Vacature projectleider implementatie Omgevingswet VTH

Arnhem
01-10-2019 tot 30-09-2020
optie op verlenging
32-36 uur per week
sluit per 29-08-2019 17:00

De functie

Provincie Gelderland is voor een vacature in Arnhem op zoek naar een Projectleider implementatie Omgevingswet VTH.

Opdracht omschrijving
Bij de afdeling vergunningverlening en handhaving (VVHH) werken ongeveer 65 mensen. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we inzetten om onze wettelijke taken uit te voeren en om onze provinciale doelen te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

Wij willen onze teams vergunningverlening en handhaving goed voorbereiden op het werken met de Omgevingswet en willen dit ook doen in afstemming met de andere interne organisatieonderdelen en de Gelderse Omgevingsdiensten. Wij willen de implementatie tevens gebruiken om het VTH-werkproces verder te automatiseren en te innoveren.

De Omgevingswet vraagt een andere, meer integrale, manier van werken en meer maatwerkoplossingen. Om het team mee te nemen in deze omslag is inhoudelijk strategisch inzicht nodig, dat moet worden vertaald naar een nieuwe en door het team gedragen manier van werken. Daarmee hebben we al een start gemaakt.

Onlangs is een procesregisseur gestart met het in hoofdlijnen in beeld brengen van de uitdaging en de diverse sporen die moeten bijdragen aan de succesvolle implementatie van de Omgevingswet bij VVHH. Deze procesregisseur is onder meer ook verantwoordelijk voor het proces dat leidt tot afstemming van de VTH taak voor zover dat is uitbesteed aan de omgevingsdiensten. En op onderdelen zijn al concrete stappen gezet zoals op het gebied van automatisering. Er is een nieuw VTH-systeem aangeschaft waarvan de implementatie vanaf juni 2019 loopt.

Omdat er voor de implementatie van de Omgevingswet nog veel werk aan de winkel is en er behoefte is aan meer inhoudelijke deskundigheid, zoeken we een projectleider die dit project samen met de procesregisseur verder innovatief vormgeeft en uitvoert.

De implementatie willen we procesmatig gaan vormgeven waarbij de medewerkers van VVHH direct betrokken zijn. Daarnaast stemmen we intern af met de beleidsprogramma’s en de afdeling Informatievoorziening en Automatisering waar ook trajecten lopen voor implementatie van de Omgevingswet.

Ook de afstemming met de Omgevingsdiensten is belangrijk omdat ook zij bezig zijn met een soortgelijke implementatie in hun VTH-processen. Aansluiting bij de bestaande taskforce Gelderse Omgevingsdiensten ligt voor de hand.

Jij draagt samen met de procesregisseur als projectleider zorg voor het opstellen en uitvoeren van een innovatief plan en borging van de nieuwe werkwijze binnen de organisatie.

Verantwoordelijkheden
Binnen de door de procesregisseur geschetste hoofdlijnen, inventariseer je de huidige stand van zaken (het nu) en brengt in beeld waar we naar toe willen/moeten (door-)ontwikkelen (het straks) voor zover dat de uitvoering van het provinciale VTH betreft.

Op basis van deze inventarisatie breng je, in samenwerking met de procesregisseur, in beeld welke stappen gewenst zijn om te komen tot een adequate implementatie van de Omgevingswet (VTH). Daarbij breng je ook in beeld hoe en met wie samenwerking gewenst of noodzakelijk is en welke innovatie in de komende 2 jaar mogelijk is op weg naar verdere professionalisering. Op basis van deze inventarisatie komen jullie samen tot een implementatieplan (fase 1).

In fase 2 draag je, samen met de procesregisseur, zorg voor de realisatie van het implementatieplan, stuur je actief op gestelde (tussen)doelen en zorg je voor tussentijdse rapportage aan het managementteam, en draag je zorg voor tussentijdse afstemming met de teams.

Je neemt initiatief en komt met voorstellen om waar nodig het plan bij te sturen.

Nadere afbakening van deze rol vindt plaats in overleg met de procesregisseur.

Functie eisen

  • Actuele kennis van de Omgevingswet en minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016-2019) met deze Omgevingswet;
  • Tenminste 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2019) in de VTH-wereld (fysieke domein);
  • Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider implementatie van nieuwe regelgeving.

Wensen:

  • Ervaring met integrale werkprocessen op het gebied van VTH (zwaarwegend);
  • Ervaring met het automatiseren en innoveren van werkprocessen;
  • Ervaring met projecten voor het (her)inrichten van een organisatieonderdeel;
  • Ervaring (bij voorkeur minimaal 2 jaar) met de Omgevingswet in een op de uitvoering gerichte omgeving.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Interesse
in deze
vacature?

Neem contact op met
Monique van Zetten of solliciteer direct!

Solliciteer nu

Ken jij de perfecte kandidaat? Deel deze vacature!

Op deze website worden functionele en analytische cookies gebruikt. Op deze manier zorgen wij dat de website naar behoren functioneert.

Lees meer