Vacature omgevingsadviseur onderhoudsprojecten sluizen

Utrecht
31-08-2020 tot 01-07-2022
optie op verlenging
24 uur per week
sluit per 21-08-2020 17:00

De functie

Als adviseur omgeving lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering op het gebied van omgevingsmanagement. Je biedt allround ondersteuning aan de omgevingsmanager. Je hebt inzicht in relevante interne en externe omgeving en ketens op operationeel niveau. Je bouwt en onderhoudt een netwerk op operationeel niveau met diverse externe partijen in relatie tot jouw projecten, zoals gemeenten, provincie, belangenorganisaties en particulieren. Je creëert hiermee effectieve samenwerkingsrelaties. Je kunt de omgeving proactief gewenst en vroegtijdig beïnvloeden en draagt het gezicht en het imago van Rijkswaterstaat uit. Je bent intermediair tussen RWS en de omgeving in de projecten. Binnen het team deel je als inhoudelijk expert je kennis. Je communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen en resultaten van monitoring en inventarisaties. Je geeft bijvoorbeeld informatie en levert de benodigde overzichten aan. Ook maak je inhoudelijke analyses van plannen en wensen van interne en externe stakeholders en bezie je de effecten. Op basis hiervan geef je passende adviezen. Je biedt ondersteuning bij de communicatie: je geeft bijvoorbeeld antwoord op publieksvragen en je informeert omwonenden en andere belanghebbenden. Hierover stem je af met betrokkenen, zoals de communicatieafdeling. Je zorgt ook voor het in de uitvoeringscontracten opnemen van de juiste functionele eisen met betrekking tot omgevingstaken zoals bijvoorbeeld conditionering en vergunningverlening. Je signaleert (externe) ontwikkelingen die de uitvoering van projecten kunnen beïnvloeden en analyseert deze. Je pakt dus echt je adviesrol. De geformuleerde projectresultaten houd je continu in het vizier. Ook draag je bij aan het benodigde inkoopproces vanuit omgevingsmanagement.. Je vindt het een uitdaging om proactief bij te dragen aan het verbeteren van processen binnen operationeel omgevingsmanagement. Ook draag je aantoonbaar bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis en de borging hiervan.

Team B-Sluizen Midden-Nederland
Het team B-Sluizen Midden-Nederland werkt aan grootschalige onderhoudsprojecten van sluizen in eigendom van Rijkswaterstaat in de vaarwegen binnen de regio Midden-Nederland. Het team valt onder Projecten, Programma’s en Onderhoud (PPO).
Het team werkt momenteel aan twee renovaties van sluizen (en bruggen) uit het programma Vervanging en Renovatie (V&R):

  • Prinses Marijkesluis (Rijswijk, GLD)
  • Koninginnensluis (Vreeswijk, Nieuwegein)

Voor de renovaties van de Prinses Marijkesluis (en waarschijnlijk de Koninginnensluis) is gekozen voor een vernieuwende wijze van projectuitvoering en aanbesteding waarin elementen van het DOEN-gedachtegoed en een 2-fasen aanpak zitten. Hierin staan het bereiken van maximale klantwaarde, eerlijk geld voor eerlijk werk en de bedoeling centraal. Dit betekent dat wij samen met de opdrachtnemer en de klant (beheerders) de ontwerpfase doorlopen. In deze fase worden ook de klanteisen opgehaald en verder uitgediept. In de realisatiefase voert de opdrachtnemer het ontwerp uit.

Extra info: I.v.m. de maatregelen rondom Covid-19 geldt dat je niet zo vaak bij een projectteam op locatie zal
zitten maar ingewerkt wordt en werkzaamheden uitvoert vanuit huis. Voor omgevingsmanagement in
het bijzonder geldt dat we nu niet zomaar allerlei bijeenkomsten kunnen organiseren en bij mensen
thuis kunnen komen. De werkzaamheden vinden plaats op de projectlocatie. Momenteel is dat het projectkantoor van Rijkswaterstaat te Utrecht. Na gunning aan de Opdrachtnemer wijzigt dit in een gezamenlijke projectlocatie. Gesprekken met stakeholders kunnen op andere locaties worden gehouden.

Functie eisen

  • Een afgeronde HBO opleiding;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met stakeholdermanagement conform het KES-proces. Waaronder het voeren van gesprekken, verslaglegging, omgang met eisen en wensen en het opstellen van een stakeholderanalyse;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met publieksparticipatie waaronder het leveren van een bijdrage aan communicatiemiddelen (nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, e.d.);
  • Je bent in het bezit een geldig VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA' (VOL-VCA) of bereid om dit certificaat binnen drie maanden te halen;
  • Ervaring met de informatiesystemen die van toepassing zijn, zoals Relatics;
  • Meer dan 3 jaar ervaring met het werken conform Strategisch Omgevingsmanagement (SOM);
  • Ervaring in werken bij RWS;
  • Ervaring met conditionering, waaronder inventariseren van aanwezige informatie, coördineren van onderzoeken en vergunningen.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Interesse
in deze
vacature?

Neem contact op met
Lisa de Graav of solliciteer direct!

Solliciteer nu

Ken jij de perfecte kandidaat? Deel deze vacature!

Op deze website worden functionele en analytische cookies gebruikt. Op deze manier zorgen wij dat de website naar behoren functioneert.

Lees meer