In Nederland geldt de verplichting voor alle burgers om Inkomstenbelasting te betalen. Voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers) en personen met een BV verloopt het proces van aangifte doen bij de Belastingdienst anders dan voor werknemers in loondienst. In deze blog leggen we de basis uit van de aangifte inkomstenbelasting. Wil je echt persoonlijk advies? Raadpleeg dan een belastingconsulent of een boekhouder. 

Wat is de aangifte inkomstenbelasting? 

De aangifte inkomstenbelasting, een jaarlijkse heffing in Nederland, wordt door elke burger betaald op basis van het verdiende inkomen. Het indienen van de aangifte dient te gedaan te worden vóór 14 juli. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden, net als alle andere ondernemers, belast op de nettowinst van hun onderneming. Deze winst wordt bepaald door de kosten van de omzet te halen. Hierdoor zijn zzp’ers jaarlijks inkomstenbelasting verschuldigd over hun winst. De procedure voor het doen van belastingaangifte verschilt tussen (zelfstandige) ondernemers en particulieren vanwege de verschillende belastingregels. Het zijn niet alle zzp’ers die automatisch als ondernemers worden beschouwd door de Belastingdienst. 

Vooral startende ondernemers maken vaak de fout te denken dat het afdragen van btw automatisch betekent dat ze ook als ondernemers voor de Inkomstenbelasting worden beschouwd. Daarom is het essentieel om dit te controleren voordat belastingaangifte wordt gedaan. 

Wanneer word je door de Belastingdienst beschouwd als ondernemer?

De Belastingdienst hanteert diverse criteria om te bepalen of je wordt beschouwd als ondernemer, waaronder: 

 • Realiseer je winst als ondernemer en zo ja, hoeveel? 
 • Heb je controle over je werkzaamheden en de uitvoering ervan? 
 • Beschik je over kapitaal? 
 • Besteed je 1.225 uur of meer aan je bedrijf? 
 • Werk je met meer dan drie opdrachtgevers? 
 • Promoot je actief je bedrijf? 
 • Loop je ondernemersrisico? 
 • Ben je persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je onderneming?

Wanneer je op de meeste punten ‘ja’ antwoordt, is de kans groot dat de Belastingdienst je beschouwt als ondernemer voor de Inkomstenbelasting. De Belastingdienst biedt een ondernemerscheck aan waarmee je kunt nagaan of je als ondernemer wordt gezien voor de Inkomstenbelasting. 

Basis van de inkomstenbelasting voor een BV 

Wanneer je als ondernemer kiest voor een Besloten Vennootschap (BV) in 2024, ontvang je als Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) een salaris. Over dit salaris betaal je inkomstenbelasting. Helaas kun je dan geen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Desondanks krijg je te maken met de inkomensafhankelijke arbeidskorting, algemene heffingskorting en een bijdrage aan de Zorgverzekeringswet over je salaris. 

De winst die overblijft in je BV na betaling van vennootschapsbelasting kan in de BV worden behouden. Als je ervoor kiest om dit bedrag over te hevelen naar je privévermogen in de vorm van dividend, wordt daarover in 2024 inkomstenbelasting geheven tegen een tarief van 26,9% in box 2 voor dividenduitkeringen tot €67.000,-. Bij dividenduitkeringen van €67.000,- of meer bedraagt het tarief 33%. Voor winstuitkeringen geldt een vennootschapsbelastingtarief van 19% voor winsten tot €200.000,-. Voor het gedeelte van de winst boven €200.000,- geldt een tarief van 25,8%. 

Hoe werkt de aangifte inkomstenbelasting voor zzp’ers? 

Als je door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer, ben je verplicht om inkomstenbelasting te betalen over de behaalde winst. Deze inkomsten worden verdeeld over drie boxen: 

Box 1: Hier valt het belastbare inkomen uit werk en woning onder, inclusief de winst uit je onderneming. De winst uit de eenmanszaak, vof of maatschap valt in box 1, winst uit onderneming (winst van de BV, die valt nergens in tot je het uitkeert en dan valt ie in de meeste gevallen in box 2)
Box 2: Dit omvat het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang, zoals inkomsten uit aandelen.
Box 3: Hier wordt het belastbare inkomen uit sparen en beleggen belast, inclusief je vermogen zoals spaarrekeningen of beleggingen in vastgoed. 

Om je belastbare winst te berekenen, tel je alle inkomsten uit de drie boxen op en trek je de bedrijfskosten af. Het resterende bedrag vormt de winst uit je onderneming. Als zzp’er kun je vaak profiteren van diverse fiscale aftrekposten. Elke box heeft eigen specifieke aftrekposten. Benieuwd welke aftrekposten jij kunt gebruiken? Raadpleeg dan een belastingconsulent of een boekhouder. 

Hoe wordt de inkomstenbelasting berekend? 

De Belastingdienst berekent jouw inkomstenbelasting op basis van je belastbare inkomen, dat wordt gevormd door de brutowinst van jou éénmanszaak of vof (Dit is niet het geval voor een BV) verminderd met aftrekposten. 

Om je belastbare inkomen te berekenen, doorloop je twee stappen: 

Stap 1: Bepaal je brutowinst door je omzet te verminderen met je kosten.
Stap 2: Pas aftrekposten toe. 

