Vacature strategisch risicomanager HWBP (vervuld)

Tiel
15-11-2021 tot 14-11-2022
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 25-10-2021 12:00

De functie

Aanleiding van de opdracht
Aanleiding voor deze aanbesteding is dat binnen het Programmateam HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) binnen ons waterschap door het aflopen van de huidige overeenkomst - een vacature is ontstaan van een senior strategisch risicomanager. De bedoeling is dat de functie binnen een jaar door een nog te werven vaste medewerker wordt ingevuld. De senior strategisch risicomanager komt te werken binnen de projectenafdeling Weg- en Waterbouw en draagt zorg voor de opzet, implementatie en borging van een uniforme werkwijze binnen de HWBP-projecten als voor de opzet en implementatie van risicomanagement op programmaniveau.
Zowel binnen de projecten als programma wordt de IPM- rollensystematiek toegepast. De senior strategisch risicomanager maakt deel uit van het team Programmabeheersing binnen het programmateam HWBP, onder aansturing van de Manager Programmabeheersing.

Functieprofiel
WSRL is op zoek naar een ondernemende hands on senior strategisch risicomanager die sterk is in het opzetten, implementeren en borgen van een effectieve risicomanagementaanpak binnen programma en projecten. Het creëren van draagvlak voor deze aanpak en het faciliteren van het programmateam bij het leveren van risico-informatie om op te kunnen sturen, verantwoorden en beslissen zijn belangrijke kritische succesfactoren. De uitvoering van risicomanagement binnen de HWBP-projecten gebeurt door risicomanagers binnen de desbetreffende projecten. De senior strategisch risicomanager op programmaniveau stuurt deze functioneel aan, toetst de kwaliteit van de aanpak (proces) en risicodossiers (product) van de projecten en stuurt de verbetercyclus aan (PDCA).

Het is van belang dat de kandidaat keuzes kan maken op basis van onzekerheden, waarin je te maken hebt met een verwevenheid van niet duidelijk omlijnde keuzefactoren. Het gaat dan om het maken van keuzes, zonder dat je op voorhand zekerheid hebt over de (middellange tot lange termijn) effecten van deze keuzes. We zoeken iemand die actieve sturing kan geven, niet alleen de oplossingen tegen elkaar afweegt maar juist deze analytisch benadert en daarbij inspelend op wijzigende omstandigheden. In het bezit is van bestuurlijke sensitiviteit. De strategisch risicomanager heeft een leidende rol in de ontwikkeling van het vakgebied, is op de hoogte van en draagt bij aan de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, is sterk extern gericht ,zorgt dat deze ontwikkelingen worden vertaald naar de werkwijze binnen WSRL en draagt zorg voor brede toepassing hiervan.

Als strategisch risicomanager:

 • Stel je een programmabreed risicomanagementplan op en ontwikkel je samen met de projecten, programma’s en de lijn de risicomanagement strategie;
 • Stuur je op toepassing van een uniforme risicomanagement aanpak binnen projecten;
 • Inventariseer je projectoverstijgende risico’s en programmarisico’s die kunnen leiden tot bijsturing op de programmadoelen of aanpassing van de te programmeren inspanningen;
 • Heb je gevoel voor bestuurlijke risico’s en belangen en weet je risico-informatie op tactisch en strategisch niveau te vertalen voor sturings-, verantwoordings- en besluitvormingsdoeleinden;
 • Stuur je op de continue ontwikkeling en verdere verbreding van het vakgebied risicomanagement binnen de vakgroep projectbeheersing waarbij het van elkaar leren en kennismanagement belangrijke pijlers zijn;
 • Ken je de verschillende in- en externe stakeholders van het waterschap als bron voor mogelijke risico’s bij tegenstrijdige belangen;
 • Organiseer jij risicosessies, waarin je (de impact van) risico’s op het programma bespreekt en nieuwe informatie ophaalt waarna je de informatie in een dossier verwerkt en je de risico’s, beheersmaatregelen en concrete acties vastlegt en belegt;
 • Het vertalen van de project- en programmarisico’s naar verschillende rapportageniveaus: 1) op strategisch niveau t.b.v. de rapportages aan de Stuurgroep HWBP 2) op tactisch niveau t.b.v. de externe rapportage aan het landelijk HWBP 3) op operationeel niveau t.b.v. interne control cyclus.
 • Rapporteer je aan, adviseer en ondersteun je de manager programmabeheersing;
 • Draag je zorg voor het inrichten, implementeren en actualiseren van het risicomanagement conform de RISMAN-methode binnen het ISO 31.000 framework, en beheer je het risicodossier (in Relatics) en zorg je voor een proactieve afstemming met de verschillende disciplines en IPM-rolhouders;
 • Coach je je collega’s in het vakgebied door het overdragen van kennis en vaardigheden met als resultaat dat zij zelfstandig de functie van strategisch risicomanager kunnen vervullen;
 • Ben je een vraagbaak voor anderen op het gebied van risicomanagement.

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding op gebied van bijvoorbeeld civiele techniek en/of watermanagement en/of bedrijfskunde;
 • Minimaal 2 jaren aantoonbare ervaring in de rol van senior risicomanager in complexe en integrale programma’s (beheersing van alle facetten van het project op het gebied van risicomanagement binnen) van dijkverbeteringsprojecten of vergelijkbaar in de planuitwerking en realisatiefase;
 • Minimaal 2 programma’s waarbij aantoonbare ervaring bij het implementeren en/of verbeteren van risicomanagement en het creëren van draagvlak/acceptatie bij de interne stakeholders (opdrachtgever, risico-eigenaren, actiehouders, projecten, intern control etc.);
 • Minimaal 5 jaren aantoonbare kennis en ervaring met Relatics, ISO 31.000 en de RISMAN-methodiek;
 • Minimaal 2 jaren aantoonbare kennis met de SSK-systematiek;
 • Minimaal 2 jaren aantoonbare kennis met het uitvoeren van planningen met behulp van beschikbare planningstools waarbij kennis en ervaring met MS-project en Risk analysis t.b.v. het uitvoeren van probabilistisch plannen nodig is;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het begeleiden/coachen van medewerkers in het vakgebied van risicomanagement.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Tiel

Vacature strategisch risicomanager HWBP (vervuld)

15-11-2021 tot 14-11-2022
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 25-10-2021 12:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie