Vacature programmaleider Wooncrisis (vervuld)

's-Gravenhage
01-03-2022 tot 01-03-2023
optie op verlenging
30 uur per week
sluit per 07-02-2022 11:00

De functie

Opdracht omschrijving

De wooncrisis treft aandachtsgroepen extra hard en daarbij ook de verhoogde inzet vanuit het sociaal domein en de woningmarkt qua instroom, doorstroom en uitstroommogelijkheden, welke nog meer onder druk komen te staan de komende jaren. Daarin wordt door de opdrachtgever een trend van verslechtering gezien in plaats van verbetering. Samen met de ministeries en diverse stakeholders (mede vanuit de landelijke woonagenda) is geconcludeerd dat het ontbreekt aan een coherente en integrale aanpak van huisvesting van aandachtsgroepen. Het leidt momenteel tot onnodige (politieke en ambtelijke) complexiteit qua beleid en uitvoering, te kleine incidentele maatregelen en verkeerde prikkels waardoor de kosten in het sociale als het fysieke domein voor gemeenten gaan oplopen. De vraag is nu voor de komende jaren vanuit de woonzorgopgaven en aandachtsgroepen: ‘Hoe zorgen we er, als één overheid, voor dat in Nederland iedereen in 2030 een prettig en betaalbaar (t)huis kan hebben en zo een basis heeft om een bestaan te kunnen handhaven of op te bouwen?’ Er zijn diverse aandachtsgroepen waar nu vaak nog parallel een lobby of programma voor wordt uitgevoerd zoals ouderen, woonwagenbewoners, medisch en sociaal urgente, uitstromers uit een zorginstelling, statushouders, arbeidsmigranten, dak- en thuislozen In 2022 is het hoofddoel om vanuit de adviezen van het rapport “Een thuis voor Iedereen”, de nieuwe samenwerkingsagenda een stevige basis vanuit de opdrachtgever aan de gemeenten te geven qua opvolging van de adviezen naar concrete (gebiedsgerichte en procedurele) acties die de 4 opgaven voor de komende 5 tot 10 jaar zal versterken. De pijlers voor goede huisvesting van aandachtsgroepen:

 • Voldoende betaalbare woningen
 • Evenwichtige verdeling over het land en binnen de regio’s (leefbaarheid)
 • In verbinding met zorg, ondersteuning, participatie, integratie (sociaal domein)
 • Voorkomen van problematiek (voorkomen dat mensen kwetsbaar worden)

Het heeft intern voor de opdrachtgever prioriteit om alle adviezen en rollen die gewenst zijn vanuit de gemeenten via een eenduidige en bestuurlijke en uitvoerende ondersteuningsstructuur te starten. Daarnaast zullen er programmatische elementen zitten die te maken hebben met de beoogde 5 koploperregio’s, de samenvoeging van diverse opgaven van aandachtsgroepen en beoogde nieuwe sturings- en meetregulatie activiteiten via niveaus van gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk. De concept adviezen uit het rapport zijn in juli 2021 reeds door het bestuur goedgekeurd vanuit het concept rapport en heeft nu een definitieve status. Een van de belangrijke adviezen is de minimaal 30% regeling voor sociale woningbouw per gemeente waarmee er meer ruimte komt om kwetsbare aandachtsgroepen een woonplek te geven. Dit voorkomt hogere kosten voor zorg en ondersteuning voor de aandachtgroepen en geeft een impuls aan de afspraken die per regio gemaakt worden over de verdeling van aandachtgroepen en de zorg en ondersteuning die daarbij georganiseerd wordt.

Resultaat:

De opdracht heeft momenteel de duur van 1 jaar om vanuit de opdrachtgever goed aangesloten te zijn, positie te hebben gekozen op het te realiseren strategische resultaat van het 10- jarige programma. De resultaatopgaven vanuit de opdrachtgever die de programmaleider dient op te leveren in het programmaplan:

 • Start (landelijk) nieuwe regionale verdeelsystematiek voor sociale woningbouw en ondersteunende budgetten.
 • Start bouw meer sociale woningen met hogere beschikbaarheid voor aandachtsgroepen
 • Betere landelijke spreiding sociale woningbouw. Elke gemeente 30% binnen 5 jaar tenzij andere regionale afspraken.
 • Toereikende cliëntvolgende budgetten zijn beschikbaar voor gemeenten en worden verhoogd in 10 jaar.
 • Samenhang nationale samenwerkingsagenda met lopende trajecten woningbouw.
 • Interbestuurlijke sturing met stevige lobbyposities van de opdrachtgever: regionaal en landelijk.
 • 5 Pilotregio’s zijn gestart in 2022 en worden door de opdrachtgever vertegenwoordigd vanuit de deelnemende gemeenten.

Functie eisen

 • Afgeronde academische opleiding op het gebeid van bedrijfskunde, sociologie, beleiden management gezondheidszorg, programmamanagement en daarin focus gehad op samenhang binnen de sociale als fysieke opgaven op landelijke en/of regionaal niveau of soortgelijke opleiding;
 • Minimaal 10 jaar werkervaring in de rol van adviseur, beleidsmedewerker, projectmanager of soortgelijk op een gemeentelijke, departementale afdelingen / vergelijkbare (overheid)organisatie en werken in de volgende domeinen : wonen, zorg en welzijn/sociaal domein of soortgelijk;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als programmaleider, coördinator op grootstedelijk, gemeentelijk of op regionaal niveau;
 • Minimaal 2 referenties vanuit een gemeente en/of het Rijk over de strategische werkzaamheden, kennisrollen op het gebied van strategie in sociaal domein, gebiedsontwikkeling, woonzorg vraagstukken en woon- en volkshuisvestingsvraagstukken.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

's-Gravenhage

Vacature programmaleider Wooncrisis (vervuld)

01-03-2022 tot 01-03-2023
optie op verlenging
30 uur per week
sluit per 07-02-2022 11:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!