Vacature projectleider Bovenregionale inzet jeugd (vervuld)

Utrecht
08-02-2022 tot 01-12-2022
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 31-01-2022 10:00

De functie

Korte beschrijving speelveld
De Utrechtse jeugdregio’s hebben een sterke bovenregionale samenwerking georganiseerd om de expertise en zorg beschikbaar te houden voor de meest kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat voor deze zogenaamde essentiële functies (driemilieuvoorziening, jeugdzorgplus en klinische opname) de jeugdregio’s Lekstroom, Utrecht stad, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht een gezamenlijke dialooggerichte aanbesteding hebben gedaan. Met als resultaat dat zij met ingang van april 2020 een opdracht gericht op afbouw en transformatie van de verblijfszorg hebben verstrekt aan Yeph op basis van een taakgerichte bekostiging. De regio’s zetten zich samen met de aanbieders in om kinderen zo gezinsgericht als mogelijk op te laten groeien. Omdat het slagen van deze opdracht mede afhankelijk is van de transformatie van de regionale zorg, zijn de jeugdregio’s voor deze opdracht een partnerschap met Yeph aangegaan waarin veel inzet is op leren en ontwikkelen door alle bij dit soort zorg betrokken partijen (m.n. gemeenten, gecertificeerde instellingen, regionale zorgaanbieders, onderwijs). De overeenkomst is in principe voor negen jaar verstrekt op basis van 3x2x2x2 wat betekent dat de eerste contractperiode eind 2022 afloopt. Gezien de inhoudelijke en financiële impact van de opdracht hebben de jeugdregio’s gekozen voor de inzet van een projectleider voor de gemeentelijke samenwerking. Hiernaast geldt dat het Rijk voor de zeer gespecialiseerde jeugdhulp, waaronder de essentiële functies, een aantal opdrachten heeft verstrekt op het niveau van heel Flevoland – Utrecht waarvoor Utrecht coördinerend gemeente is. Dit geldt onder andere voor de vastgoedtransitie driemilieu. De jeugdregio’s en betrokken aanbieders hebben ervoor gekozen deze vastgoedtransitie aan te grijpen voor meer samenhang in de diverse lopende bovenregionale opdrachten en een toekomstperspectief uit te werken voor de bovenregionale verblijfszorg. Dit inclusief een vertaling van ambities naar de huidige situatie en het handelingsperspectief voor de komende jaren. Het adviesbureau KPMG werkt in ieder geval de eerste stappen van dit toekomstperspectief uit. Omdat deze vastgoedtransitie driemilieu, de uitwerking van het toekomstperspectief van de bovenregionale verblijfszorg en de sturing op de samenwerking van de Utrechtse gemeenten voor de essentiële functies nauw samenhangen, vallen deze in de opdracht van één projectleider/coördinator.
Plek in de organisatie
Deze inhuur opdracht is bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (+/- 165 FTE) van de gemeente Utrecht. De afdeling ontwikkelt samen met inwoners en maatschappelijke organisaties het beleid voor het sociaal domein en is vaak opdrachtgever voor de uitvoering maar ook ondersteuner, partner of aanjager. Zorg, jeugdhulp, onderwijs, asiel, inburgering, inclusie, sport en samenleving onze onderwerpen.
Je taken zijn:

Essentiële functies

 • Zorgdragen voor een overdrachtsdossier voor de nieuwe bestuurders na de verkiezingen
 • Voeren regie op totaal proces voorbereiding verlenging overeenkomst per 2023
 • Voeren/regisseren afstemming Eemland en Flevoland over samenwerking
 • Faciliteren reguliere sturing- en ontwikkelingscyclus en onderlinge leren van de jeugdregio’s
 • Zorgen voor goede afstemming bij onverwachte ontwikkelingen

Vastgoedtransitie driemilieu – ontwikkeling toekomstperspectief bovenregionaal verblijf

 • Zorgen voor een bovenregionaal plan Flevoland – Utrecht met een toekomstperspectief van de aanbieders voor 1 juni 2022:
 • Zorgen dat er voor 1 december 2022 strategische vastgoedplannen per aanbieder beschikbaar zijn waarmee invulling wordt gegeven aan de ambities uit het bovenregionale plan
 • Uitwerken plan voor de verstrekking van middelen.
 • Bijdragen aan de landelijke afstemming over het essentieel verblijf plus de invulling van pro-actieve landelijke regie op een gecontroleerde afbouw zonder ongelukken en behoud/ontwikkeling van landelijke specialismes waar nodig

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • Afgeronde HBO/WO opleiding;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het sociale domein waarbij je gewerkt hebt aan het thema Jeugdzorg in een coördinerende functie;
 • Ervaring in complexe veranderprocessen bij of met (samenwerkende) gemeenten bij voorkeur meer dan 10 jaar;
 • Ervaring bij een grote gemeente. 

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Utrecht

Vacature projectleider Bovenregionale inzet jeugd (vervuld)

08-02-2022 tot 01-12-2022
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 31-01-2022 10:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!