Vacature kwartiermaker Multidisciplinaire Aanpak (vervuld)

Venlo
01-02-2022 tot 01-09-2022
optie op verlenging
24 uur per week
sluit per 17-01-2022 09:00

De functie

In opdracht van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zoeken wij een kwartiermaker die in nauwe samenwerking met de ketenpartners een voorstel gaat uitwerken over de inrichting van MDA++ in onze regio.

Achtergrond

MDA++ staat voor een Multidisciplinaire Aanpak die voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten (de eerste +) die intersectoraal samenwerken (de tweede +) in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. MDA++ is een effectieve aanpak voor gezinnen die op meerdere leefdomeinen problemen ervaren, die onderling samenhangen en van generatie op generatie kunnen overgaan. Het patroon van geweld en onveiligheid en de dynamiek tussen de gezinsleden kan met deze aanpak omgebogen en doorbroken worden. Meerdere ketenpartners brengen capaciteit in om tot een multidisciplinaire team te komen. Dit team van deskundigen coördineert onderzoek, hulp en zo nodig opvang in complexe gevallen van ernstig (seksueel) geweld en voert casusregie uit.

In de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden- Limburg is vastgesteld dat in de regio een MDA++ aanpak wordt uitgerold. In de eerste fase van deze uitrol wordt gestart met een nadere verkenning. Voor deze verkenning wordt voor de periode van 6 maanden een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker werkt binnen deze periode een voorstel uit met scenario’s of, en zo ja hoe, in onze regio een pilot MDA++ vormgegeven zou kunnen worden. Dit voorstel wordt ter besluitvorming aan de colleges voorgelegd.

Wat verwachten wij van jou?

De opdracht heeft als doel om met gemeenten en ketenpartners te onderzoeken of, en zo ja hoe er een pilot MDA++ in de regio van start kan gaan. De beoogde resultaten van deze opdracht zijn:

 • Een uitgewerkt voorstel voor de inrichting en werkwijze van MDA++ dat ondersteund wordt door de betrokken kernpartners;
 • Een inventarisatie van overlegsituaties voor ernstige en complexe vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld en het toewijzen van verantwoordelijkheden;
 • Realiseren van een voorstel tot afspraken over de inzet van de medische, forensische en trauma specialistische expertise, pleger behandeling, GGZ en verslavingszorg in deze casussen;
 • Realiseren van een voorstel tot samenwerkingsafspraken in de keten m.b.t.:

1.Casus- en procesregie;
2.De overlegstructuur voor complexe en ernstige casussen;
3.Mandatering voor deelnemers aan dit overleg;
4.Organiseren doorzettingsmacht in die gevallen waar onvoldoende samenwerking het komen tot duurzame oplossingen in de weg staat.

 • Een uitgewerkt voorstel voor de duurzame inzet van alle kernpartners in de MDA++ aanpak met aandacht voor de capaciteit en middelen.

In het project wordt beoogd de volgende punten helder te krijgen:

 • Meerwaarde: concreet maken wat de meerwaarde van de MDA++ aanpak is. Welke succesfactoren kunnen uit de besproken casussen worden gehaald?
 • Criteria: concreter expliciteren voor welke casussen MDA++ structureel dient te worden ingezet.
 • Werkwijze: het werkproces MDA++ duidelijk omschrijven en uitwerken.

Functie eisen

 • Op cv aantoonbaar tenminste een afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar als kwartiermaker of projectleider in het sociaal domein;
 • Je kunt je onafhankelijk bewegen in het speelveld en hebt geen (in-)directe verbinding met één van de betrokken organisaties;
 • Op cv aantoonbaar, tenminste 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met 1. huiselijk geweld 2.kindermishandeling 3. seksueel geweld;
 • Op cv aantoonbaar, tenminste 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar met intergemeentelijke samenwerkingen;
 • Je bent beschikbaar per 1 februari voor 24 uur per week voor de gehele looptijd van de opdracht.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Venlo

Vacature kwartiermaker Multidisciplinaire Aanpak (vervuld)

01-02-2022 tot 01-09-2022
optie op verlenging
24 uur per week
sluit per 17-01-2022 09:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie