Vacature projectmanager Alle Zaken Digitaal en her-implementatie (vervuld)

's-Gravenhage
08-11-2021 tot 01-05-2022
optie op verlenging
24 uur per week
sluit per 22-10-2021 08:00

De functie

Beschrijving Opdracht
Het arrondissementsparket Den Haag heeft de ambitie om op korte termijn volledig digitaal te werken met haar zaken en daarbij optimaal gebruik te maken van haar bedrijfsprocessensysteem GPS en het systeem BOSZ, waarin politie en OM digitaal samenwerken. Met dit doel zijn de projecten “Alle Zaken Digitaal” (AZD) en “Her-implementatie BOSZ/GPS” gestart.
Her-implementatie BOSZ/GPS
Er is sprake van een ‘her-implementatie’ omdat beide systemen bij de meeste medewerkers wel bekend zijn en/of door hen gebruikt worden, maar nog niet ten volle worden benut. Het doel van de her-implementatie BOSZ en GPS is het primaire strafproces kwalitatief en kwantitatief beter te laten
verlopen. Voor GPS geldt dat door een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden en door aan te sluiten op landelijke uniforme GPS werkwijzen, rework en last minute herstelwerkzaamheden achter in het proces kunnen worden voorkomen, hetgeen zal bijdragen aan verlaging van de werkdruk. Met een goed gebruik van BOSZ wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en selectiviteit aan de voorkant (OM en politie).
Alle Zaken Digitaal
De voornoemde basis is randvoorwaardelijk voor verdere opschaling van de digitale mogelijkheden in (met name) GPS. Het project AZD bestaat onder meer uit het opschalen en volledig verwerken van de (standaard) zaakstromen in GPS, de ingebruikname van de GPS-modules voor Onderzoeken en Bijzondere Raadkamer, de verwerking van complexe zaken en ondermijningszaken in GPS en de uitfasering van het systeem Compas. Een aantal (deel)projecten is daartoe reeds in gang gezet binnen het project AZD en op managementniveau zijn al projectverantwoordelijken aangewezen voor verschillende (deel)projecten die deel uitmaken van het project AZD. Vanwege ontbrekende interne capaciteit is het arrondissementsparket Den Haag op zoek naar een projectmanager voor de her-implementatie van BOSZ en GPS alsmede voor Alle Zaken Digitaal. De projectmanager stuurt op basis van de beschikbare projectplannen AZD en her-implementatie BOSZ
en GPS de verschillende onderliggende deelprojecten aan. Over de voortgang rapporteert de projectmanager aan de directeur Bedrijfsvoering.
De projectmanager wordt tevens gevraagd om de voortgang van en samenhang tussen beide projecten (AZD en Her-implementatie BOSZ/GPS) vanuit een programmatische blik te bewaken.
Buiten scope van de opdracht valt:
De projectmanager stuurt vanuit het programma en niet vanuit een lijnverantwoordelijkheid.

Beschrijving directie/afdeling
Het arrondissementsparket Den Haag levert een waardevolle bijdrage aan een veiligere samenleving. De organisatie van het arrondissementsparket bestaat uit vier afdelingen, te weten: Beleid & Strategie, Interventies & Onderzoeken, Administratie en Bedrijfsvoering. De circa 380 medewerkers zetten zich met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de regio Den Haag.
Het arrondissementsparket is toonaangevend en innovatief waar het gaat om het verbeteren van kwaliteit en snelheid van het strafrechtelijke proces. Onderwerpen die hierbij horen zijn meer oog voor slachtoffers, snelheid in afhandeling van zaken, ontnemen van crimineel vermogen,
daadwerkelijke, snelle en volledige executie, juridisch vakmanschap en een efficiënte proceslogistiek.

Beschrijving Opdrachtgever
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude.
Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het
ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Functie eisen

  • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het leiden en uitvoeren van projecten binnen de (rijks)overheid;
  • Minimaal 1 jaar werkervaring, als projectmanager, in een omgeving met verschillende stakeholders, ieder met eigen belangen;
  • Minimaal 3 jaar werkervaring als projectmanager binnen de strafrechtketen;
  • Je bent Prince2 Practitioner en/of P3O Practitioner gecertificeerd en je hebt deze methode(s) succesvol ingezet in projecten binnen de (rijks)overheid;
  • Minimaal 3 jaar ervaring met het managen van ICT-implementatieprojecten voor digitalisering van ketenprocessen binnen de (rijks)overheid;
  • Kennis en ervaring met de primaire werkprocessen binnen het Openbaar Ministerie;
  • Kennis en ervaring met het bedrijfsprocessensysteem GPS;

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

's-Gravenhage

Vacature projectmanager Alle Zaken Digitaal en her-implementatie (vervuld)

08-11-2021 tot 01-05-2022
optie op verlenging
24 uur per week
sluit per 22-10-2021 08:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie