Het leven wordt elke maand een beetje duurder. Vooral de afgelopen weken was dit duidelijk te merken aan de benzineprijs en de prijs voor gas en elektra. En vaak worden per 1 januari ook allerlei diensten duurder zoals verzekeringen of de huur van je huis. Als jouw inkomen niet meestijgt met de oplopende kosten, hou je aan het eind van de maand minder over. Daarom is het belangrijk om jaarlijks te kijken of jouw inkomen voldoende meegroeit met het prijspeil. Wij vertellen je meer over inflatie en indexatie van jouw inkomen.

Indexeren

Indexering is het aanpassen van geldbedragen aan een indexcijfer. Vaak betreft dit aanpassing aan de inflatie zodat het reële bedrag gelijk blijft, d.w.z. dezelfde (gemiddelde) koopkracht blijft vertegenwoordigen. De inflatie wordt bijvoorbeeld afgemeten aan de consumentenprijsindex (CPI). Het verhogen van je inkomen kan door jaarlijkse indexering van jouw salaris of uurtarief. In veel cao’s, arbeidsovereenkomsten en inhuurcontracten staat iets opgenomen over indexering.

Cao-loon

In de cao’s wordt vaak per 1 juli en/of per 1 januari een (kleine) verhoging van het salaris afgesproken. Maar als je niet onder een cao valt of tijdelijk werk verricht dan kan het zijn dat dit er geen verhoging voor je inzit. Bij een volgend contract of een nieuwe baan is het daarom zaak om in de salarisonderhandeling rekening te houden met een kleine verhoging om de stijgende kosten te kunnen blijven betalen.

Indexatie als zzp’er

In de meeste inhuur overeenkomsten bij grote organisaties staan afspraken over indexatie. Vaak is dit pas mogelijk als je minimaal 12 maanden werkzaam bent en dan ook nog eens per een bepaalde datum. Je bent immers recent het contract aangegaan en hebt jouw tarief afgestemd op de op dat moment bekende kosten. Daarom is er geen reden om binnen 12 maanden al een indexering toe te passen. Wel kan het zijn dat jouw werkzaamheden verandert zijn, er andere uren of perioden worden afgesproken of er meer verantwoordelijkheden zijn. In zo’n geval is een tariefsaanpassing mogelijk bespreekbaar maar dit valt buiten de definitie van indexeren.

Inflatie en indexatie van jouw inkomen

Wat doet Matchd met inflatie en indexatie van jouw inkomen?

Wij houden scherp bij wanneer een tarief geïndexeerd mag worden. Soms is dit contractueel door de (eind)klant uitgesloten omdat het tijdelijke overeenkomsten betreft. Maar in de meeste gevallen dien je minimaal een jaar aan het werk te zijn (per 31-12) om aanspraak te kunnen maken op indexering. Ook is het belangrijk om tijdig te communiceren met de opdrachtgever over indexering omdat de tarieven vaak zijn vastgelegd in inkooporders en een afwijkend, hoger, tarief automatisch leidt tot afwijzing van de factuur. Eénzijdige indexering, zonder tijdige communicatie vanuit de opdrachtnemer raden wij dan ook ten zeerste af om onbetaalbaarheid van facturen te voorkomen. Mocht een indexering alsnog achteraf mogelijk zijn dan kan er altijd nog een aanvullende factuur gestuurd worden.

Hoeveel kan ik indexeren?

Indexatie wordt vaak gebaseerd op cijfers van het CBS. Dit kan de Consumenten Prijzen Index (CPI) zijn of de Diensten Prijzen Index (DPI) maar soms ook branche specifieke indexen van het CBS. De CPI laat zien dat de jaarmutatie in september 2021 2,7% bedraagt. Jouw tarief zou je dan met 2,7% mogen verhogen als dit het afgesproken uitgangspunt is.

Ben je benieuwd of jouw tarief (per 1 januari 2021) met enkele procenten verhoogd kan worden? Lees dan jouw overeenkomst met jouw klant door of neem contact op met ons. Uiteraard zullen wij je proactief benaderen als er een optie tot indexering mogelijk is en de tijd daar is om dit te regelen. Heb je nog vragen over inflatie en indexatie van jouw inkomen, dan horen wij het graag!

inflatie

Ben jij als zzp’er nog op zoek naar een uitdagende interim opdracht binnen de overheid of publieke sector?

Kijk dan op onze vacature pagina of meld je onderstaand aan voor onze vacature alert!