Vacature procesbegeleider Kerschoten Aardgasvrij (vervuld)

Apeldoorn
01-07-2021 tot 31-12-2022
optie op verlenging
20 - 24 uur per week
sluit per 18-06-2021 11:00

De functie

Aanleiding van de opdracht
De aanleiding voor het project is de ambitie van de gemeente Apeldoorn (hierna de gemeente) om uiterlijk in 2050 vrijwel energieneutraal te zijn. De gemeente Apeldoorn is voornemens om, in lijn met de afspraken in het Klimaatakkoord, Kerschoten en Kerschoten-West (hierna Kerschoten) aan te wijzen als een van de eerste wijken die voor 2030 aardgasvrij wordt. De woningcorporaties Ons Huis, De Woonmensen en De Goede Woning (hierna de woningcorporaties), die ongeveer een derde van het vastgoed in de wijk bezitten, hebben de ambitie om hun woningbezit CO₂-neutraal te maken voor 2050. Het waterschap Vallei & Veluwe (hierna het waterschap) is een voorloper in de energietransitie en wil in dit kader warmte uit het rioolwater van de rioolwaterzuivering (RWZI) Apeldoorn, dat ten noordoosten van Kerschoten ligt, beschikbaar stellen om Kerschoten duurzaam te verwarmen. Firan, dochter van energienetwerkbedrijf Alliander, ontwikkelt, realiseert, beheert en financiert duurzame energie-infrastructuren en wil vanuit die rol actief bijdragen aan het warmtenet Kerschoten.

Uit een eerdere verkenning door de gemeente Apeldoorn blijkt dat voor Kerschoten een middentemperatuur-warmtenet het voorkeursalternatief is voor aardgas.1

In 2019 is er in opdracht van de gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties door Syntraal en Over Morgen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het realiseren van een warmtenet in Kerschoten. Daarbij is als primaire warmtebron uitgegaan van het effluent van de RWZI waarbij elektrische warmtepompen worden ingezet om een temperatuursprong te maken.

De verkenning is afgerond met het rapport ‘Warmtenet Kerschoten haalbaar en betaalbaar?’ dat in februari 2020 is opgeleverd. Uit de verkenning blijkt dat het project technisch en organisatorisch haalbaar is maar dat het, op basis van de huidige aannames, een onrendabele top heeft. Projectpartners zien voldoende potentie in het project. Zij hebben met elkaar afgesproken het project verder uit te werken en na te gaan hoe zij de onrendabele top, middels het aanvragen van externe subsidies of anderszins, gezamenlijk kunnen dekken.

De samenwerkingsafspraken hierover zijn vastgelegd in een projectovereenkomst (POK). Firan en de gemeente hebben daarnaast een intentieovereenkomst gesloten voor het verkennen van een samenwerking tot het oprichten van een publiek en onafhankelijk warmteinfrabedrijf.

De gemeente Apeldoorn heeft voor een deel van het gebied met circa 1.000 woningequivalenten in het noordoosten van de wijk een subsidieaanvraag gedaan bij het Programma Aardgasvrije Wijken van € 7,3 miljoen. Deze subsidie is ondertussen toegekend.
De centrale doelstelling van het project is het ontwikkelen van een betaalbaar alternatief voor aardgas voor de bewoners en vastgoedeigenaren van Kerschoten en Kerschoten-West voor 2030 dat het gebied voorziet van volledig duurzame warmte in uiterlijk 2040.


Werkzaamheden
De externe onafhankelijk procesbegeleider, gezamenlijk aangesteld door de Partijen, coördineert de werkzaamheden en ondersteunt de Partijen bij de uitvoering.

 • In het Plan van Aanpak zijn de activiteiten opgenomen met onderverdeling:
  • Technisch
  • Financieel
  • Organisatorisch
  • Juridisch
  • Procesmanagement en kwaliteitsborging
  • Sociaal
 • De werkzaamheden/activiteiten zijn toegewezen aan een van de Partijen. Tevens is aangegeven welke ondersteuning of betrokkenheid er is van andere Partijen of derden.
 • Daar waar de Warmteleverancier is benoemd en de werkzaamheden/activiteiten al moeten worden uitgevoerd zijn de kosten in beeld gebracht.
 • De werkzaamheden/activiteiten zijn in een globale planning opgenomen.

Wij verwachten de volgende werkzaamheden (op hoofdlijnen) voor de onafhankelijke procesbegeleider(s):

 • Project- en stuurgroepen begeleiden: ca. 0,5 dag per week
 • Bewaken kwaliteit uitvoering PvA door projectpartners: ca. 1 dag per week
 • Bijdrage uitvoering/uitvoering activiteiten PvA door procesbegeleiders: 1 tot 1,5 dag per week.

In het plan van aanpak zijn de inhoudelijke werkzaamheden verder beschreven van zowel de partners als de onafhankelijke procesbegeleider.
De projectpartners stellen 1 dag per week secretariële ondersteuning beschikbaar voor de projectgroep en de procesbegeleiders.
Opdrachtnemer houdt rekening met het vergaderschema van de projectgroep. De projectgroep vergadert elke 3 weken op donderdag 15:00 tot 17:00.

Functie eisen

 • HBO/WO niveau
 • Kennis van de wijkaanpak en de Energietransitie in wijken
 • Ervaring met de ontwikkeling van een open warmtenet in de bestaande bouw op basis van aquathermie.
 • Kennis van business cases van de verschillende stakeholders en de samenhang daartussen.
 • Kennis financieringsmogelijkheden
 • Kennis van de hele kolom van “bron” t/m warmteafnemer”
 • Kennis en ervaring bij het selecteren van warmteleverancier met een concurrentiegericht dialoog en het afbakenen van de verantwoordelijkheden (demarcaties)
 • Werkervaring binnen een overheidsorganisatie

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Apeldoorn

Vacature procesbegeleider Kerschoten Aardgasvrij (vervuld)

01-07-2021 tot 31-12-2022
optie op verlenging
20 - 24 uur per week
sluit per 18-06-2021 11:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie