Vacature portfoliomanager Architectuur en Standaarden Senior

01-02-2019 tot 31-03-2019
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 22-01-2018 12:00

De functie

Doel van de opdracht

 • Ondersteunen van de unitmanager(s) en teamcoördinatoren bij de (door)ontwikkeling van het portfolio binnen het gehele portfolio van de organisatie.
 • Bijdragen aan de productportfoliocyclus en de vertaling daarvan naar de jaarplancyclus van de organisatie.
 • Adviseert over te maken strategische keuzes en of projecten passen binnen de strategische kaders, bewaakt de voortgang van projecten/ behalen van projectresultaten en de uitvoering binnen scope en kaders.
 • Draagt binnen het programma Common Ground zorg voor de volledige dlivery (mensen en middelen).
 • Draagt binnen het programma Common Ground zorg voor voorbereiding van besluitvorming, bewaakt de voortgang en draagt zorg voor de verantwoording aan het MT GGU en het MT van de organisatie.
 • Geeft mede richting aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten binnen het portfolio van de unit.
 • Draagt zorg voor de verbinding van het portfolio van de organisatie (dus breed) met de beheerorganisatie SBO in oprichting.


Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
De Senior Portfoliomanager is mede verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen, beheren en, indien nodig, uitfaseren van voorzieningen en standaarden in het productportfolio Architectuur en Standaarden. Daarbij horen onder andere de volgende activiteiten en werkzaamheden:

 • Adviseur en sparringpartner van het unitmanagement op de strategische inrichting van en de werkwijze van de unit Architectuur en Standaarden.
 • Zorg dragen voor het organiseren en verbinden van het productportfoliomanagement overleg en de inzet van mensen, producten en werkwijze in andere unit’s, programma’s en projecten.
 • Actief signaleren en volgen van relevante maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen en (mede) opstellen van business development plannen, offertes, opdrachtformuleringen en resultaatverplichtingen, projectplannen en begrotingen.
 • Mede opzetten en in stand houden van een stabiele beheersituatie voor het producten- en dienstenportfolio van de organisatie.
 • Inrichten van opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties en het leveren van ondersteuning de organisatie breed bij de Planning en Control cyclus en specifiek: rapportages, begrotingen, adviesnotities, risicobeheersing en communicatie voor de unit Architectuur en Standaarden en project Common Ground.
 • Opstellen van business cases en voorstellen ter voorbereiding van overdracht naar beheer.
 • Ondersteunen bij het inrichten en invullen van het jaarplanproces en portfoliomanagement bij de organisatie.

Functie eisen

 • WO-werk- en denkniveau
 • zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring met het werken in of samen met gemeenten
 • aantoonbaar zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring als productportfoliomanager op het snijvlak van ICT en organisatie en in de ontwikkeling van standaarden gerelateerd aan de informatiehuishouding van gemeenten
 • ruime ervaring in en met het werken voor overheidsorganisaties, bij voorkeur gemeenten en/of verenigingen of koepels die voortkomen uit gemeenten (>5 jaar gewenst)
 • aantoonbaar zeer ruime kennis van het speelveld van gemeenten, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruikersverenigingen
 • ruime ervaring in het speelveld van gemeenten, ICT-leveranciers, ketenpartners, koepels en gebruikersverenigingen
 • kennis op hoofdlijnen van de gemeentelijke- en overheidsreferentiearchitecturen (GEMMA, NORA, etc.)
 • aantoonbaar inzicht in de relevantie van standaarden en de ontwikkelingen op dat gebied voor de gemeentelijke informatievoorziening
 • ruime ervaring in de rol van deliverymanager in overheidsorganisaties
 • ervaring in het aanleveren van gegevens (meedraaien in) in het kader van planning- en controlcyclus in overheidsorganisaties

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Interesse
in deze
vacature?

Neem contact op met
Sara Nieuwenhuizen of solliciteer direct!

Solliciteer nu

Ken jij de perfecte kandidaat? Deel deze vacature!

Op deze website worden functionele en analytische cookies gebruikt. Op deze manier zorgen wij dat de website naar behoren functioneert.

Lees meer