Vacature procesbegeleider Financiële Zorgen en ondernemers (vervuld)

's-Gravenhage
12-09-2022 tot 31-12-2022
optie op verlenging
24-36 uur per week
sluit per 24-08-2022 09:00

De functie

Over Programma Verbinden Schuldendomein en Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
Het Programma Verbinden Schuldendomein maakt onderdeel uit van het Basisteam Maken. De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.
De organisatie ondersteunt gemeenten bij de maatschappelijke opgave om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Het programma Verbinden Schuldendomein is ingericht om de vier nieuwe wetstrajecten, projecten en initiatieven te verbinden en om overzicht te creëren. Daarnaast biedt het programma concrete implementatieondersteuning voor de invoering van de vier nieuwe wetten.
We ondersteunen gemeenten bij de implementatie van vier wetten:

 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);
 • het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewindzaken (Ags);
 • de Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet (vBvv);
 • de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Wskd).

Het Programma Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten ondersteunt gemeenten bij het helpen van ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Gemeenten werken intensief aan het ondersteunen van inwoners die zich als (mogelijk) gedupeerde bij UHT (onderdeel van de Belastingdienst) gemeld hebben op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en schulden. Voorbeelden van hulp zijn het inventariseren van schulden, bieden van bijzondere bijstand en financieren van middelen voor kinderen voor sport, zorg of onderwijs.
Beide programma’s ondersteunen de gemeenten met concrete producten zoals handreikingen, routekaarten, Q&A’s, formats en tweewekelijkse (be)spreekuren.
Omschrijving van de opdracht
In de rol procesbegeleider voor het project Financiële zorgen en ondernemers ondersteun je gemeenten bij het vormgeven of versterken van de ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen. Dat doe je door een goede informatievoorziening die met gemeenten en andere stakeholders wordt gedeeld via o.a. nieuwsbrieven en de website. In digitale en fysieke bijeenkomsten, zgn. werksessies en (be)spreekuren deel je inhoudelijke kennis over de wet- en regelgeving en kennis over het toepassen van de implementatieproducten van het programma met gemeenten. Daarnaast sla je een brug naar andere partners en domeinen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke context, die betrokken zijn bij ondernemers met financiële zorgen. Je neemt deel of levert een inhoudelijke bijdrage aan overleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het schuldendomein.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je werkt aan een passend ondersteuningsaanbod voor gemeenten aan ondernemers met financiële zorgen en legt daarbij de relatie met de ondersteuning(sproducten) rondom de 4 wetstrajecten.
 • Je signaleert ontwikkelingen, aanpassingen in wet- en regelgeving en wensen bij gemeenten en vertaalt die naar een passend ondersteuningsaanbod.
 • Je ontwikkelt, schrijft en toetst ondersteuningsproducten die generiek toepasbaar zijn op basis van behoefte van gemeenten.
 • Je bereidt presentaties voor en verzorgt presentaties bij (digitale) bijeenkomsten en/of trainingen voor het netwerk van gemeentelijke contactpersonen;
 • Je beantwoordt inhoudelijke vragen die binnenkomen via telefoon, e-mail en tijdens bijeenkomsten;
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op tactisch en strategisch niveau;
 • Je maakt inzichtelijk wat de ondersteuning aan ondernemers van hen vraagt, zodat zij in staat zijn/gesteld worden om ondernemers in hun gemeente passend te ondersteunen.
 • Je monitort de voortgang van beleids- en ondersteuningstrajecten voor en creëert draagvlak voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties.

Resultaat van de opdracht
Ondersteuning door de procesbegeleider moet ertoe leiden dat:

 1. De producten (handreikingen, factsheets, instructiemateriaal etc.) van kwalitatief hoog niveau zijn ontwikkeld;
 2. Gemeenten concrete handvatten hebben om ondernemers met financiële zorgen of (problematische) schulden te bereiken en de ondersteuning aan deze ondernemers integraal en zo vroegtijdig en efficiënt mogelijk vorm te geven;
 3. Uitvoeringsvraagstukken en knelpunten die gemeenten in de praktijk ervaren bij de ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen geagendeerd worden op de daartoe bestemde overlegtafels;
 4. Gemeenten een platform hebben om onderlinge kennis, ervaring en best practices te delen en hun vragen te stellen;
 5. Gemeenten proactief ondersteund worden bij juridische en implementatie van technische vraagstukken op het gebied van schuldhulpverlening en ondernemers.
 6. De klant- en stakeholdertevredenheid over de geleverde ondersteuning hoog is

Extra informatie

 • Plaats tewerkstelling: Den Haag / Utrecht.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau;
 • WO-werk- denkniveau, aantoonbaar door minimaal 3 jaar werkervaring op WO niveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van adviseur of projectleider in het gemeentelijk uitvoeringsdomein en/of bij andere organisaties die betrokken zijn bij financieel advies of ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met adviseren over het op gang brengen en op gang houden van multidisciplinaire veranderprocessen bij gemeenten;
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van complexe implementatietrajecten op politiek-bestuurlijk terrein en in situaties met tegenstrijdige belangen;
 • Kennis van (werk)processen bij gemeenten;
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaarervaring  met werken in de rol van adviseur op alle niveaus (bestuurlijk, strategisch, tactisch management en operationeel);
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met gemeentelijke (besluitvormings)processen;
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring in de rol van adviseur of projectleider in het creëren van draagvlak en faciliteren van kennisdeling voor gekozen oplossingsrichtingen en daaruit voortvloeiende consequenties;
 • Inhoudelijke en actuele kennis op de gemeentelijke (beleids)terreinen, schuldhulpverlening, economische zaken, ondernemersdienstverlening, en/of Bbz;
 • Inhoudelijke en actuele kennis of ervaring met de keten en het speelveld rondom (financiële) ondersteuning aan ondernemers en/of ondernemerschap;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het samenwerken met minimaal 2 Rijksoverheden binnen een programma of uitvoeringstraject.

Generieke competenties

 • Resultaatgerichtheid;
 • Klantgerichtheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Integriteit;
 • Zelfontwikkeling;
 • Netwerken.

Specifiek

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Plannen en organiseren;
 • Initiatief;
 • Creatief;
 • Bestuurssensitiviteit;
 • Contactgerichtheid. 

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

's-Gravenhage

Vacature procesbegeleider Financiële Zorgen en ondernemers (vervuld)

12-09-2022 tot 31-12-2022
optie op verlenging
24-36 uur per week
sluit per 24-08-2022 09:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!