Bij Matchd doen wij wat wij beloven. We vinden kwaliteit van onze informatie dan ook erg belangrijk. Richting onze ingezette kandidaten en opdrachtgevers houden we ons dan ook aan het motto: doe wat je zegt en zeg wat je doet. Hoewel wij de ISO 9001 al eerder hebben behaald laten wij ieder jaar een audit uitvoeren die ons kwaliteitsmanagementsysteem controleert. Met trots kunnen wij dan ook mededelen dat wij het certificaat ook dit jaar weer hebben behaald. We vertellen je graag meer over het belang van deze certificering en welke toegevoegde waarde dat voor jou heeft. 

Wat is ISO 9001 certificering?

In bijna iedere sector is ISO 9001 een begrip. Het is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 is tot stand gekomen door een samenwerking tussen organisaties wereldwijd. ISO 9001 certifisering is een erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het is daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid op de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in de organisatie. Het zorgt ervoor dat een organisatie voldoet aan de eisen, wensen, behoeften en specificaties van de afnemer en andere belanghebbende. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld wetgeving.

ISO 9001

Hoe is bij Matchd dit proces verlopen?

Alle processtappen van Matchd zijn beschreven. Dit is onder andere belangrijk voor het volgen van alle aanbestedingsregels en afspraken met klanten, om de kwaliteit van ons werk te waarborgen én te voldoen aan wet- en regelgeving als de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Om te toetsen of iedereen in het bedrijf zich aan een aantal zaken houdt, evalueren wij iedere twee maanden in grote lijnen alle processen. Hierbij kun je denken aan:

  • Of iedereen zich aan de voorgeschreven processtappen houdt;
  • De stappen volledig zijn;
  • De stappen efficiënt zijn ingericht;
  • De stappen geen onnodige handelingen bevatten.

We kijken bijvoorbeeld naar wijzigingen in marktomstandigheden, nieuwe wetgeving, wensen vanuit (nieuwe) klanten en feedback vanuit de gebruikers. De controles worden ondersteunt door een extern bureau wat ons voorziet van software, kennis en ervaring om continue te blijven verbeteren.

Een keer per jaar komt er een externe auditor van DEKRA om te toetsen of onze medewerkers zich houden aan de voorgeschreven processtappen. Ook controleren zij of de kwaliteitsmanager, de leidinggevenden en de directie tijdig de juiste stappen zetten om de kwaliteit te blijven waarborgen. Dit is een arbeidsintensief proces waarbij er diverse diepte-interviews worden afgenomen en alle bewijzen overhandigd moeten worden. Tijdens dit proces kom je altijd achter verbeterpuntjes, maar gelukkig nooit grote problemen waar direct actie op moet worden ondernomen.

Tijdens de meest recente audit werd vooral gekeken naar hoe ons nieuwe systeem, Mployee, geïmplementeerd is en of de processtappen voldoende geborgd zijn. Dit met succes, want met trots kunnen we mededelen dat onze ISO:9001 certificering weer is verlengd!

Naast dat wij het ISO:9001 certificaat hebben behaald, hebben wij ook het ISO:14001 milieumanagementsysteem behaald.