Vacature projectmanager aanpak congestie elektriciteitsinfrastructuur (vervuld)

Amsterdam
30-08-2021 tot 31-12-2021
optie op verlenging
20 - 32 uur per week
sluit per 11-08-2021 08:00

De functie


, 1 jaar

Functieomschrijving
Liander, Tennet, Port of Amsterdam en gemeente Amsterdam werken samen aan het Elektriciteit Voorziening Amsterdam (EVA) programma. Dit programma is gericht op het versterken van de Amsterdamse elektriciteitsinfrastructuur, bestaande uit onderstations, middenstations, transformatorhuisjes en transportkabels. Daarnaast worden interventies gedaan om de ruimtelijke inpassingstrajecten te versnellen en wordt gezamenlijk gezocht naar innovatieve flex-oplossingen.

Op 24 juni jl. heeft netbeheeder Liander eerder dan verwacht congestie moeten afkondigen voor de gebieden in Amsterdam. Dit houdt in dat in deze gebieden tijdelijk geen capaciteit op het elektriciteitsnetwerk is om nieuwe grootverbruikers te voorzien van elektriciteit. Een onwenselijke situatie omdat dit de ontwikkeling van de stad kan stagneren. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat de exacte situatie is in de rest van de stad. Mogelijk zal deze problematiek ook in andere delen van de stad gaan spelen.

Om snel aan oplossingen te kunnen werken breiden we het programma EVA uit met een projectmanager die zich specifiek gaat richten op de congestieproblematiek in de stad. Om dit op de korte termijn goed te kunnen organiseren en de voortgang van het programma op de middellange en lange termijn niet te vertragen zijn we op zoek naar een senior projectmanager die de verschillende organisaties begeleidt in het proces naar het oplossen van de problematiek. Het gaat hierbij enerzijds om de afstemming met externe partijen. Daarnaast gaat het ook om het organiseren en betrekken van verschillende directies binnen het cluster Ruimte en Economie van de Gemeente Amsterdam.

Deze projectmanager zal zich richten op:

 • Organiseren gemeentelijke rol en activiteiten in de twee bekende congestieprojecten (inzicht, in beeld brengen oplossingen, planvorming oplossingen, voorbereiding en uitvoering versnellingsacties oplossingen, gesprekken met bedrijven en organisaties, etc) ondersteunend aan de projectorganisaties van de betreffende gebieden;
 • Organiseren gemeentelijke rol in de overige "prioriteitsprojecten", de projecten die voortkomen uit de nadere analyse die Liander en gemeente maken van de situatie elders in de stad.
 • Interventies doen of voorbereiden om projecten of processen te versnellen, belemmeringen we te nemen en impasses te doorbreken.
 • Voorbereiden ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming en communicatie m.b.t. deze congestieprojecten en overige prioriteitsprojecten.
 • Counterpart van Tennet en Liander en andere partijen mbt deze projecten met als doel processen de juiste urgentie te geven en te versnellen en te zorgen dat we snel handelen bij nieuwe inzichten.
 • Inbrengen van de inzichten en signalen uit de projecten in het programma EVA zodat deze als basis kunnen dienen voor uitwerking van strategie en samenwerkingsprincipes voor de (middel)lange termijn.
 • Doen van voorstellen voor verbetering van de samenwerking rond deze congestieprojecten, prioriteitsprojecten tussen gemeente en liander en binnen de gemeente.
 • Voeden van lobby-agenda richting Rijk o.b.v. inzichten/knelpunten uit de projecten

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.
De opdrachtgever(s)
Team Bedrijven, Energie en Infrastructuur (BEI) Team BEI houdt zich voornamelijk bezig met het reduceren van de CO2 uitstoot van haven, industrie en bedrijven en het opwekken van meer duurzame energie. Dit doen wij door middel van het creëren van nieuwe duurzame businesskansen en het ontwikkelen van de Regionale energiestrategie. Het team werkt daarvoor samen met partners binnen en buiten de gemeente, om zo de legio kansen die Amsterdam te bieden heeft, aan te grijpen.

Afdeling Duurzaamheid De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming in de stad versnellen. De versnelling vraagt om daadkrachtige samenwerking met Amsterdammers, bedrijven, maatschappelijke partijen en kennisinstellingen. Niemand maakt alleen het verschil. Dit is waar wij voor staan als Afdeling Duurzaamheid van de mgemeente Amsterdam. We werken samen met bewoners, bedrijven, bezoekers en andere afdelingen van de gemeente Amsterdam aan de transitie naar: een groene, gezonde stad, een circulaire economie en een stad die draait op duurzame energie.
P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband.
Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.

Functie eisen

 • Wo werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring met het managen van complexe projecten waarbij verschillende stakeholders betrokken zijn;
 • Ervaring met het managen van gebiedsontwikkelingsprojecten;
 • Ervaring met het werken in een politiek/bestuurlijke context;
 • Ervaring met werken binnen de gemeente Amsterdam (kennis van de organisatie);
 • Affiniteit met technische projecten en kennis van de energiewereld.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Amsterdam

Vacature projectmanager aanpak congestie elektriciteitsinfrastructuur (vervuld)

30-08-2021 tot 31-12-2021
optie op verlenging
20 - 32 uur per week
sluit per 11-08-2021 08:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie