheid toebedeeld aan gemeenten zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en bijstandsuitkeringen. Daarnaast streven lokale overheden naar kostenbesparingen door gezamenlijk zorg in te kopen of samen belastingen te innen. Daarom ontstaan er steeds meer Regionale Samenwerkingsorganen. 

Werken bij een Regionaal Samenwerkingsorgaan en Gemeenschappelijke regelingen 

Elk samenwerkingsorgaan is een zelfstandig onderdeel onder toezicht van bijvoorbeeld de deelnemende gemeenten. Soms hebben ze een eigen vacature website maar vaak gebruiken ze de HR expertise van de grootste gemeente in het samenwerkingsverband. De interim vacatures en ZZP projecten worden dan ook op diverse manieren in de markt gezet. Matchd houdt dit nauwlettend in de gaten en verzamelt voor zover mogelijk alle vacatures op haar eigen website.