Vacature stakeholder Engagement specialist (vervuld)

's-Gravenhage
01-01-2022 tot 31-03-2022
optie op verlenging
40 uur per week
sluit per 06-12-2021 12:00

De functie

Om adequaat in te spelen op maatschappelijke opgaven, bewegen gemeenten toe naar een vernieuwde informatievoorziening volgens de informatiekundige visie Common Ground.

Dit heeft impact op de architectuurproducten en standaarden van de opdrachtgever, en op de manier waarop keten- en netwerkpartners binnen de overheid hun gegevens ontsluiten. Bijvoorbeeld de beweging van de bestaande StUF-standaarden naar APIstandaarden en breder, de beweging naar een architectuur volgens het GEMMA Gegevenslandschap.
Team Maken bestaat uit diverse onderdelen, waaronder het kenniscentrum Architectuur en Markt en Overheid. Binnen het kenniscentrum Architectuur is de kennis verzameld over informatie- en bedrijfsarchitectuur en standaarden op het gebied van informatievoorziening in het
gemeentelijk domein. Onder meer architecten, informatieanalisten en API-specialisten faciliteren, ondersteunen, begeleiden, promoten en borgen de ontwikkeling en gebruik van architectuur en standaarden. Markt en Overheid verzorgt het stakeholder engagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau rondom al deze ontwikkelingen. Doel is het organiseren van een goede samenwerking tussen alle stakeholders (gemeenten, markt en ketenpartners) die betrokken zijn bij architectuur en standaarden voor gegevensuitwisseling in het
gemeentelijk domein.

Project Notificatieservices
Overheidsorganisaties gaan steeds meer samenwerken en gegevens uitwisselen en hebben daardoor in toenemende mate behoefte hebben aan duidelijke afspraken en standaarden om elkaar op de hoogte te stellen van relevante plaatsgevonden gebeurtenissen. Gemeenten gaan over naar een moderne inrichting van de informatiearchitectuur waarbij proceslogica wordt gescheiden van gegevens en die gegevens bij voorkeur worden bijgehouden bij de bron. Een gebeurtenis gedreven architectuur kent (onder meer) notificaties om afnemers op de hoogte te stellen van gebeurtenissen die hebben geleid tot een wijziging van een informatieobject. De notificatie van een gebeurtenis kan voor de afnemer aanleiding zijn om de bron te raadplegen en op basis van de gewijzigde gegevens waar nodig actie te ondernemen. Het doel van het project is te komen tot overheidsbrede afspraken en (waar mogelijk) standaarden over notificeren en deze in de praktijk beproeven.

Omschrijving van de opdracht
We zijn op zoek naar een Stakeholder Engagement specialist ten behoeve van het realiseren van standaarden op het gebied van gegevensuitwisseling in het gemeentelijk domein. Als Stakeholder Engagement specialist ben jij de drijvende kracht achter het verbinden én actief laten bijdragen van betrokken partijen (gemeenten, leveranciers, ketenpartners, kenniscentrum Architectuur) bij het realiseren van de Ontwikkelagenda API-standaarden en de bijbehorende architectuur. Naast het vormgeven en opstarten van het stakeholder engagement met betrekking tot de Ontwikkelagenda API-standaarden en de bijbehorende architectuur, werk je vooral actief aan het stakeholder engagement binnen projecten. In eerste instantie ligt de focus op de landelijke standaard voor notificatie services. In de architectuur van de samenwerking is beschreven door welke groepen en hoe de samenwerking binnen het gemeentelijk domein wordt vormgegeven op alle niveaus. Op basis hiervan wordt het stakeholder engagement ten behoeve van de standaarden daadwerkelijk in gang gezet. Het betreft een opdracht voor 40 uur per week voor het dagelijks stakeholder engagement management. De focus ligt op het initiëren, beheren en faciliteren van de community rondom het project Notificatieservices. Afstemming vindt plaats met collega’s binnen Markt en Overheid en Communicatie. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de coördinator Standaarden.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Inventariseert de betrokken stakeholders en stakeholdergroepen;
 • Stelt engagement strategie op ten behoeve van het project en draagt bij aan de stakeholder engagement strategie voor de community notificatie services. Hierbij wordt zoveel mogelijk hergebruik gemaakt van de bestaande structuren (architectuur van de samenwerking);
 • Ontwikkelt in co-creatie met betrokken community leden en de communicatieadviseur en in lijn met de strategie de content- en activiteiten kalender bij het project. Een concrete uitwerking van activiteiten, on- en offline, die het behalen van de gestelde doelen gaat ondersteunen;
 • Richt de community-building/facilitering en bijbehorende instrumenten voor notificatieservices op uniforme wijze in;
 • Ondersteunen van de Business Consultant/Projectleider in de communicatie naar alle stakeholders en betrokkenen;
 • Intern klankbord voor binding met en vertegenwoordiging van een belangrijk deel van de community;
 • Actieve werving/benadering van doelgroep (voor notificatie services);
 • Inzichtelijk maken van de functionele behoefte van de doelgroep;
 • Draagt zorg voor beheer, begeleiding en uitvoering van content- en activiteiten kalender in samenwerking met community leden:
  • Organiseren van bijeenkomsten, zowel online als fysiek
  • Aansluiting zoeken bij bestaande offline bijeenkomsten
  • Aansluiting zoeken bij bestaande netwerken
  • Opstellen van een groep aan moderatoren die deel community beheren
  • Zorgdragen voor het aanleveren van content ten behoeve van geplande activiteiten;
  • Zorgddragen voor het levend houden van de community door het continu werven en activeren van community leden, delegeren van taken, specialisten identificeren en betrekken;
  • Coördinatie van diverse community managementtaken die zijn belegd bij andere professionals;
  • Analyse en rapportage. Zichtbaar maken van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten;
  • Verzorgen van eenduidige communicatie richting de community.

Resultaat van de opdracht

 • Een actieve community waarin stakeholders actief bijdragen;
 • Een stakeholder engagement management strategie ten behoeve van de community voor project Notificatie Services;
 • Een up-to-date communicatieplan inclusief content en activiteiten kalender;
 • Uitvoering van het communicatieplan;
 • Vastlegging van de ingerichte en gebruikte instrumenten.

Functie eisen

 • Afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan op HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring als stakeholder manager, omgevingsmanager, community manager of communicatieadviseur;
 • Ervaring met het opstellen van stakeholder engagement strategie en communicatieplan;
 • Ervaring met vormgeven, plannen, organiseren en leiden van bijeenkomsten; fysiek en online;
 • Ervaring met gebruik, beheer en inrichting van online samenwerkingsomgevingen (bv pleio);
 • Ervaring met stakeholdermanagement binnen de overheid;

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

's-Gravenhage

Vacature stakeholder Engagement specialist (vervuld)

01-01-2022 tot 31-03-2022
optie op verlenging
40 uur per week
sluit per 06-12-2021 12:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie