Vacature financieel Specialist Bestuurlijke Aanpak (vervuld)

Utrecht
01-04-2022 tot 01-04-2023
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 03-02-2022 12:00

De functie

Opdracht omschrijving

Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van het bestuursrechtelijk aanpakken van financiële facilitators van criminaliteit? Weet jij de meest recente (juridische) ontwikkelingen in het financiële toezicht effectief toe te passen in de aanpak van ondermijning? Kan jij gemakkelijk de belangen van verschillende (veiligheids)partners samenbrengen tot concrete en tastbare resultaten? Wil jij binnen de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland bijdragen aan het tegengaan van (rechts)personen in de boven- of onderwereld die ondermijnende criminaliteit financieel faciliteren? De Dienst Regionale Recherche van Midden-Nederland zoekt een specialist bestuurlijke aanpak. Ondermijnende criminaliteit heeft ingrijpende gevolgen voor maatschappelijke systemen, instituties, sociale verbanden en structuren. Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is daarom een van de speerpunten van de politie. De focus ligt onder meer op (rechts)personen in de boven- of onderwereld die de ondermijnende criminaliteit als facilitator mogelijk maken. Het benutten van de bevoegdheden van (financiële) toezichthouders kan bijdragen in het aanpakken van deze (rechts)personen. In Midden-Nederland wordt door de politie vooralsnog beperkt gebruik gemaakt van de bevoegdheden van financiële toezichthouders. Jouw opdracht is om hier verandering in te brengen. Jij zorgt dat de voor de politie relevante interventiemogelijkheden van financiële toezichthouders (bijvoorbeeld op grond van de WFT, WWFT, etc.) in kaart worden gebracht, dat duidelijk wordt waar in Midden-Nederland deze interventiemogelijkheden kunnen bijdragen aan het tegengaan van financiële facilitators en dat financiële toezichthouders vervolgens – waar mogelijk – daadwerkelijk (bestuurlijke) maatregelen nemen tegen deze facilitators. Je voert de opdracht uit voor de Ondersteuningsdesk. Samen met de teams Observatie en Techniek, Forensische Opsporing, Financiële Opsporing, Digitale Opsporing vormt de Ondersteuningsdesk de Afdeling Specialistische Ondersteuning van de Dienst Regionale Recherche (DRR) van Midden-Nederland. De Specialistische Ondersteuning fungeert als verbindende factor binnen de opsporing voor het inzetten van specialismes. Binnen de Ondersteuningsdesk is de bestuurlijke aanpak één van de specialismes. Bij het uitvoeren van de opdracht werk je nauw samen met de 7 bestaande specialisten bestuurlijke aanpak, maar ook basisteams, opsporingsteams – waaronder de financiële opsporing – en integrale veiligheidspartners in Midden-Nederland en daar buiten. Jij werkt met de teams en partners die nodig zijn om jouw opdracht succesvol uit te voeren.

Verantwoordelijkheden

Als specialist bestuurlijke aanpak – financieel – voer je de volgende werkzaamheden uit. - Je inventariseert de interventiemogelijkheden van de toezichthouders in het financiële domein die relevant (kunnen) zijn bij het voorkomen, verstoren of tegengaan van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. - Je levert binnen de eenheid Midden-Nederland een actieve bijdrage aan de bewustwording van de mogelijkheden die financiële toezichthouders kunnen hebben bij het voorkomen, verstoren of tegengaan van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. - Je traint, coacht en begeleidt politiemedewerkers van de eenheid Midden-Nederland bij het – in het kader van deze opdracht – herkennen van bestuurlijke kansen en de informatie die daartoe relevant is om vast te leggen. - Op basis van onder meer politiegegevens, onderzoeksinformatie en integrale ondermijningsbeelden inventariseer je welke concrete fenomenen en casuïstiek in aanmerking zouden kunnen komen voor de inzet van de interventiemogelijkheden van de toezichthouders in het financiële domein. - In samenspraak met de betrokken toezichthouder(s), relevante politieteams, integrale ondermijningsteams en/of het openbaar ministerie selecteer je de fenomenen en casuïstiek die het meeste kunnen bijdragen aan het voorkomen, verstoren of tegengaan van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit in Midden Nederland. - In afstemming met het management voer je de geselecteerde fenomenen en casuïstiek projectmatig uit of je laat dit – in samenspraak – uitvoeren door één van de andere specialisten bestuurlijke aanpak. - In de uit te voeren projecten schrijf en verstrek je bestuurlijke rapportages (of je laat dit doen) die door toezichthouders in het financiële domein worden gebruikt bij het inzetten van hun bevoegdheden. - Je borgt het – in het kader van deze opdracht – doorlopen proces alsmede de concrete projectmatige aanpak.

Functie eisen

  • Afgeronde WO opleiding in de richting van bestuursrecht, financieel recht, bestuurskunde of soortgelijks;
  • Minimaal 4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, opgedaan binnen een politiek- bestuurlijke organisatie in de afgelopen 8 jaar;
  • Minimaal 4 jaar werkervaring in het managen van besluitvormingsprocessen;
  • Minimaal 4 jaar werkervaring in het zelfstandig realiseren (met mandaat), van complexe veiligheidsprojecten (toezicht en/of opsporing);
  • Minimaal 4 jaar werkervaring met het vertalen van complexe veiligheids- en of ondermijningsproblemen, naar concrete handelingsperspectieven en daartoe relevante schriftelijke nota’s en/of rapportages;
  • Werkervaring met stakeholdermanagement;
  • Trainingen of cursussen gevolgd, de afgelopen 2 jaar, op het gebied van bestuursrecht, jurisprudentie en de bestuurlijke aanpak binnen het criminele domein, en hebt laten zien deze ontwikkelingen te kunnen vertalen naar een concrete en zichtbare aanpak van veiligheids- en/of ondermijningsvraagstukken;
  • Werkervaring met de thema’s ondermijning en toezicht in het financiële domein;
  • Werkervaring met het coachen van medewerkers;
  • Trainingen of cursussen gevolgd op het gebied van coachen.

 

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Utrecht

Vacature financieel Specialist Bestuurlijke Aanpak (vervuld)

01-04-2022 tot 01-04-2023
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 03-02-2022 12:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!