Vacature projectleider werkprocessen (vervuld)

Gieten
01-10-2021 tot 01-10-2023
optie op verlenging
12 uur per week
sluit per 28-09-2021 16:00

De functie

In 2015 zijn wij aan de slag gegaan met organisatieontwikkeling onder de naam ‘Aa en Hunze stroomt!. Aanleiding hiervoor waren onze strategische toekomstvisie 2015-2025 en onze wens om het anders en beter te doen. De opgave die wij ons daarin voor de komende periode hebben gesteld, luidt:

Wij willen een organisatie zijn die:

 • Resultaatgericht is
 • Van buiten naar binnen denkt en werkt
 • Inspeelt op en meebeweegt met initiatieven van inwoners en bedrijven
 • De grote lijn ziet, nieuwe ideeën inbrengt én maatwerk kan leveren
 • Het vangnet is voor mensen die dat echt nodig hebben

En waar:

 • Het goed en fijn werken is
 • Professionaliteit de basis is
 • Leidinggevenden richting geven, ruimte bieden en resultaat vragen

Om ons werk te kunnen doen werken we via de lijn en werken we in programma’s en projecten als de opgave daarom vraagt. Om goed van buiten naar binnen te kunnen werken moeten we de grote lijnen zien en strategisch verbanden leggen tussen de verschillende opgaves. Op dit moment hebben we onder andere opgaves op het terrein van planning en control, de omgevingswet en het sociaal domein.

Wat ga je doen projectleider
De gemeente Aa en Hunze wil sturen op effecten in de samenleving. Dit vraagt dat de basis in de organisatie op orde is. Anders stuur je op aannames of verkeerde uitgangspunten. Voor het op orde krijgen van de basis worden diverse onderwerpen in de organisatie opgepakt. Waaronder de werkprocessen. Daarvoor zoeken wij jou!

Gedurende twee jaar ga je 10 á 15 (bedrijf kritische) werkprocessen in de organisatie vastleggen en zorgen dat het werken daarmee structureel wordt ingebed in de organisatie.

Daartoe begin je met het opstellen van een bondige projectaanpak samen met de medewerkers in de organisatie die graag met het efficiënter organiseren van hun werk aan de slag willen.

Een eerste stap in de aanpak van het vraagstuk zal het bepalen van een routekaart door middel van een risicomatrix zijn. In deze routekaart is opgenomen wanneer welke werkprocessen worden opgepakt

Subdoelen van het project zijn:

 • Definitie formuleren wat Aa en Hunze verstaat onder (bedrijf kritische) werkprocessen.
 • Draagvlak creëren in de organisatie voor het op orde krijgen van en structureel gaan werken met de werkprocessen.
 • Voor de structurele borging zorgen voor een hulpmiddel (zoals module of applicatie) die het actueel houden van en het werken met de werkprocessen digitaliseert en vereenvoudigt.
 • Het borgen dat het actueel houden van en het blijven werken met de werkprocessen is belegd in de organisatie (en eigenaarschap wordt gevoeld).

Functie eisen

 • HBO Diploma 
 • ervaring met lean/scrum
 • ervaring met gemeentelijke werkprocessen

Je bent een projectleider die vanuit de inhoud de verbinding weet te leggen met de medewerkers in de organisatie. Je organiseert het project niet als een extra opgave voor de organisatie, maar direct vanuit de inbedding in de lijnorganisatie. Je weet het project neer te zetten als een meerwaarde voor medewerkers, namelijk het op een slimmere wijze organiseren van het werk. Je houdt goed het overall overzicht van het project, informeert en communiceert tijdig en correct en kunt zo nodig extra interne of externe inzet organiseren. Ervaring met Lean en/of scrum is een plus.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Gieten

Vacature projectleider werkprocessen (vervuld)

01-10-2021 tot 01-10-2023
optie op verlenging
12 uur per week
sluit per 28-09-2021 16:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

Ontdek ook deze vacatures

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie