Vacature programma coördinator Wachttijden (vervuld)

's-Gravenhage
01-01-2022 tot 30-06-2022
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 14-12-2021 12:00

De functie

Over de Aanpak Wachttijden
In 2021 hebben gemeenten € 613 mln. aan incidentele middelen ontvangen voor jeugdhulp. Op 22 april jl. zijn er met de opdrachtgever afspraken gemaakt over de inzet van € 255 mln. uit deze € 613 mln. voor de aanpak van wachttijden in de specialistische jeugdhulp.
In juni 2021 is het team Wachttijden gestart met de Aanpak Wachttijden. Binnen deze Aanpak Wachttijden wordt ingezet op drie lijnen: data, structurele aanpak en specifieke ondersteuning. Team Wachttijden is met twee pilots gestart in de jeugdhulp regio’s Hart van Brabant (HvB) en Rijnmond. Deze twee pilotregio’s kennen grote verschillen, zowel in ambitie als in urgentie. Zo heeft de regio HvB een lange termijn ambitie: wachtlijst vrij in 2030 en de regio Rijnmond heeft een korte termijn noodzaak: de lange wachtlijsten aanpakken en zorgen voor tijdige passende hulp voor jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel.
Een belangrijk onderdeel van deze wachttijden aanpak is het analyseren van de data van het iJw (i-Jeugdwet) berichtenverkeer, maar ook van meer inhoudelijke data. Daarnaast wordt er zoals gezegd inzet gepleegd op het structureel aanpakken van wachttijden. Dat wil zeggen dat er wordt ingezet op het aanpakken van de oorzaken van wachttijden en niet direct het symptoom wachttijden bestrijden. Data en duiding versterken elkaar en zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Deze wachttijdenaanpak komt tot stand door een combinatie van het Ketenbureau iSociaal domein en het OZJ.
De rol van Programmacoördinator Wachttijden valt onder het project/programma Wachttijden, dat doorloopt tot 1 juli 2022.
Omschrijving van de opdracht
Naast deze opdracht kan er ook beroep gedaan worden om inzet te doen rond bemiddelingen in het jeugddomein in samenspraak met de landelijke Ambassadeur.
Doel van de Opdracht Wachttijden
Als programma coördinator is het jouw doel om in de periode 2021 de transformatie in een aantal jeugdregio’s te bevorderen, waardoor de wachttijden afnemen. Dit doe je door regie te voeren op de verschillende (project)onderdelen binnen de aanpak Wachttijden (zowel in de regio’s als landelijk). Je zorgt dus dat processen op elkaar aansluiten en mensen hun werk effectief kunnen uitvoeren, daarnaast help en denk je mee met de inhoud van de verbeteringen, waarbij je zorgdraagt dat ontwikkelingen
passen bij de lokale context. Je draagt tevens zorg voor een leercyclus door de opgedane kennis van alle projecten weer mee te nemen in de systematische analyse en aanpak van de wachttijden.
Doel van de Opdracht Bemiddelingen
Indien dit nodig is zal je eventueel vanuit urgentie een bijdrage leveren aan bemiddelingsvraagstukken in het land rond de jeugdhulp als project coördinator bemiddelingen. Daarbij draag je zorg voor de coördinatie en regie over de bemiddelingen. En trek je samen met de landelijk ambassadeur op in de uitvoering van de bemiddelingen. Je bent eerste aanspreekpunt voor partijen en bent op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen rondom contracteren in het Sociaal Domein.
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Wachttijden

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

 • Je hebt de dagelijkse leiding over het programma wachttijden, in samenspraak met de landelijk ambassadeur
 • Je bewaakt de voortgang op afzonderlijke projecten en stuurt op samenhang tussen de projecten. Je houdt het overzicht over en verbinding tussen alle lopende projecten (Wachttijden, Ketenbureau, tOLCC)
 • Signaleert rode draden tussen de verschillende onderdelen en vanuit de regionale aanpakken die in andere regio’s bruikbaar kunnen zijn. Hierin stem je nauw af met het team Wachttijden en het Ketenbureau
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor bestuurders en projectleiders in de regio Rijnmond
 • Verbinding met Hart van Brabant en andere expeditie regio’s (De leerexpeditie Wachttijden is een ontwikkeltraject waarin stap voor stap wordt gewerkt aan het ontwikkelen van innovatievaardigheden en oplossingen voor wachttijden in de regio)
 • Je hebt nauwe afstemming met de (vertegenwoordigers) van de jeugdhulpaanbieders binnen de expeditie regio’s
 • Je stuurt de procescoördinator aan
 • Je signaleert en legt verantwoording af ten aanzien van de totale aanpak in de diverse regio’s aan de landelijk opdrachtgevers
 • Je rapporteert over de voortgang en de geleerde lessen, en brengt in afstemming met het team Wachttijden geef je adviezen voor meerdere partijen

De opdracht wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team, en bestaat uit 10 leden binnen het OZJ en 3 leden vanuit het Ketenbureau. Als programma coördinator ben je zowel samen met de landelijk ambassadeur opdrachtnemer van de opdracht Wachttijden, al wel de verantwoordelijke voor de dagelijkse aansturing van het team wachttijden. Je legt samen met de landelijk ambassadeur verantwoording af aan de opdrachtgevers.
Binnen het team Wachttijden overleg je regelmatig met de landelijke ambassadeur, de procescoördinator Wachttijden, de projectleider(s) wachttijden in de pilotregio’s, ontwikkelaars en innovatiebegeleiders wachttijden, en draagt inhoudelijk bij aan de verschillende ontwikkeltrajecten. Je werkt in deze aanpak nauw samen met de projectleider Wachttijden van het Ketenbureau iSociaal Domein (I-SD). Deze aanpak vraagt daarnaast om een gezamenlijke inzet van aanbieders en gemeenten, en op landelijk niveau samenwerking met de opdrachtgever en het Rijk.

Functie eisen

 • Je hebt aantoonbaar toegang tot een actief landelijk en regionaal netwerk in de jeugdhulp op het thema wachttijden binnen de volgende categorieën/ organisaties:
  • Binnen de gemeentelijke overheid;
   • Rijnmond
   • Hart van Brabant
  • Binnen de Rijksoverheid;
  • Binnen aanbieders: lokaal,
   • Rijnmond
   • Hart van Brabant (boven)regionaal en landelijk;
    • Binnen beroepsorganisaties;
    • Binnen cliënt organisaties;
    • Binnen kennis- en wetenschapsinstituten die zich bezighouden met het jeugddomein.
 • Minimaal 2 jaar, maar bij voorkeur meer dan 5 jaar werkervaring als secretaris binnen verschillende jeugdhulporganisaties en/of beleidsafdelingen jeugd;
 • Minimaal 2 jaar, maar bij voorkeur meer dan 5 jaar werkervaring met systematisch analyseren en rapporteren;

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

's-Gravenhage

Vacature programma coördinator Wachttijden (vervuld)

01-01-2022 tot 30-06-2022
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 14-12-2021 12:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie