Vacature projectleider proefopstellingen hybride werken (vervuld)

Amsterdam
22-08-2022 tot 21-08-2023
optie op verlenging
32-36 uur per week
sluit per 12-08-2022 08:00

De functie

De gemeente Amsterdam heeft enige tijd geleden besloten om als organisatie hybride te gaan werken. Wat dit voor ons betekent, en wat daarvoor nodig is krijgt gestalte binnen het Programma Hybride Werken dat in ieder geval doorloopt tot en met 2023.
Corona heeft de verandering van onze manier van werken in een stroomversnelling gezet. Thuis werken veranderde van af en toe in de standaard. We kunnen inmiddels alweer een tijdje op kantoor werken en daar wordt gebruik van gemaakt, maar er is iets fundamenteels veranderd.
- Hybride werken is een manier van werken die we inzetten voor een optimaal resultaat: voor de stad en voor elkaar. Het gaat daarbij om de cultuur, gedragsverandering en leiderschapsstijl die nodig zijn om succesvol samen te werken. Maar ook om aanpassing van de werkomgeving, huisvesting, ICT en overige randvoorwaarden. Het is een manier van werken die ons in staat stelt om te werken waar en wanneer dat nodig is, om zo de beste resultaten te behalen voor onze mooie stad en haar bewoners.
- Een programmateam van de directies Personeel & Organisatie, ICT, Gemeentelijk Vastgoed en het Facilitair Bureau werkt geruime tijd aan deze opdracht. Er worden dit jaar al allerlei voorzieningen gerealiseerd vanuit de nieuwe vraag die hybride werken stelt aan je werkplek concept. Maar er is nog heel weinig ervaring in Nederlands wat nou het beste werkt. En als je de omgeving op orde hebt, komen de mensen dan massaal naar kantoor om te ontmoeten en samenwerken of zit die sleutel in goede afspraken maken met elkaar en een hybride cultuur gaan creëren?
Voor dit project zoeken we een senior projectleider die ons gaat helpen antwoorden te krijgen op de vragen die we hebben door het realiseren van 4 proefopstellingen in de stad.

Op te leveren resultaat
1. De Projectleider is voor de programmamanager Hybride centrale aanspreekpunt rondom proefopstellingen en voor afstemming voorzieningen uit het project voorzieningen JBS
2. Realiseert de outcome van de proefopstellingen: het verkrijgen van inzichten door gebruik van de proefopstellingen op zowel huisvesting, services als werkafspraken/P&O kant.
3. Zorgt voor terugkoppeling en adviseert over evt. bijsturing van te treffen voorzieningen in de andere panden
4. Voert hiervoor gesprekken met de direct betrokken stakeholders, zoals de directies die in dat pand aanwezig zijn.
5. Levert een gap analyse op tussen de verwachtingen die medewerkers hebben van hun werkomgeving en de geboden huisvestingsoplossingen.
6. Realiseert 4 proefopstellingen en de monitoring op het gebruik daarvan, en maakt gebruik van de expertise en inzet hierop van zowel huisvesting, services, ICT, afspraken/gedrag, en communicatie.
7. Maakt voor goede beantwoording van onze vragen gebruik van OIS en onderhoud hiervoor met hen benodigde contact, stuurt ook OIS aan inzake focusgroepen en geeft mede richting aan enquête
8. Geeft vanuit de testomgevingen terugkoppeling voor het zachte deel P&O en het harde deel (ICT, GV, FB)
Van de Projectleider proefopstellingen hybride werken verwachten we dat hij/zij:
- In staat is om de verbinding met de organisatie te zoeken en te behouden door middel van gesprekken, sessies en het helder maken verwachtingen en afspraken
- Kan opereren in een complexe ambtelijk/bestuurlijke omgeving en dito krachtenveld;
- In staat is rust te creëren richting management en ruimte kan maken voor uitvoering;
- De verschillende resultaten met elkaar kan verbinden en daarmee ook het aanspreekpunt is voor de programmamanager
- Flexibel om kunnen gaan met de omgeving die nog verandert en daarmee de opdracht kan veranderen

Afstemming
Er vindt regelmatige afstemming plaats met de programmamanager hybride werken.
Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.
De opdrachtgever(s)
Bij de gemeente Amsterdam werken we met 16.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Het Facilitair Bureau (FB) van de gemeente Amsterdam zorgt ervoor dat deze collega's optimaal kunnen presteren en bezoekers zich welkom voelen op onze locaties. Daarbij hebben we oog voor full service en speciale aandacht voor gastvrijheid. FB maakt deel uit van het cluster Interne Dienstverlening en is naast facilitaire dienstverlening onder meer verantwoordelijk voor contractregie en inkoop, technisch gebouwenbeheer, wagenparkbeheer en beveiliging.
Het Facilitair Bureau is een organisatie die op allerlei terreinen haar professionaliteit laat zien. Wij geloven dat in een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen, medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. We zijn trots op hoe we ons elke dag inzetten voor onze collega's in de stad. In onze manier van werken tonen we eigenaarschap, we vertrouwen elkaar, we werken met elkaar samen en zijn servicegericht. Steeds met als doel om onze collega's integraal te ondersteunen bij hun opgave. We maken ons elke dag 'samen sterk voor het werk'. Laat dat nou net onze slogan zijn.

Functie eisen

  • HBO/WO opleiding;
  • Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider op het gebied van huisvesting en gedragsverandering;
  • Ervaring met complex stakeholdermanagement in een overheidsorganisatie, waarin zowel ambtelijke als bestuurlijke belangen spelen en soms strijdig zijn met elkaar;
  • Ervaring met relatiemanagement in een complexe overheidsorganisatie en kan hiervoor diverse werkvormen inzetten, organiseren en leiden;
  • Ervaring met het verbinden van deelresultaten en het fungeren als aanspreekpunt voor de programmamanager;
  • Ervaring met het werken in een omgeving die aan de verandering onderhevig is, waardoor regelmatig bijsturing nodig is.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Amsterdam

Vacature projectleider proefopstellingen hybride werken (vervuld)

22-08-2022 tot 21-08-2023
optie op verlenging
32-36 uur per week
sluit per 12-08-2022 08:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!