Vacature projectleider Kaderrichtlijn Water (vervuld)

Rotterdam
03-01-2022 tot 01-10-2023
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 09-12-2021 10:00

De functie

Opdrachtomschrijving
De projecten van Rijkswaterstaat hebben impact op de hele samenleving. Als projectleider werk je aan meerdere projecten op het gebied van de Kaderrichtlijn Water. De nadruk ligt in eerste instantie op de planuitwerkingsfase en de contractvoorbereidingsfase, maar een uitvoeringsproject behoort ook tot de mogelijkheden.

Je werkt per project met een team bestaande uit adviseurs op het gebied van omgeving, contract, techniek en ecologie. In het team levert iedereen vanuit zijn/haar eigen rol een bijdrage aan het realiseren van de maatregelen. Je leidt dus zelfstandig een projectteam, onder eindverantwoordelijkheid van de projectmanager of een andere IPM-manager.

Je stelt de agenda op, leidt de vergaderingen, bewaakt de activiteiten van het team en houdt het overzicht. Je Je stuurt op tijd, geld, risico’s, integraliteit van de werksporen en duurzaamheid. De projectbeheersing is uitbesteed op productbasis zodat je team daarin gefaciliteerd wordt. Met je team contracteer en begeleid je marktpartijen.
Je bent onderdeel van het projectteam WNZ Cluster KRW en Scheepvaart. Dit team van circa 20-25 personen werkt naast planstudie- en realisatieprojecten voor de Kaderrichtlijn Water ook aan natuurcompensatieprojecten en aan realisatieprojecten voor de aanleg van overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart.

Het cluster KRW en scheepvaart is een dynamisch programma, waardoor van jou flexibiliteit wordt verwacht over hoe je wordt ingezet. Het kan ook voorkomen dat je ingezet wordt als adviseur omgeving op een deelproject. In dat geval ben je o.a. verantwoordelijk voor het participatieproces van stakeholders, het ophalen en valideren van klanteisen, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, kennis van verschillende vergunningenprocessen, het MIRT proces en het beschikbaar krijgen van gronden waar nodig. Daarnaast draag je zorg voor de conditionering van projecten zoals bijvoorbeeld kabels en leidingen, bodem en archeologie.

Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

West-Nederland Zuid
Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.
Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Naast de waterveiligheid werken we aan de waterkwaliteit. Dit doen we door het terugbrengen of verbeteren van zoetwatergetijdenatuur. Hiervoor leggen we natuurvriendelijke oevers en geulenpatronen aan.

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Afdeling Verkenningen & Planuitwerking
De kerntaak van de afdeling Verkenningen en Planuitwerking (V&P) is het faciliteren van besluitvorming aangaande verbeteringen in het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdwatersysteem en een duurzame leefomgeving in de Zuid-Hollandse regio. Een substantieel deel van het werkpakket bestaat uit het uitvoeren voor MIRT-projecten en overige projecten en programma’s.

Functie eisen

  • Minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting weg- en waterbouw, bestuurskunde, planologie, watermanagement of een aanverwante opleiding;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als projectleider / projectmanager in de GWW sector;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ruimtelijke projecten in de planfase;
  • In het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA) of is bereid deze te halen binnen 6 maanden na startdatum inhuurovereenkomst;
  • Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met projecten op het gebied van waterbeheer en/of natuurontwikkeling;
  • Minimaal 3 jaar kennis van en aantoonbare werkervaring op het gebied van omgevingsmanagement, waaronder vergunningen, conditionering, samenwerkingsovereenkomsten, participatie van externe stakeholders, ophalen en valideren klanteisen;
  • Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met de RWS organisatie.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Rotterdam

Vacature projectleider Kaderrichtlijn Water (vervuld)

03-01-2022 tot 01-10-2023
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 09-12-2021 10:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie