Vacature projectleider Centrumtransformatie (vervuld)

Ede
01-02-2021 tot 31-12-2021
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 14-01-2021 17:00

De functieDe verantwoordelijkheden van de projectleider omvat het brede scala aan projectmanagement, dus o.a.:

 • het projectmatig aansturen van het interne projectteam (en haar vakdisciplines), zodat plannen tijdig getoetst en geadviseerd worden, contracten gesloten worden, voortgang geboekt wordt op de projecten.
 • contactpersoon voor de diverse initiatiefnemers van de transformatieprojecten.
 • projectbeheersing op de diverse projecten op basis van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en risico.
 • projectbeheersing op de totale portefeuille van transformatieopgaven in het centrum.
 • afstemming met ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers.
 • opstellen van voortgangsrapportages.
 • opstellen van documenten t.b.v. politieke besluitvorming.
 • communicatie/participatie met diverse stakeholders.

Projectcontext Levendig Centrum
De gemeente Ede werkt samen met partijen aan een aantrekkelijker binnenstad. Hiervoor is het programma Levendig Centrum opgezet. In 2016 heeft de gemeenteraad de lange termijn visie “Het verhaal van Ede centrum – de koers naar 2030” vastgesteld. Op basis daarvan zijn in 2018 een nieuw bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en projectenplan voor verkeer en ruimte vastgesteld.

Hoofddoel van het programma is dat Edenaren weer van Ede centrum gaan houden, er prettig kunnen verblijven en wonen en er positiever over praten. Het programma Levendig centrum bestaat uit ruim 40 activiteiten van diverse aard en omvang, zoals herinrichting en vergroening van straten en pleinen, professionalisering van Binnenstadsmanagement, marketing en promotie, organisatie van evenementen, projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie etc.

In de lange termijn visie staat beschreven dat het centrum kleiner en compacter gaat worden. Om die ontwikkeling te kunnen beheersen is een nieuwe kaart van Ede centrum getekend. Hierin is een kerngebied (rood) getekend, met omliggende sfeergebieden. Deze hebben elk hun eigen sfeer en karakter. Het doel van deze verkleuring is om ervoor te zorgen dat Ede ook in de toekomst een veelzijdig en aantrekkelijk centrum behoudt.

Het winkellandschap verandert snel. De vraag naar fysieke winkelmeters neemt af door veranderend en online consumentengedrag. Ook het plafond van de groei in horeca lijkt bereikt. Leegstand neemt toe. Dat is niet nieuw, maar door Corona versnelt de trend en neemt de urgentie toe. We zien de onwenselijke ontwikkeling dat verspreid over het centrum locaties leeg staan.

De transformatie van leegstaande winkelmeters naar andere functies is onvermijdelijk. Door een gecombineerde strategie van verleiden en dwingen streven we ernaar dat de leegstand “naar de buitenranden van het centrum wordt geduwd”. Zo ontstaan gebieden met kansen om leegstaand vastgoed te transformeren naar met name ‘Wonen’. Het mes snijdt dan aan twee kanten:

 • Het aanbod van centrumfuncties bij elkaar is gewaarborgd;
 • Het economische draagvlak voor de voorziening wordt groter door toename van bewoners.

Projectopgave
Sindsdien een aantal jaren hebben we de bovenstaande boodschap breed verkondigd. Dit heeft geleid tot daadwerkelijke actie. De gemeente heeft zelf het bestemmingsplan aangepast. Maar belangrijker is dat in hoog tempo het aantal initiatieven voor transformatie van winkellocaties in en om Ede centrum toeneemt. Inmiddels zijn er ruim 35 locaties waar ideeën c.q. concrete initiatieven voor transformatie / woningbouw spelen. Indien al deze initiatieven worden gerealiseerd levert dit in de komende 5 jaar tussen 500 en 600 nieuwe wooneenheden op en het opheffen van ca. 19.000 m2 aan (leegstaand) winkelvloeroppervlak.

Ruim 35 locaties betekent ruim 35 opgaves, waar woonkwaliteit (geluid, daglicht etc) en bereikbaarheid (parkeren, fietsenstalling etc) niet zonder meer vanzelfsprekend zijn. Vaak liggen de locaties langs een hoofdontsluitingsweg, spoor of juist binnen de centrumafsluiting. Soms ontbreekt ook specifiek beleid (geluid, parkeren) en moet maatwerk worden geleverd. Dit vraagt om veel overleg, met initiatiefnemers, maar ook intern met adviseurs, beleidsmedewerkers en ontwerpers. De hoeveelheid werk dat hieruit voorkomt neemt snel toe. Daarnaast is er behoefte aan coördinatie en overzicht. Tussen de gemeentelijke afdelingen, maar ook met externe partijen zoals de provincie, de omgevingsdienst, maar ook bijvoorbeeld met aanbieders van vormen van wonen en zorg.

Het specifieke van de opgave is, dat het initiatief (meestal) bij de vastgoedeigenaren ligt. De gemeente heeft geen of nauwelijks grondposities in het centrum en is volgend; wij bepalen niet het tempo en de volgorde, maar als we hier niet op inspelen “overkomt het ons”. De gemeentelijke rol is dus stimulerend, kaderstellend, coördinerend, toetsend en faciliterend.

Al met al een complexe en uitdagende opgave, zeker gezien het belang van de ontwikkelingen voor de toekomst van het centrum, de hoeveelheid initiatieven en de dynamische omgeving.

Functie eisen

 • Minimaal afgeronde opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur in de richting bouwkunde / stedenbouw, vastgoedmanagement en / of planologie;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met project- en procesmanagement in de rol van projectleider binnen complexe stedelijke projecten;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een gemeentelijke projectorganisatie;
 • Ervaring op gebiedsontwikkeling met gemengde functies: wonen, vastgoed, detailhandel;
 • Ervaring binnen stedelijke transformatieopgaven.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Samenvatting

Ede

Vacature projectleider Centrumtransformatie (vervuld)

01-02-2021 tot 31-12-2021
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 14-01-2021 17:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

Op deze website worden functionele en analytische cookies gebruikt. Op deze manier zorgen wij dat de website naar behoren functioneert.

Lees meer