Wanneer is het moment om jouw btw-aangifte in te dienen en waar moet je rekening mee houden? Deze vragen vormen de kern van onze blog, waarin we alles voor je op een rijtje zetten en handige tips delen!

Wat houdt de btw-aangifte in?  

In Nederland ben je als ondernemer, ongeacht je bedrijfsvorm, verplicht belasting af te dragen over de omzet die je genereert. Deze belasting staat bekend als btw (oftewel: belasting toegevoegde waarde). Btw-aangifte is de afrekening van de belasting die gedurende een specifieke periode wordt betaald. De btw-aangifte wordt ook wel aangifte omzetbelasting genoemd.

Voor de btw-aangifte geef je aan hoeveel btw je aan klanten hebt berekend en hoeveel btw je hebt betaald voor ingekochte producten en diensten. Wat je hebt betaald, wordt bij het invullen van jouw aangifte ‘voorbelasting’ genoemd. Het verschil hiertussen is het bedrag dat je moet betalen aan de Belastingdienst of het bedrag dat je moet ontvangen.

Wanneer moet je btw-aangifte doen?  

Je doet jouw btw-aangifte altijd in de maand volgend op het kwartaal waarover de aangifte wordt gedaan. Dit zijn de uiterste betaaldata voor de btw-aangifte in het komende jaar: 

Hoe voer je aangifte omzetbelasting uit?  

De belangrijkste vraag: waar doe ik btw-aangifte? In principe zijn er drie manieren om de btw-aangifte te doen: 

 1. Digitaal via Mijn Belastingdienst Zakelijk.  

Gebruikte je voorheen het oude portaal? Voortaan dien je hiervoor eHerkenning te gebruiken. Heb jij nog geen eHerkenning? Schaf dit dan aan via de volgende link: https://www.eherkenning.nl/nl 

   2.  Via een boekhoudpakket of aangiftesoftware (in dit geval heb je geen eHerkinning nodig).

   3. Via een accountants- of administratiekantoor (in dit geval heb je geen eHerkinning nodig).

Benodigde gegevens voor btw-aangifte 

Om jouw btw-aangifte correct in te dienen heb je de volgende gegevens nodig: 

 • Ontvangen facturen met btw 
 • Verstuurde facturen met btw 
 • Te verrekenen btw over goederen en diensten van en naar het buitenland 
 • Privégebruik van goederen en diensten 
 • Btw-identificatienummer 

Belangrijke tips voor btw-aangifte 

 • Voorkom naheffing: Zorg dat je op tijd bent. De btw-aangifte moet binnen een maand na afloop van het tijdvak bij de Belastingdienst zijn ingediend. Bij overschrijding van de deadline volgt een naheffingsaanslag, tenzij uitstel is aangevraagd. Bezwaar tegen de schatting van de naheffingsaanslag kan binnen zes weken worden ingediend.
  Extra tip: Maak gebruik van de sms-alert van de Belastingdienst om herinneringen te ontvangen. 
 • Doe aangifte over de juiste periode. Let op: de btw-aangifte is gebaseerd op de factuurdatum, niet de betaaldatum. Facturen met een datum in juli, augustus of september vereisen dus btw-aangifte in oktober, zelfs als de betaling plaatsvindt in november. 
 • Btw van zakelijke etentjes. Btw van eten of drinken in de horeca of cateringkosten in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte zijn niet aftrekbaar. Btw van zakelijke reizen is daarentegen deels aftrekbaar. 
 • Welke btw aftrekken? Btw mag worden afgetrokken van zakelijke kosten, inkopen en investeringen. Voorwaarde is een factuur die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. 
 • Verloren bonnetjes? Ontbreken bonnetjes van zakelijke kosten? Zonder bon kunnen de btw-kosten niet worden afgetrokken. 
 • Werkzaamheden vrijgesteld van btw. Bepaalde diensten zijn vrijgesteld van btw, zoals journalistiek, onderwijs en sportclubs. Controleer zorgvuldig of jouw product of dienst vrijgesteld is en vermeld dit op elke factuur. 
 • Btw op aanloopkosten, Btw betaald voor aanloopkosten, zoals de bouw van een website, visitekaartjes of cursussen voorafgaand aan de start van het bedrijf, mag worden afgetrokken. 
 • Buitenlandse valuta. Omrekenen van buitenlandse aankopen naar euro’s is noodzakelijk, waarbij de koers op de factuur 

Volgens mijn aangifteformulier heb ik recht op teruggave, wat moet ik nu doen? 

Staat er onder aan de streep een bedrag met een ‘min’ ervoor? In dit geval krijg je geld terug van de belastingdienst. Je ontvangt binnen 8 weken een schriftelijke bevestiging van de belastingdienst waarin staat dat je aangifte is ontvangen. Binnen een week na de datum van deze bevestigingsbrief wordt het verschuldigde bedrag op je rekening gestort. 

Heb je nog geen rekeningnummer doorgegeven? Via deze link zie je hoe gemakkelijk op welke manieren je dit moet doen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/betalenenontvangen/content/rekeningnummer-doorgeven-zo-doet-u-dat 

Volgens mijn aangifteformulier moet ik betalen, wat moet ik nu doen?  

Staat er onderaan de streep een bedrag zonder een ‘min’ ervoor? In dit geval dien je zelf het verschuldigde btw-bedrag over te maken naar de belastingdienst. Dit kan enerzijds door het bedrag wat je verschuldigd bent direct naar het rekeningnummer van de belastingdienst over te maken. Daarnaast kan je direct met iDeal het bedrag overmaken. Dit is vooral handig wanneer je op de deadlinedag jouw aangifte doet. Indien het bedrag ná de deadlinedag op de bankrekening van de belastingdienst staat krijg je een boete. 

Hoe kan ik mijn btw-aangifte corrigeren?  

Moet je een kleine correctie doorvoeren? Dit kan je eenvoudig aanpassen in de eerstvolgende aangifte. Hierbij geldt de regel dat je een btw-aangifte mag corrigeren met de daaropvolgende aangifte, zolang het te betalen of terug te vorderen btw-bedrag met minder dan 1000 euro verandert door deze correcties. Indien het bedrag boven de 1000 euro uitkomt, dien je dit te corrigeren via een ‘suppletie omzetbelasting’.

Een voorbeeld ter verduidelijking: Stel dat je de aangifte voor het eerste kwartaal hebt ingediend en later ontdekt dat je enkele kosten uit februari, waarvoor je 300 euro aan voorbelasting hebt betaald, bent vergeten op te nemen in de aangifte voor het eerste kwartaal. Aangezien 300 euro minder is dan 1000 euro, is een suppletie niet vereist, en kun je dit corrigeren in de btw-aangifte voor het tweede kwartaal. In deze aangifte kun je dan eenvoudig 300 euro extra aan voorbelasting opnemen. 

Welke btw-tarieven zijn er in Nederland? 

In Nederland zijn er drie btw-tarieven, afhankelijk van het type product of dienst. De verschillende btw-tarieven zijn 0%, 9% en 21%.  

Het 0%-tarief wordt gehanteerd bij goederen die vanuit Nederland worden geleverd naar het buitenland of opslaat in een douane-entrepot. In dit geval breng je geen btw in rekening. Op de factuur vermeld je dan ook 0% btw. 

Goederen waarvoor het 0%-tarief geldt: 

 • goederen die nog niet zijn ingevoerd 
 • goederen die u levert aan het buitenland
  Lees meer hierover bij Intracommunautaire leveringen vanuit Nederland naar andere EU-landen en Uitvoeren vanuit Nederland naar niet EU-landen. 
 • goederen die u levert aan of in een btw-entrepot 
 • de levering van schepen en vliegtuigen 
 • de bevoorrading van schepen en vliegtuigen 
 • visvangst 
 • Accijnsgoederen 

Het 9%-tarief is het verlaagde btw-tarief. Dit tarief is voornamelijk van toepassing op basisproducten en -diensten, zoals eten en drinken, geneesmiddelen, (digitale) boeken, dagbladen en tijdschriften, het knippen van haren door de kapper en het repareren van een fiets. 

Het 21%-tarief is het algemene tarief. Is er geen sprake van vrijstelling, de verleggingsregeling, het 0%-tarief of het 9%-tarief? Dan bereken je 21% btw. 

Op de factuur/bon die je ontvangt staat altijd het btw-percentage vermeld.

In deze blog hebben we alle essentiële informatie over de btw-aangifte voor je op een rijtje gezet, van het moment van indienen tot belangrijke tips om naheffingen te voorkomen. Of je nu een beginnende ondernemer bent of een doorgewinterde professional, het correct indienen van je btw-aangifte is erg belangrijk voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. Met de juiste kennis en tools kun je deze taak efficiënt uitvoeren en mogelijke valkuilen vermijden. Vergeet niet dat de Belastingdienst diverse hulpmiddelen biedt, zoals digitale platforms en iDeal-betalingen, om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Neem de tijd om jezelf vertrouwd te maken met de vereisten en deadlines, en blijf op de hoogte van eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving. Zo kun je met vertrouwen je btw-aangifte doen en je focus leggen op wat echt belangrijk is: het laten groeien van je onderneming. Succes!