Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Werken bij openbare lichamen voor beroep & bedrijf 

Op de website van Matchd kunt u regelmatig vacatures vinden voor een functie binnen openbare lichamen voor beroep & bedrijf. Interim vacatures en tijdelijke banen komen niet veel voor maar als er behoefte is wordt dit vaak via een detacheringsbureau als Matchd uitgevraagd via een aanbesteding. Bekijk hier ons actuele vacature aanbod om te kijken of er een vacature tussen zit die bij u past! 

Openbare lichamen voor beroep & bedrijf in Nederland 

Binnen economische sectoren, bedrijfstakken en beroepsgroepen zijn tal van instanties die zich bezighouden met onderlinge afspraken, regulering en regelgeving, Als deze een door de overheid erkende positie hebben, worden ze openbare lichamen voor beroep & bedrijf genoemd. Deze instanties hebben wettelijk geregelde bevoegdheden. Naast de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties zijn er enkele openbare lichamen voor beroep:  

  • Koninklijke Beroepsorganisaties (KBvG)  
  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)  
  • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)  
  • Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)  
  • Nederlandse Orde van Advocaten   

Ook zij hebben een verordenende bevoegdheid. De verordeningen zijn slechts verbindend voor de eigen leden. Op grond daarvan kunnen ze bijvoorbeeld aangesloten leden laten schorsen.  

Ontwikkelingen in openbare lichamen voor beroep & bedrijf  

De belangrijkste categorie openbare lichamen voor beroep & bedrijf waren de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, onderverdeeld in productschappen en bedrijfschappen. Deze werden ingesteld door de Sociaal Economische Raad (SER). Bij de Wet opheffing bedrijfslichamen (Wbo) zijn de product- en bedrijfschappen per 1 januari 2015 opgeheven. De publieke taken zijn grotendeels overdragen aan de ministeries van Economische Zaken (EZ), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Milieu (IenM).   

Vacatures bij openbare lichamen voor beroep & bedrijf 

Matchd wordt vaak al detacheringsbureau ingeschakeld voor het opvullen van interim vacatures en tijdelijke banen wanneer daar behoefte aan is. Neem contact met ons op als u vragen heeft over werken bij openbare lichamen voor beroep & bedrijf of bekijk hier het actuele aanbod.