Vacature projectleider effectieve jeugdbescherming (vervuld)

Almere
01-03-2022 tot 31-12-2023
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 04-02-2022 09:00

De functie

Opdracht
De gemeente Almere is de opdrachtgever namens de regio Flevoland. Echter, in de praktijk is er een regionale projectgroep bestaande uit de veiligheidspartners en gemeenten (management/beleid en lokale toegangen) die het opdrachtgeverschap gezamenlijk vorm geven. Tevens zal er een bestuurlijke stuurgroep samengesteld worden waar periodiek aan gerapporteerd wordt.
De projectleider draagt zorgt voor draagvlak in de samenwerking (die best complex is), verbindt partijen, draagt zorg voor het formuleren en tot stand komen van de voorwaarden/kaders, is mede verantwoordelijk voor de resultaten die genoemd zijn in de opdracht en het proces.
Het schrijven van een projectplan en proeftuinaanvraag voor de landelijke proeftuinen hoort bij deze opdracht.
Daarnaast zijn de werkzaamheden:

 • het ondersteunen van lokale (wijk)teams, veiligheidspartners en gemeenten bij concretisering van het advies en de keuze om te komen tot een aantal pilotgebieden in Flevoland.
 • het begeleiden van deze pilots, waarin we leren en komen tot een nieuwe werkwijze.
 • simultaan ontwikkeling stimuleren in overige gebieden in Flevoland ten behoeve van een regionale nieuwe structuur en werkwijze.

Je werkt niet alleen, we doen dit écht samen.

Competenties

 • academische denk- en werkniveau
 • inhoudelijke kennis van en ervaring in (onderdelen van) de (jeugd)beschermingsketen
 • je bent communicatief sterk
 • innovatief en resultaatgericht ingesteld
 • in staat overzicht te bewaren in een project waarin veel verschillende partners een rol spelen
 • je hebt ervaring met het managen van complexe projecten in het sociaal domein
 • je weet partijen te verbinden en werkt graag samen
 • je hebt ideeën over het inrichten en profiteren van een lerende projectstructuur


Inhoud project
De projectleider is de trekker van deze veranderopgave. Deze acteert in nauw overleg met ervaringsdeskundigen, lokale (wijk)teams, veiligheidspartners en gemeenten. Er dient samenwerking opgebouwd te worden met een aantal belangrijke jeugdhulp partners, (volwassen) GGZ, verslavingszorg, organisaties die zich richten op bestaanszekerheid etc. ten behoeve van een integrale aanpak voor huishoudens met en zonder kinderen waar veiligheidsissues spelen. Daarnaast is verbinding noodzakelijk met het Zorg- en veiligheidshuis, Geweld Hoort Nergens Thuis, en de ontwikkelingen ten aanzien van Scheiden zonder schade. Er wordt nauw samengewerkt met andere pilots in het land die zich richten op verbetering van de jeugdbeschermingsketen.
Van de projectleider wordt een inzet verwacht voor maximaal 32 uur per week voor de duur van 2 jaar. Afhankelijk van hoe de pilots zich ontwikkelen in overleg mogelijk in het tweede jaar af te bouwen tot 16 uur per week.

Inleiding
Sinds eind 2021 is er in de regio Flevoland een ontwikkeling gaande om de praktijk binnen de jeugdbescherming te verbeteren. Flevoland wil in een aantal gemeenten een vernieuwde werkwijze uitproberen om in de praktijk te leren en te ontwikkelen, en deze vernieuwde praktijk te verbreden naar een werkwijze voor de hele regio.
Momenteel wordt de jeugdbeschermingsketen als versnipperd en te weinig transparant ervaren. Jeugdigen en gezinnen wachten regelmatig te lang op passende hulp terwijl er signalen zijn van onveiligheid in een huishouden. Doordat er meerdere overdrachten zijn naar andere organisaties moeten jeugdigen en gezinnen te vaak opnieuw hun verhaal aan een nieuwe professional vertellen. Dit werkt frustrerend en onder andere hierdoor verliezen zij zicht op de manier waarop besluiten tot stand komen. Taken, rol en bevoegdheden van de verschillende betrokken professionals zijn voor cliënten niet altijd helder. De samenwerking tussen de verschillende partijen kan verbeterd worden met als doel dat hulp zich integraal richt op alle leden van een gezin/huishouden zodat effectief gewerkt wordt aan het oplossen van de oorzaak van de problematiek.
Landelijk is er in het voorjaar 2021 een Toekomstscenario kind en gezinsbescherming gepresenteerd dat in grote lijnen overeenkomt met de voorstellen voor Flevoland. Door de diverse reacties op het toekomstscenario en de situatie rondom de kabinetsformatie heeft er over dit scenario op landelijk niveau nog geen besluitvorming plaats gevonden. Over het thema ‘rechtsstatelijkheid en rechtsbescherming’ zal een onderzoek worden ingesteld dat uiterlijk mei 2022 afgerond wordt.

Functie eisen

 • Afgeronde WO opleiding;
 • Ervaring in de (jeugd)beschermingsketen;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het managen van complexe projecten in het sociaal domein.

 

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Almere

Vacature projectleider effectieve jeugdbescherming (vervuld)

01-03-2022 tot 31-12-2023
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 04-02-2022 09:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!