Vacatures

Quality Engineer

Den Haag
Van 2024-03-01 tot 2025-02-28
Optie op verlenging
38 uur per week
Sluit per 11 januari 2024

Functieomschrijving

Beschrijving afdeling

De Instandhoudingsgroep Groot Grijs is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van haar eenheden. De InstandhoudingsGroep heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten als hoofd doelstelling: het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de LPD en JSS Schepen.

Beschrijving taken afdeling

De afdeling engineering is o.a. verantwoordelijk voor het up to date houden van de instandhoudingplannen van de LPD en JSS schepen, het voorbereiden en uitvoeren van planmatig onderhoud en complexe onderhoudsopdrachten.

Functie omschrijving en taken

Het vertalen van de klanteisen naar product en proceseigenschappen, het fungeren als quality engineer in een benoemd onderhoud project, het ondersteunen van de engineering afdeling en het ondersteunen van het lijnmanagement.

Vertaalt eisen van de klant naar product en proceseigenschappen, door:

 • Het interpreteren van deze eisen en het daaruit voortvloeiend product en proces;
 • Het vastleggen van de analyse in een kwaliteitsplan;
 • Het ondersteunen van engineers bij het vaststellen van de benodigde kwaliteitsborging en vaststelling van de benodigde procestijden en initiële kosten voor nieuwe opdrachten.

Fungeert als Quality Engineer in een benoemd onderhoud project, door:

 • Het opstellen van het test- en controleplan n.a.v. de reparatielijst;
 • Het in overleg met Engineers en Projectcoördinatoren toetsen van de kwaliteit van de technische opdrachtstelling en ondersteunen bij het compleet maken van de UTP stukken;
 • Het zorgen dat gedurende de uitvoering het test- en controleplan en de zeewaardigheidslijst aangevuld worden met de benodigde testen;
 • Het controleren van de voor de materiaal zeewaardigheid (MZWH) certificering benodigde bewijslast in samenwerking met de Materiaal Zeewaardigheidsmanager en Coördinator benoemd onderhoud;
 • Het rapporteren in de lijn en direct aan de Wapen Systeem Manager (gebruiker, onderhouder en normsteller en Militaire Zeewaardigheid Autoriteit van de bevingen uit fysieke en administratieve controles, o.a. ten behoeve van het afgeven van de MZWH certificaten;
 • Het ondersteunen bij andere processen en zorgen dat de kwaliteit van de geleverde producten verbetert;
 • Het actief bijdragen aan het Materiaal Zeewaardigheid Management Systeem;
 • Het structureren en standaarden opzetten voor te leveren deelproducten;
 • Het voor geleverde technische opdrachtstellingen (TOS), adviezen en overige omschrijvingen nalopen of de (herstel)werkzaamheden kwalitatief goed omschreven zijn, de benodigde documentatie geleverd is, het duidelijk is welke bewijslast er geleverd moet worden, enz.;
 • Het tijdig signaleren en informeren van de lijn bij mogelijke problemen om kosten te beheersen en de klant tevreden te houden.

Ondersteunt de engineering afdeling, door:

 • Het controleren van nieuwe en gewijzigde producten voor productie, zoals Marinebedrijf Normen (MBN) of TOS'n op juiste format en inhoud;
 • Het doen van voorstellen tot verbeteren en optimaliseren van producten en processen binnen de organisatie;
 • Het uitvoeren van kwaliteits-toetsen en het opstellen van de kwaliteitsrapportages;
 • Het in overleg met Engineers en projectcoördinatoren, binnen benoemd- of projectmatige onderhoudsperiodes, plannen en uitvoeren van interne audits en het op basis van de resultaten implementeren van verbeteringen;
 • Het fungeren als aanspreekpunt voor de klant ten aanzien van kwaliteitseisen;
 • Het meedenken in het ontwikkelen van beleid/ werkprocessen om de organisatie en de medewerkers op een hoger niveau te krijgen op kwaliteitsgebied;
 • Het ondersteunen van de "adviseur uitbesteden" bij het opstellen van procesbeschrijvingen en formats t.a.v. installatiemanagement en uitbestedingen;
 • formats t.a.v. installatiemanagement en uitbestedingen;
 • Het ondersteunen van Engineers bij het opstellen van normdocumenten;
 • Het ondersteunen van Engineers met standaardisatie en borging;
 • Het adviseren van de lijn ten aanzien van kwaliteitszaken.

Ondersteunt het lijnmanagementdoor:

 • Het afhandelen van de klantklachten van operationele eenheden of productgroepen;
 • Het zijn van de contactpersoon voor externe audits;
 • Het ondersteunen bij de realisatie/implementatie van het kwaliteit arbo & milieu (KAM)-beleid binnen de organisatie;
 • Het ondersteunen van de benoemd onderhoud (BO)-Coördinator bij het plannen, doorlopen en afronden van benoemd onderhoudsperiodes;
 • Het interpreteren van procesanalyses, variatie analyses, trendanalyses;
 • Het werken aan standaardisatie van werkzaamheden en borging.

Speelruimte:

De Quality Engineer is verantwoording verschuldigd aan het hoofd van de sectie over de kwaliteit van de door sectie geproduceerde producten waarbij hij maandelijks een overzicht levert en tijdens het Benoemd Onderhoud aan de Senior Projectleider over het opstellen en bijhouden van het test- en controleplan;

 • Het geheel aan richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving, interne voorschriften, van toepassing zijnde defensie voorschriften (o.a. KM normen, aanwijzingen CZSK, instructie MZWH en het Integrated Logistic Support-handboek (ILS-handboek) zijn van belang voor het inrichten van kwaliteitsprocessen en zijn bepalend voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 • De Quality Engineer neemt beslissingen over de inhoud van adviezen en voorstellen, over het stilleggen van processen bij kwaliteit tekortkomingen en grijpt in bij kostenoverschrijdingen.

Neventaken:

 • Optimaliseren van de benodigde databases raming en reparatielijsten (SOL);
 • Integratie van de materiele zeewaardigheidslijst (MZL) in de reparatielijsten (SOL);
 • Databases raming en reparatielijsten (SOL) laten voldoen aan de behoefte van de engineering;
 • De kennis van de opbouw van de databases raming en reparatielijsten (SOL) delen met de engineering;
 • Databases raming en reparatielijsten (SOL) versies allemaal gelijk maken;
 • Standaard gegevens koppelen vanuit de brongegevens;
 • Databases raming en reparatielijsten (SOL) gereed maken voor SAP;
 • Centraal beleggen beheer ramingsdatabases;
 • Centraal beleggen beheer reparatielijsten.

12 maanden - 38 uur - 1 fte

Functie-eisen

 • Je beschikt minimaal over een MBO-4 diploma in een relevante richting en heeft HBO denkniveau;
 • Je heb in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de maritieme sector met de volgende onderwerpen:
  • Kwaliteitszorg en borging processen, procedures en werkinstructie;
  • Registratie, analyse, review en opvolging van geconstateerde kwaliteitsafwijkingen;
  • Technical/quality document controller;
  • Het controleren van de voor het Klassebureau benodigde bewijslast;
  • Het ondersteunen van het projectteam bij het doorlopen en afronden van onderhoudsperiodes;
  • Het uitvoeren van kwaliteits-toetsen en het opstellen van de kwaliteitsrapportages.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift goed;
 • Je beschikt bij aanvang van de werkzaamheden over een VCA-Basis certificaat;
 • Je hebt gewenst 8 jaar kennis en ervaring binnen Defensie op het gebied van techniek en kwaliteitsbeheersing;
 • Je beschikt over een opleiding of certificaat op kwaliteitsgebied ISO 9001;
 • Je beschikt over SAP ervaring, gericht op ILS;
 • Je hebt kennis van een hiërarchische militaire organisatie en de daarbij behorende rangen en standen;
 • Je hebt kennis en ervaring met de volgende Office programma's op de volgende niveaus: Outlook/Word/PowerPoint/Access/Publisher/Skype (gevorderd) Excel (expert).

Bedrijfsprofiel

Defensie is niet zomaar een werkgever. Met een baan bij het ministerie van Defensie investeer je in je toekomst. Direct of indirect werk je aan vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten. De grotere krijgsmachtonderdelen Koninklijke Marine, -Landmacht, -Luchtmacht en de Marechaussee, treden overal ter wereld op. Maar je kunt ook als militair of als burger aan de slag bij één van de ondersteunende onderdelen van Defensie: de Bestuursstaf, de Defensie Materieel Ondersteuning of het Defensie Ondersteuningscommando. Hier werk je als inkoper, ICT'er, technicus, communicatiemedewerker of in één van de vele andere burgerfuncties.

Direct solliciteren

Past deze vacature goed bij jou? Vul dan hieronder je gegevens in, en dan nemen we zo snel mogelijk contact met jou op.

Open sollicitatie

Hebben we op dit moment geen openstaande vacature die het beste bij jouw wensen past? Stuur een open sollicitatie en en blijf op de hoogte bij een passende match.