Provincies

Werken bij de provincie?

Solliciteer via Matchd!  Matchd heeft diverse vacatures bij de provincie. Maar wat houdt het werken bij de provincie precies in? U leest het hieronder.   

Ontwikkelingen binnen de provincies  

Nederland kent 12 provincies. Een provincie is voornamelijk verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan structuurvisies met daarin woningbouw, verkeer en vervoer, landbouw, natuurgebieden, water, milieu, recreatie, et cetera. Ook richt de provincie zich op regionale economische ontwikkelingen en zaken die groter zijn dan een gemeente zoals zorg en welzijn. Naast de operationele taken hebben de provincies ook bestuurlijke taken. Ze zijn de schakel tussen de rijksoverheid en de gemeenten. Ze pakken taken op die te klein zijn voor het rijk maar de groot voor een gemeente. Ook kiezen de statenleden de leden van de Eerste Kamer. Een belangrijke taak.   

Wat houdt werken bij de provincie in?  

Een provincie neemt veel beslissingen die van invloed kunnen zijn op de leefomgeving van de inwoners. Veel burgers hebben dit echter niet direct door, de provincie staat vrij ver van de burger af. Provincies willen dit graag veranderen. Vandaar dat zij diverse projecten hebben om dit gat te dichten. Hiervoor huren ze veel tijdelijke arbeidskrachten in. Voorbeelden hiervan zijn projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, de energietransitie, natuurbehoud en recreatie langs de grote rivieren. Wie het niet eens is met een besluit van de provincie kan daartegen in bezwaar en vervolgens beroep aantekenen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook voor dit juridische gedeelte zijn vaak vacatures. Al deze projecten vragen ook om goede ICT voorzieningen. Daarom zijn er ook vaak interim vacatures voor IT specialisten   

Samenvoegen van Provincies  

In 2012 ontstond het idee om een aantal provincies samen te voegen tot regio’s, dit om bijvoorbeeld problemen die in de hele randstad spelen makkelijk op te kunnen pakken. Er waren ideeën om 3 regio’s te maken (Noord, Zuid en West), maar later werd gesproken over 5 regio’s. Uiteindelijk is dit niet van de grond gekomen vanwege de hele politieke inrichting van Nederland. Door het verdwijnen van de provincies was er immers ook geen 1e kamer meer. Ook bleek de eigen identiteit van elke provincie erg belangrijk en wil men dat niet opgeven.   

Interesse in werken bij de provincie?  Solliciteer dan op een van de openstaande vacatures of neem contact op met Matchd.

Provincies vacatures

Adviseur Grondzaken

Als Adviseur Grondzaken bij de Provincie Utrecht is jouw belangrijkste taak om de benodigde grond voor de provincie veilig te stellen. Dat is bepaald niet alleen een kantoorbaan. Op basis van dossiers, meldingen of tips ga je in gesprek met eigenaren om hun grond te kunnen aankopen. Vervolgens begeleid je het volledige traject: van taxatie door externe bureaus, zorgen dat wordt voldaan aan financiële, juridische en bestuurlijke kaders tot aan de afwikkeling van de transactie.

36 uur per week
Utrecht

Beleidsadviseur energie-infrastructuur

Als Beleidsadviseur energie-infrastructuur bij de Provincie Utrecht maak je onderdeel uit van het team dat binnen een lerende en ontwikkelende structuur uitvoering geeft aan het programmaplan energietransitie.

16-20 uur per week
Utrecht

Communicatieadviseur interne communicatie

Als adviseur interne communicatie sta jij garant voor sterke communicatie met onze interne doelgroep, onze collega’s. Dankzij je opleiding, affiniteit, kennis en/of ervaring op het gebied van interne communicatie voel jij je thuis in een proactieve adviesrol.

24 uur per week
Maastricht

Corporate recruiter

Provincie Utrecht is op zoek naar een Corporate recruiter. Samen met de collega adviseurs Werving & Selectie adviseer je het management van de organisatie op het gebied van in- en doorstroom. Voor recruitment is er een richting ingezet. Er is genoeg ruimte om met jouw visie op recruitment mede vorm te geven aan de werkzaamheden. Met jouw kennis van recruitment zorg jij dat voor tijdelijke opdrachten en vacatures de juiste kandidaat wordt gevonden en doorstroom binnen de organisatie soepel verloopt.

40 uur per week
Utrecht

HR Manager

In jouw rola ls HR manager ben je verantwoordelijk voor diverse HR taken het aannemen, begeleiden, ontwikkelen en uitstromen van medewerkers

36 uur per week
's-Hertogenbosch

Procesmanager Programma Aanpak Stikstof

Wij zijn voor één van onze mantelklanten, de Provincie Noord-Brabant, exclusief op zoek naar een Procesmanager Programma Aanpak Stikstof voor 16 tot 20 uur per week. De opdracht is tweeledig, deels in de uitvoering en deels in de organisatie.

16 - 20 uur per week
’s-Hertogenbosch 

Programmacoördinator Zoetwatervoorziening

Als programmacoördinator ben je verantwoordelijk voor het stimuleren en coördineren van de uitvoering, bewaken van de voortgang van 2e fase ZON; waaronder het uitvoeren van de SPUK-regeling tussen Rijk en regio.

16 uur per week
Zwolle