Vacature projectleider Omgevingsvergunningen ZZS

Schiedam
01-07-2019 tot 31-12-2019
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 27-05-2019 12:00

De functie

We zijn op zoek naar een ervaren senior vergunningverlener voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in relatie tot de branches chemie en tank op- en overslag.

Je zet je in voor het verbeteren van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Dit doet de kandidaat samen met enthousiaste en professionele collega’s van het bureau Reguleren Haven of Reguleren Industrie. Je werkt aan de uitvoering van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor bedrijven in debranches chemie, tank op- en overslag, afval en raffinaderijen. Je houdt je bezig met de inpassing van bedrijfsactiviteiten in een complexe omgeving. Affiniteit met ruimtelijke ordening is dan ook een vereiste. De kandidaat verleent vergunningen voor complexe tot zeer complexe bedrijven, die werken in complexe tot zeer complexe situaties. Je volgt de ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid en relevante nationale en internationale regelgeving. In het werken met bedrijven toont de kandidaat een flexibele, gedreven en besluitvaardige professional. Daardoor weet de kandidaat potentiële milieu- en veiligheidsrisico’s te vertalen in maatwerkvoorschriften of vergunningen. Met de kennis van wet- en regelgeving, de communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht van de kandidaat lukt het bedrijven te bewegen de milieu- en veiligheidsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De kandidaat beschikt over een natuurlijk overwicht en een scherpe blik.
Belangrijk onderdeel van het werk zal zijn dat de kandidaat binnen het projectteam meewerkt aan het project ZZS (zeer zorgwekkende stoffen). Onderdeel van dit project is het informatieverzoek aan een geselecteerde groep bedrijven om een emissierapportage te overleggen voor de emissies van Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) naar de lucht en naar het water (indirect lozingen). De kandidaat zorgt voor de administratie, een globale beoordeling en uitzetten van vervolgtrajecten naar aanleiding van de rapportages en legt de gedegen rapportages voor aan in- en externe expertisebureau’s, stemt af met de behandelend
vergunningverleners van de bedrijven en zet eventueel een handhavingstraject in samen met toezicht.

Functie eisen

  • minimaal een relevante HBO opleiding voor het werkveld van vergunningverlening Wabo milieu. Bij voorkeur een afgeronde HBO- of WO-opleiding op het gebied van chemie, procestechnologie of werktuigbouwkunde
  • minimaal 3 jaar werkervaring vergunningverlening Wabo milieu.
  • beschikt over kennis en ervaring met relevante regelgeving en BBT documenten.
  • beschikt over een VCA certificaat.
  • beschikt over rijbewijs B
  • minimaal 1 jaar ervaring met het werken bij een omgevingsdienst en/of een vergunningverlenend bevoegd gezag.
  • beschikt over kennis en ervaring met BRZO / RIE 4 bedrijven.
  • beschikt over kennis van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en afd. 2.3. Activiteitenbesluit.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Interesse
in deze
vacature?

Neem contact op met
Jantine van Alphen of solliciteer direct!

Solliciteer nu

Ken jij de perfecte kandidaat? Deel deze vacature!

Op deze website worden functionele en analytische cookies gebruikt. Op deze manier zorgen wij dat de website naar behoren functioneert.

Lees meer