Daarna kun je heffingskortingen toepassen als derde stap.
Het resterende bedrag is het bedrag dat je daadwerkelijk aan inkomstenbelasting betaalt. Het is belangrijk om te weten dat de inkomstenbelasting voor zzp’ers toeneemt naarmate ze meer winst maken, om twee redenen:
Ten eerste hanteren we in Nederland een progressief belastingstelsel, wat betekent dat je meer belasting betaalt naarmate je inkomen stijgt. Het belastbare inkomen uit werk en woning kent een oplopend tarief met twee schijven. Voor 2023 en 2024 gelden de volgende tarieven:  

Schijf 2023 
1 tot €73.031  36,93% 
2 vanaf €73.031  49,50% 

 

Schijf 2024 
1 tot € 75.518  36,97% 
2 vanaf € 75.518  49,50% 

 

Een voorbeeldberekening: 

Laten we aannemen dat je belastbare inkomen € 90.000,- bedraagt, wat zich in twee belastingschijven bevindt. 

Voor het deel tot € 75.518,- betaal je 36,97% belasting, wat neerkomt op € 27.919,-.
Voor het resterende bedrag van € 14.482,- betaal je 49,5% belasting, wat neerkomt op € 7.168,-. 

In totaal betaal je in deze situatie dus € 35.087,- aan belasting. 

Echter, deze berekening houdt nog geen rekening met de diverse aftrekposten waar je mogelijk recht op hebt. Door gebruik te maken van deze aftrekposten zal je belastbare winst dalen, en daarmee ook je belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. Met deze tool kan je een voorbeeldberekening laten maken. De situatie is voor elk individu anders. Controleer daarom goed op welke aftrekposten jij in jouw situatie recht op hebt. Dit kan duizenden euro’s schelen. 

Welke aftrekposten gelden voor mij als zzp’er? 

We hebben ze eerder genoemd: aftrekposten. Als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) met een eenmanszaak heb je recht op deze voordelen. Door gebruik te maken van deze aftrekposten wordt je belastbaar inkomen verlaagd, waardoor je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. 

Enkele belangrijke aftrekposten voor jou als zzp’er zijn: 

 • Zelfstandigenaftrek 
 • MKB-winstvrijstelling 
 • Startersaftrek 
 • Investeringsaftrek 

Om gebruik te kunnen maken van deze aftrekposten, moet je meestal aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het worden beschouwd als ondernemer en het voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur.
Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je belastingvoordeel oplopen tot duizenden euro’s. Wil je weten wat jouw voordeel kan zijn? Probeer dan deze rekentool voor de inkomstenbelasting. 

Welke heffingskortingen gelden voor mij als voor zzp’er? 

Als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) heb je recht op dezelfde heffingskortingen als werknemers in loondienst. Deze heffingskortingen omvatten de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 3.362,- en wordt verminderd naarmate je inkomen hoger is dan € 24.814,- voor het aangiftejaar 2024. Voor het aangiftejaar 2023 geldt een inkomen vanaf € 22.661,-.*

De arbeidskorting kan oplopen tot € 5.532,- en wordt verminderd wanneer je inkomen hoger is dan € 39.957,- voor het aangiftejaar 2024. Voor het aangiftejaar 2023 geldt een inkomen vanaf € 37.626,-.*

Deze heffingskortingen resulteren in een verlaging van de inkomstenbelasting. Als je één of meer kinderen hebt, kom je mogelijk ook in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
*De genoemde bedragen zijn gebaseerd op gegevens van de Belastingdienstwebsite voor het aangiftejaar 2024. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze bedragen. 

Welke verplichtingen heb ik als zzp’er voor de inkomstenbelasting? 

Als ondernemer dien je voor de Belastingdienst de volgende verplichtingen na te komen: 

 • Zorg voor een adequate administratie om je belastingaangifte te ondersteunen. 
 • Bewaar je administratie gedurende een vastgestelde periode (bewaartermijn), voor het geval de Belastingdienst een controle uitvoert. 
 • Betaal elk jaar inkomstenbelasting en bijdrage Zvw. 
 • Na ontvangst van de definitieve aanslag inkomstenbelasting dien je deze binnen zes weken te betalen. 

Wat is de bijdrage aan de Zorgverzekeringswet? 

Naast de aangifte Inkomstenbelasting zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ook verplicht om een bijdrage te leveren aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) tijdens hun belastingaangifte. Deze bijdrage is een verplichting voor alle burgers in Nederland, waarbij werkgevers dit voor werknemers in loondienst regelen. Zzp’ers moeten echter zelf voor deze bijdrage zorgen. Het betreft een inkomensafhankelijke bijdrage voor de ziektekostenverzekering aan de overheid, bovenop de premie die al aan de zorgverzekeraar wordt betaald. Het exacte percentage van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.
Jaarlijks wordt het percentage vastgesteld in relatie tot de maximale winst. 

Jaar Percentage Maximale winst 

Jaar   Percentage  Maximale winst 
2024  5,32%  € 71.628  
2023  5,43%  € 66.956 
2022  5,50%  € 59.706 
2021  5,75%  € 58.311 
2020  5,45%  € 57.232