Rechterlijke macht

Werken binnen de rechterlijke macht 

Matchd heeft diverse vacatures en functies bij de rechterlijke macht. Denk aan vacatures als jurist of ondersteunende functies in de ICT. Op deze pagina leest u meer over het werken binnen de rechterlijke macht van Nederland. Interesse? Solliciteer dan snel op een van de openstaande functies bij de rechterlijke macht.  

De rechterlijke macht in Nederland 

Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. De belangrijkste taken van het OM zijn: de opsporing van strafbare feiten; de vervolging van strafbare feiten; het toezicht op de uitvoering van strafvonnissen.  

Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Er zijn 11 rechtbanken. Iedere rechtbank behandelt zaken van verschillende rechtsgebieden. Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechtbank, kan in hoger beroep gaan. De gerechtshoven behandelen het hoger beroep van strafzaken, civiele zaken (zoals scheiding), kantonzaken (zoals ontslag) en belastingzaken.  

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast.  

Ontwikkelingen bij de rechterlijke macht  

Het overkoepelende bestuur van de rechtbanken en de gerechtshoven is de Raad voor de Rechtspraak. De Raad houdt toezicht en zorgt ervoor dat rechters hun werk goed kunnen doen, bijvoorbeeld door kennis toegankelijk te maken. De Raad komt op voor de belangen van de rechtspraak in de politiek.  

Diverse banen en vacatures binnen de rechterlijke macht 

De rechterlijke macht in Nederland heeft vele banen en vacatures. Vaak als jurist of in het juridische werkveld maar ook staffuncties en ondersteunende functies in bijvoorbeeld de ICT zijn veel voorkomend. Elk onderdeel is zelfstandig maar de vacatures zijn verzameld op een overzichtelijke website: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Werken-en-opleiding  

De interim functies en ZZP vacatures worden door elk onderdeel afzonderlijk aanbesteed. Matchd werkt bijvoorbeeld samen met 2 grote ICT dienstverleners die preferred supplier zijn. Maar ook schrijft Matchd zelf in op aanbestedingsvragen vanuit de rechterlijke macht.      

Feiten en cijfers van de rechterlijke macht  

  • 1,8 miljoen rechtszaken per jaar  
  • 2.400 rechters en raadsheren  
  • 217.000 strafrechtzaken, inclusief hoger beroep, exclusief kantonovertredingen  
  • 800 strafrechters  
  • Het salaris van een rechter is tussen de € 74.000 en €  111.000 bruto per jaar.  

Interesse in werken binnen de rechterlijke macht? Solliciteer dan op een van de openstaande vacatures bij Matchd.