2024 is net begonnen, tijd om in kaart te brengen wat er verandert voor zzp’ers. 

Wat als eerste duidelijk wordt is dat zzp’ers er financieel waarschijnlijk niet op vooruit zullen gaan. Dit komt mede door de afbouw van de zelfstandigenaftrek en verlaging van de mkb-vrijstelling.Hoewel huishoudens over het algemeen een stijging van 1,8% in hun inkomen zien, ondervinden zzp’ers dus specifieke negatieve gevolgen van de belastingwijzigingen.

Gelukkig is er ook positief nieuws. De mogelijkheden voor het opbouwen van pensioen als zelfstandige zijn verruimd. Dit resulteert in een fiscaal voordeel, waardoor je bij je belastingaangifte waarschijnlijk een substantieel bedrag terugkrijgt. Hoewel dergelijke voordelen altijd al bestonden, is de jaarruimte nu verder uitgebreid.

Voor we dieper ingaan op de veranderingen, staan we stil  bij de boxen en inkomstenbelasting. De Belastingdienst onderscheidt drie soorten inkomens voor de inkomstenbelasting: Box 1 (inkomen uit werk en woning), Box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen).

Aanpassingen tarief Box 1

In Box 1 zien we aanpassingen voor het belastingjaar 2024. De hoogste belastingschijf begint bij € 75.624, slechts een bescheiden stijging ten opzichte van de vorige grens. Het belastingtarief voor de eerste schijf gaat ook licht omhoog: Van 36,93% naar 36,97%. Deze aanpassingen leiden tot extra inkomsten voor de overheid, naar schatting € 1,6 miljard.

Introductie staffel in Box 2

Een opmerkelijke verandering in Box 2 is de introductie van een staffel. Deze is ontworpen om ondernemers aan te moedigen sneller dividend uit te keren naar hun privérekening in Box 3. Het belastingtarief voor kleinere bedragen wordt verlaagd, terwijl grotere bedragen juist tegen een hoger percentage belast worden.

Verhoging belasting in Box 3

Voor vermogens in Box 3 wordt de belasting verhoogd van 32% naar 36% in 2024. Dit betekent dat het belastingtarief op het fictieve rendement op aandelen stijgt naar 6,04%, wat resulteert in een belasting van 2,17% over het vermogen boven de drempelwaarde van € 57.000 per persoon.

Verhoging arbeidskorting

Daarnaast wordt de arbeidskorting verder verhoogd, met een extra impuls voor werkenden in loondienst. Voor zzp’ers blijft de arbeidskorting gekoppeld aan de winst voor ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling.

Afbouw Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd in 2024, een maatregel om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. In 2023 bedroeg de aftrek € 5.030, en dit zal dalen naar € 3.750 in 2024, met een verdere afname tot € 900 in 2027.

Verlaging MKB-winstvrijstelling

Ook de mkb-winstvrijstelling wordt verminderd, van 14% in 2023 naar 13,31% in 2024, dit wordt in 2025 12,7%. Dit zal met name zelfstandige ondernemers met een hoger inkomen treffen, aangezien zij hierdoor meer belasting moeten betalen.

Verhoging gebruikelijk loon DGA

Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) is er ook een belangrijke verandering: het gebruikelijk loon stijgt van € 51.000 in 2023 naar € 56.000 in 2024.

Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

Als zelfstandig ondernemer draag je de verantwoordelijkheid voor je eigen pensioenvoorzieningen. Het is essentieel om regelmatig je pensioenplanning te evalueren en te zorgen dat deze in lijn is met je langetermijndoelen. De recent ingevoerde Wet Toekomst Pensioenen (WTP) biedt nu de mogelijkheid om op fiscaal gunstige wijze gebruik te maken van je jaarruimte voor pensioenopbouw.

Opvallend is dat de fiscale jaarruimte aanzienlijk is vergroot, namelijk van 13,3 procent naar maar liefst 30 procent. Dit betekent meer dan een verdubbeling! Daarnaast is ook de maximale jaarruimte meer dan verdubbeld, stijgend van € 15.317 naar € 34.550. Het inkomen waarover je pensioen mag opbouwen is vastgesteld op € 128.810, en je kunt nu zelfs tot vijf jaar na je AOW-leeftijd bijdragen aan je pensioen (voor het geval je nog niet met pensioen wilt gaan). Dit biedt aanzienlijk meer flexibiliteit en mogelijkheden voor zelfstandige ondernemers om hun pensioen op een gunstige manier te plannen en op te bouwen.

Reiskostenvergoeding 

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt naar verwachting van 21 cent naar 23 cent per kilometer. Zzp’ers (die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting) mogen dat bedrag per kilometer aftrekken van hun winst.  

Bronnen:
ZZP Nederland. (z.d.). Belastingplan 2024, wat verandert er voor jou als zzp’er?. https://www.zzp-nederland.nl/nieuws/belastingplan-2024-wat-verandert-er-voor-jou-als-zzper#:~:text=Zelfstandigenaftrek%20verder%20afgebouwd%20in%202024&text=De%20overheid%20wil%20de%20fiscale,2027%20slechts%20%E2%82%AC%20900%20overblijft

Ministerie van Algemene Zaken. (2024, 2 januari). Ondernemen. Veranderingen in 2024 | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen/ondernemen