Na een aanbestedingstraject heeft West-Friesland gekozen voor Matchd als leverancier voor flexibele arbeidskrachten voor het domein Sociaal. Vanaf april 2019 is Matchd daarom op zoek naar professionals voor de gemeenten Stedebroec, Enkhuizen, Drechterland, Opmeer, Koggenland, Hoorn, Medemblik en de organisaties WerkSaam Westfriesland, SSC DeSOm en SED Organisatie.

Aanbesteding West-Friesland

Matchd heeft jarenlange ervaring met het gemeentelijke samenwerking en heeft verschillende aanbestedingen mogen invullen. Nu mag Matchd voor een groot aantal gemeenten en organisaties in West-Friesland zorg dragen voor de inhuur van flexibele arbeidskrachten op basis van detachering, uitzenden of ZZP-bemiddeling.

De aanbesteding West-Friesland betreft het perceel Sociaal domein. Alle functies zijn ingeschaald vanaf CAR UWO salarisschaal 9. De gemeenten en organisaties zijn op zoek naar functies zoals:

  • Manager sociaal domein, bandbreedte schaal 11 – schaal 13, opleiding HBO/WO
  • Consulent (WMO, jeugd, bijzondere bijstand), Bandbreedte schaal 9 – schaal 10A, opleiding HBO
  • (Strategisch) beleidsmedewerker sociaal domein, bandbreedte schaal 10 – schaal 11A, opleiding HBO /WO
  • (Juridisch) kwaliteitsmedewerker sociaal domein, indicatieve schaal 10, opleiding HBO
  • Programmamanager/projectmanager/leider sociaal domein, bandbreedte schaal 10 – schaal 12, opleiding HBO/WO
  • (Strategisch) beleidsmedewerker sociaal domein, bandbreedte schaal 10 – schaal 11A, HBO/WO
  • (Strategisch) adviseur sociaal domein, bandbreedte schaal 10 – schaal 12, opleiding HBO/WO

Deze gunning is in eerste instantie voor twee jaar en kan daarna door de aanbestedende dienst twee maal met één jaar worden verlengd.

Social Return of Investment (SROI)

Een belangrijk onderdeel van de aanbesteding is SROIsocial return of investment. SROI is onderdeel van het inkoopbeleid van de betreffende gemeenten. Dat betekent dat Matchd samen met de gemeenten bijdragen aan het behalen van sociale doelstellingen. Nadruk hierbij ligt op werkgelegenheid creëren voor mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Ben je al langere tijd werkzoekend, wil je solliciteren vanuit een uitkering of ben je gedeeltelijk afgekeurd? Binnen de aanbesteding zijn verschillende arbeidsplaatsen en leerwerkplekken beschikbaar om de stap naar de arbeidsmarkt te verkleinen. Matchd wil samen met jou kijken naar de mogelijkheden.

Bekijk alle vacatures op de website van Matchd of neem contact met ons op.

Friesland