Vacature projectleider Omgevingsdienst Noordzeekanaal (vervuld)

Amsterdam
01-03-2022 tot 28-02-2023
optie op verlenging
20 uur per week
sluit per 31-01-2022 08:00

De functie

Functieomschrijving
Doel van het opdrachtgeverschap is om namens de gemeente Amsterdam (als mede-eigenaar van de Omgevingsdienst (OD) Noordzeekanaalgebied en opdrachtgever voor uit te voeren taken) de opdracht aan de OD te formuleren, deze vast te leggen in een jaarlijkse Uitvoeringsovereenkomst, deze gedurende het jaar te monitoren en bij te sturen waar nodig en hierover directie en bestuur (waar nodig) te informeren. Hierbij partners binnen en buiten de gemeente te betrekken met bijzondere aandacht voor de zeven stadsdelen als bevoegd gezagen. Daarnaast financieel beheer en invulling geven aan het eigenaarschap en het dagelijkse aanspreekpunt zijn voor zaken die gerelateerd zijn aan de uitvoering van taken door de OD. De voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet maakt komend jaar een belangrijk onderdeel uit van het takenpakket. De taken worden uitgevoerd in nauwe en gelijkwaardige samenwerking met een directe collega, die dezelfde positie en taakomschrijving heeft. Taken en werkzaamheden Als opdrachtgever Omgevingsdienst vervul je een brugfunctie tussen de gemeente Amsterdam als opdrachtgever en de Omgevingsdienst als opdrachtnemer/uitvoeringsorganisatie. Je hebt een verbindende en adviserende rol, met veel nadruk op probleemoplossende werkzaamheden, het oppakken van heel diverse zaken en deze tot een goed einde brengen, en het versterken van de samenwerking.

Werkzaamheden

 • Opstellen/aansturen Uitvoeringsovereenkomst en kaderbrief;
 • Opstellen/aansturen Jaarrapportage en tussenrapportages;
 • Afstemming met VTH-uitvoeringsprogramma en -organisatie;
 • Budgetbeheer en financiële advisering;
 • Relatiebeheer met de contractpartners binnen de gemeente Amsterdam en regiopartners als Zaanstad, Haarlemmermeer en Provincie Noord-Holland;
 • Onderhouden netwerk inhoudelijk deskundigen binnen en buiten de gemeente Amsterdam;
 • Relatie onderhouden met Amsterdams beleid en Amsterdamse uitvoering en handhaving (signaleren, agenderen en afstemmen);
 • Advisering aan ambtelijk opdrachtgevers, wethouders, college en raad/raadscommissies op inhoudelijke dossiers, incidenten en organisatie en proces;
 • Voorbereiding van het Opdrachtgeversoverleg OD;
 • Ondersteunen en voorbereiden van het overleg tussen de OD en de wethouder en annotaties en advisering voor de wethouder als lid DB en AB Omgevingsdienst;
 • Relaties leggen tussen (nieuwe) wet- en regelgeving en Uitvoeringsovereenkomst, opdrachtgeverschap en eigenaarschap;
 • Relaties leggen met strategische stedelijke opgaven in de fysieke leefomgeving en de rol van de Uitvoeringsovereenkomst en van het opdrachtgeverschap daarin;
 • Initiëren van afspraken over procesverbetering en databeheer en -ontsluiting.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk (ook niet vanuit je eigen BV) aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.

Functie eisen

 • Afgeronde HBO of WO opleiding in de richting van ruimtelijke ordening, milieu & veiligheid, planologie, rechten, sociale geografie, bestuurskunde;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het veld van de fysieke leefomgeving;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een complexe, bestuurlijke organisatie en grote gemeente;
 • Kennis van het omgevingsbeleid van de gemeente Amsterdam.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Amsterdam

Vacature projectleider Omgevingsdienst Noordzeekanaal (vervuld)

01-03-2022 tot 28-02-2023
optie op verlenging
20 uur per week
sluit per 31-01-2022 08:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!