Vacature strategisch Adviseur Schuldenproblematiek (vervuld)

's Gravenhage
01-07-2021 tot 30-09-2021
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 15-06-2021 12:00

De functie

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.

Het programma Verbinden Schuldendomein verbindt de wetstrajecten, projecten en opschaalbare initiatieven. De implementatie kan hierdoor in samenhang worden georganiseerd met als doel dat gemeenten hun inwoners daadwerkelijk kunnen helpen met het oplossen van problematische schulden en het voorkomen van nieuwe risicovolle schulden. De focus ligt daarbij op advies en ondersteuning vanuit informatiekundige oplossingen.

Een groot deel van de trajecten op het gebied van schuldhulpverlening maakt gebruik van gegevens uit het domein van Werk en Inkomen (gemeenten, UWV, SVB). Binnen dit thema werkt de organisatie nauw samen met werk- en inkomenpartners en andere partijen, in opdracht van het ministerie van SZW. Daarbij zoeken we continue de verbinding met andere betrokken domeinen en ministeries, want schuldhulpverlening gaat over dienstverlening die bij uitstek domein overschrijdend is.

Verbinden Schuldendomein adviseert het ministerie van SZW en belangrijke ketenpartners op het gebied van informatievoorziening bij actuele wetswijzigingen rond schuldhulpverlening. Ook brengen wij landelijke, lokale en regionale initiatieven rond de aanpak van schulden in kaart. We inventariseren, analyseren, en categoriseren. We zoeken naar mogelijkheden voor inhoudelijke verbinding. En we kijken welke activiteiten samengevoegd kunnen worden.

We ondersteunen gemeenten bij de implementatie van vier wetten:

 • de wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs),
 • het adviesrecht gemeenten bij schuldenbewindzaken (Ags),
 • de wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBvv),
 • de maatregel verbreding beslagregister (vBr).

Ook ondersteunt het programma Verbinden Schuldendomein gemeenten bij het helpen van ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Wat ga je doen?

Het verbinden van de lopende projecten en initiatieven op de inhoud, de onderlinge impact en de integraliteit. Doel van de opdracht is om de trajecten digitaal/fysiek bij elkaar te brengen en daarmee kennisdeling, gezamenlijke visievorming en elkaar versterkende oplossingen stimuleren. Zodat al deze trajecten ook een heldere verbinding krijgen met de ondersteuning van gemeenten op het terrein van de vier wetten. En dat voor gemeenten helder is hoe diverse trajecten zich tot elkaar verhouden.

 • Zorgdragen voor een integraal overzicht (inhoud, planning en budget) en afstemming van de trajecten onderling en met de betrokken onderdelen
 • Bijeenbrengen van de projectleiders binnen de organisatie, zodat men kennis heeft van elkaars trajecten en de onderlinge verhoudingen en deze afstemming en samenwerking coördineren;
 • Verbinden van de interne projecten met het lopende subsidieprogramma Verbinden Schuldendomein en vice versa;
 • Mede organiseren van de integraliteit van de strategische visievorming en de beleidsontwikkeling ten aanzien van dienstverleningsconcepten, architectuur- en procesprincipes, informatievoorzieningen en gegevensuitwisseling in de overheidsketens en met de private partijen m.b.t. de schuldenproblematiek in het verlengde van hetgeen in het subsidieprogramma Verbinden Schuldendomein is ontwikkeld.
 • Vormgeven en bijdragen aan de integrale communicatiestrategie voor het thema Schulden in nauwe samenwerking met de communicatieadviseur;
 • Opstellen van adviezen en rapporten ter voorbereiding van plan- en besluitvorming op strategisch niveau.

Functie eisen

 • WO diploma
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met het opzetten van projecten als projectleider
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in politiek-bestuurlijke omgeving (bijvoorbeeld rijksoverheid of gemeenten) en de omgang met tegenstrijdige politieke en bestuurlijke belangen 
 • Minimaal vijf jaar werkervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van veranderprocessen bij gemeenten
 • Minimaal vijf jaar ervaring in afgelopen zeven jaar met het gemeentelijke beleidsterrein schulden (vigerende en toekomstige wetgeving, praktijkervaring)
 • Minimaal vijf jaar ervaring met het ontwikkelen van trajecten met overheidsdienstverlening en ICT- en informatievoorzieningen

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

's Gravenhage

Vacature strategisch Adviseur Schuldenproblematiek (vervuld)

01-07-2021 tot 30-09-2021
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 15-06-2021 12:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie