Provincies

Werken bij de provincie?

Solliciteer via Matchd!  Matchd heeft diverse vacatures bij de provincie. Maar wat houdt het werken bij de provincie precies in? U leest het hieronder.   

Ontwikkelingen binnen de provincies  

Nederland kent 12 provincies. Een provincie is voornamelijk verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan structuurvisies met daarin woningbouw, verkeer en vervoer, landbouw, natuurgebieden, water, milieu, recreatie, et cetera. Ook richt de provincie zich op regionale economische ontwikkelingen en zaken die groter zijn dan een gemeente zoals zorg en welzijn. Naast de operationele taken hebben de provincies ook bestuurlijke taken. Ze zijn de schakel tussen de rijksoverheid en de gemeenten. Ze pakken taken op die te klein zijn voor het rijk maar de groot voor een gemeente. Ook kiezen de statenleden de leden van de Eerste Kamer. Een belangrijke taak.   

Wat houdt werken bij de provincie in?  

Een provincie neemt veel beslissingen die van invloed kunnen zijn op de leefomgeving van de inwoners. Veel burgers hebben dit echter niet direct door, de provincie staat vrij ver van de burger af. Provincies willen dit graag veranderen. Vandaar dat zij diverse projecten hebben om dit gat te dichten. Hiervoor huren ze veel tijdelijke arbeidskrachten in. Voorbeelden hiervan zijn projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, de energietransitie, natuurbehoud en recreatie langs de grote rivieren. Wie het niet eens is met een besluit van de provincie kan daartegen in bezwaar en vervolgens beroep aantekenen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook voor dit juridische gedeelte zijn vaak vacatures. Al deze projecten vragen ook om goede ICT voorzieningen. Daarom zijn er ook vaak interim vacatures voor IT specialisten   

Samenvoegen van Provincies  

In 2012 ontstond het idee om een aantal provincies samen te voegen tot regio’s, dit om bijvoorbeeld problemen die in de hele randstad spelen makkelijk op te kunnen pakken. Er waren ideeën om 3 regio’s te maken (Noord, Zuid en West), maar later werd gesproken over 5 regio’s. Uiteindelijk is dit niet van de grond gekomen vanwege de hele politieke inrichting van Nederland. Door het verdwijnen van de provincies was er immers ook geen 1e kamer meer. Ook bleek de eigen identiteit van elke provincie erg belangrijk en wil men dat niet opgeven.   

Interesse in werken bij de provincie?  Solliciteer dan op een van de openstaande vacatures of neem contact op met Matchd.

Provincies vacatures

Beleidscommunicatieadviseur

Ben jij … Iemand die in mogelijkheden denkt? Ben jij ondernemend? Iemand die een communicatiestrategie kan vertalen in een tactische communicatie-aanpak en de realisatie daarvan met verve uitvoert of coördineert? Iemand die van nature proactief is en anderen meeneemt en inspireert? Dan willen we graag met je in contact komen!

24 uur per week
's-Hertogenbosch

Communicatieadviseur Stikstof

Provincie Utrecht is opzoek naar een Communicatieadviseur Stikstof. Je geeft advies aan en begeleidt de inhoudelijk verantwoordelijke collega’s in het bepalen van de communicatieve opgaven.

36 uur per week
Utrecht

Projectleider Migratie Applicaties

De Provincie Noord-Brabant is sinds januari 2021 gestart met de realisatie van de outsourcing van data center, netwerk en ICT werkplek naar OGD als onderdeel van de beoogde Cloud transitie waarin OGD de Provincie Noord-Brabant begeleidt.

36 uur per week
's-Hertogenbosch

Projectleider zaaksysteem VTH

Voor het domein Bedrijfsvoering is de provincie Utrecht op zoek naar een Senior Projectleider zaaksysteem VTH (vergunningen, toezicht en handhaving). Als projectleider/-manager ben je verantwoordelijk voor de upgrade, re-disgn en inrichting van het zaaksysteem VTH voor de Omgevingswet.

24 uur per week
Utrecht

Strategisch Communicatieadviseur Vrijheid en Herdenken

Het gaat hier om een gecombineerde opdracht: communicatie programma Vrijheid en Herdenken en borging van de verhaallijn Herinneringstoerisme binnen het thema Toerisme en Recreatie. In de periode van het programma Gelderland Herdenkt zijn de verhalen uit geschiedenis

16 uur per week
Arnhem
{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie