Vacature programmaregisseur Duurzame Opwek Gelders Energieakkoord (vervuld)

Arnhem
29-11-2021 tot 31-08-2022
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 28-10-2021 17:00

De functie

Opdracht omschrijving
In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partners samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van de GEA-doelen, waaronder 1,5% besparing per jaar en een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vijf thematische programma's: Mobiliteit; Gebouwde Omgeving; Duurzame Opwek; Landbouw & Grondgebruik; Industrie, Bedrijven en Instellingen. Voor elk van deze onderdelen worden samenwerkingsverbanden gesloten voor kennisdeling en de realisatie van de opgaven.

Duurzame Opwek is één van de programma’s en is gericht op het aandeel dat opwekking van duurzame energie heeft in de centrale doelstelling. Ten behoeve van de uitvoering van het meerjarenplan en waar nodig de aanpassing van dit plan, zijn wij op zoek naar een onafhankelijke ervaren programmaregisseur.

Je bent verantwoordelijk voor de sturing en realisatie van de opwekking van duurzame energie binnen het netwerk van het GEA. Je bent als programmaregisseur op het thema Duurzame Opwek de spin in het web en zorg voor de noodzakelijke verbindingen binnen het netwerk. Als programmaregisseur ben je de drijvende kracht, heb je visie en zet je lijnen uit. Formeel heb je geen bevoegdheid maar informeel sta je wel aan het roer. Je hebt kennis van opwekking van duurzame energie en je weet goed samen te werken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Als programmaregisseur weet je mensen te binden en te enthousiasmeren. Je zorgt ervoor dat partners elkaar vinden en realiseren wat ze zeggen te doen en te willen.

Hoewel de provincie formeel opdrachtgever is, is er geen hiërarchische relatie met de provincie. Aansturing van de vijf programmaregisseurs vindt plaats door de centrale GEA-regisseur. Aan hem ben je verantwoording verschuldigd. Binnen elk programma zijn de partners gevraagd een onbezoldigd “voorzitter’’ te leveren. Ook met hem/haar stem je regelmatig af. Kortom, je voert de regie op de realisatie van de verduurzaming van de Energieopwekking in Gelderland. Daartoe werk je samen met partners aan de opbouw van samenwerkingsverbanden die zich richten op de uitvoering van projecten. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en samenhang van projecten in een (uitvoerings-)programma. Je bewaakt de realisatie en rapporteert over de bereikte resultaten.

Bij deze opdracht sturen we ook mee als bijlage de Verklaring Integriteit en Geheimhouding Externe medewerkers. Deze verklaring moet worden ondertekend door de leverancier die de opdracht gegund krijgt.

Verantwoordelijkheden
De werkzaamheden van de programmaregisseur Duurzame Opwek van het GEA zijn:

 • Je bent voor de partners binnen het programma Duurzame Opwek het eerste aanspreekpunt. Binnen de GEA-organisatie ben je voor Duurzame Opwek eveneens het eerste aanspreekpunt.
 • Je creëert een speelveld waar partijen elkaar kunnen vinden en samen zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot en draagt zorg voor de uitvoering van het programma.
 • Je zorgt voor de inrichting en instandhouding van het programma Duurzame Opwek.
 • Je ontwikkelt samen met betrokken partners nieuwe initiatieven.
 • Je hebt oog voor kansen in het veld. En goede ideeën laat je niet verloren gaan. Jij weet ze om te zetten naar concrete projectinitiatieven met partners en een goede uitvoering.
 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke en overige (kennis)uitwisseling via het platform.
 • Je bespreekt de voortgang van het programma binnen het GEA-team en neemt initiatief tot bijstelling van het programma, mocht dat nodig zijn, om het behalen van de doelen te waarborgen.
 • Je ondersteunt de programma-voorzitter en draagt zorg voor programma-bijeenkomsten en de afstemming met de andere programma-onderdelen binnen het GEA. Je neemt initiatief voor de organisatie, de verslaglegging, de terugkoppeling en de communicatie.
 • Je levert inbreng en neemt deel aan het GEA-teamoverleg en het overleg met de programma-voorzitters.
 • Je zorgt voor een goede sfeer waarin de netwerkpartners enthousiast samenwerken in een open en positief kritische omgeving om de doelen te realiseren.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde, en als zodanig erkende, HBO opleiding;
 • minimaal 3 jaar ervaring in de functie van procesmanager / procesregisseur / procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen. De functies lijnmanager, programmamanager en projectmanager/projectleider vallen hier niet onder;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de functie van projectmanager / projectleider / programmamanager met de eindverantwoordelijkheid voor een project / programma op het gebied van energietransitie of daar nauw mee samenhangend;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van opwekking van duurzame energie in al haar facetten;
 • Ervaring opgedaan met het proces van de RES en de Regionale energie infrastructuur;

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Arnhem

Vacature programmaregisseur Duurzame Opwek Gelders Energieakkoord (vervuld)

29-11-2021 tot 31-08-2022
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 28-10-2021 17:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie