Adviescolleges

Werken in adviescolleges 

Bij Matchd vindt u regelmatig vacatures voor adviescolleges. Maar wat zijn adviescolleges en wat houden deze vacatures in? Dat leest u hieronder. 

Drie typen adviescolleges 

Als lid van een adviescollege adviseert u de regering over de wet- en regelgeving of over het beleid. Adviescolleges geven gevraagd en ongevraagd advies aan ministers of de Eerste en Tweede Kamer en kunnen ook zelf met beleidsvoorstellen komen. In Nederland kennen we 3 soorten adviescolleges: 

 1. Tijdelijke adviescolleges: geven maximaal 4 jaar advies over een beleidsonderwerp.
 2. Eenmalige adviescolleges: geven 1 advies over een actueel beleidsonderwerpen worden daarna opgeheven. 
 3. Vaste adviescolleges:worden ingesteld door De Ministerraad voor onbepaalde tijd. Hier kan sprake zijn van strategische colleges -adviseren over een breed beleidsterrein- en technisch-specialistische colleges, zij geven advies over 1 beleidsterrein.

De Autoriteit Persoonsgegevens 

Eén van de bekendste adviescolleges is de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij controleren onder andere de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR). Momenteel is hier veel om te doen, omdat de praktijk erg ver van de wetgeving afstaat. Toch moeten bedrijven hieraan voldoen. Hieruit volgde dat veel mensen begin 2018 e-mails van bedrijven hebben ontvangen met het verzoek of hun persoonsgegevens in de database van het bedrijf opgenomen mogen worden.  

Ontwikkelingen bij Adviescolleges 

Op dit moment zijn er 14 adviesraden actief: 

 • Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) 
 • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) 
 • Adviescommissie Water (AcW) 
 • Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 
 • Adviesraden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 • Adviesraden Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 • Adviesraden Veiligheid en Justitie 
 • Adviesraden Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 • Commissie voor de milieueffectrapportage 
 • Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht 
 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) 
 • Raad voor Rechtsbijstand 
 • Sociaal Economische Raad (SER) 
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
Vacatures voor adviescolleges 

Veel adviescolleges hebben een beperkte grootte en levensduur. Dit is een reden dat er weinig vacatures zijn voor vaste banen. Eén van de adviesraden, de Sociaal Economische Raad (SER), is hier echter een uitzondering op. Vacatures voor vaste banen bij de SER kunt u hier vinden. Daarnaast zijn er vaak wel vacatures beschikbaar voor stagiaires. Bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR). Bekijk hier het huidige aanbod aan stage vacatures bij de WRR.  

Heeft u vragen over een vacature of over het solliciteren? Neem dan contact op met Matchd.