Vacature implementatiemanager beleidskader maatschappelijk domein (vervuld)

Venlo
11-10-2021 tot 10-10-2022
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 17-09-2021 08:00

De functie

Wat ga je doen?

Ons nieuwe beleidskader is momenteel in kleine kring ‘doorleefd’. We zoeken verbreding en verdieping en de vertaling naar daden en gedrag. Daarom zijn we op zoek naar een inspirerende ambassadeur, aanjager, coördinator, die op alle niveaus het goede gesprek vanuit Fier op Venlo start en faciliteert. Zowel richting de medewerkers van de gemeente, van management tot uitvoering, maar ook buiten die deur, in de samenleving en met partners. Denk bijvoorbeeld aan inspiratie- en werksessies rondom de Venlose V’s en de 4 accenten als hulpmiddelen om de beoogde verandering te faciliteren.

Een fundament onder Fier op Venlo is het concept van positieve gezondheid (zie ook de regiovisie van Noord-Limburg). We verwachten dat deze methodiek succesvol wordt ingezet

Voor het Venlose Maatschappelijke Domein is Fier op Venlo richting- en maatgevend. We verwachten dat dit wezenlijke wijzigingen in (samen)werken, handelen en communiceren zal inhouden. Als implementatiemanager leid je de ontdekkingsreis op een dienende en wervende manier.

Gelijktijdig is het belangrijk dat we als organisatie altijd weten waar we staan. Het bewaken van overzicht en het periodiek evalueren van de implementatie, is ook een rol in het proces. De implementatiemanager kan daarvoor als partner rekenen op de inzet van een beleidsstrateeg maatschappelijk domein die het interne proces coördineert.

De implementatiemanager werkt in opdracht van de programmamanager Gezond en Actief Venlo. In de lijnorganisatie behoort de implementatiemanager tot één van de 2 beleidsteams Maatschappelijke Opgaven. De implementatiemanager heeft als klankbord een adviesgroep die hij of zij periodiek raadpleegt en inzet. Insteek van de opdracht is dat de implementatie-verantwoordelijkheid gaandeweg de voortgang in de opdracht in toenemende mate wordt overgedragen aan de lijnorganisatie.

Het verder uitwerken van de exacte opdrachtomschrijving, in een plan van aanpak inclusief monitoring, is onderdeel van de inwerkperiode van de implementatiemanager.

Op taak- en activiteitenniveau zie we in de rol van implementatiemanager -naast bovenstaande- tenminste onderstaande activiteiten:

 • Organiseren en voorzitten van bijeenkomsten vanuit het implementatieproces, waaronder ook het afstemmingsoverleg tussen de trekkers van de Fier-op-Venlo-accenten (-projecten);
 • Ophalen en bundelen van ‘verhalen’ en ‘practices’: het ‘verhaal’ van Fier-op-Venlo ontwikkelen en boeiend (laten) vertellen;
 • Organiseren van (ook co-creatieve) sessies / bijeenkomsten ter inspiratie en/of kennisdeling, deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling
 • Maandelijks (schriftelijk en mondeling) een update geven van de voortgang van het implementatieproces
 • Proactief informeren van betrokken partijen over relevante ontwikkelingen, stand van zaken en kansen
 • Proactief Ambassadeur zijn van Fier op Venlo en als zodanig mede-ambassadeurs werven intern en extern.
 • Meedenken in de begrotingscyclus 2023 over de veranderingen die onder invloed van Fier op Venlo nodig, wenselijk en mogelijk zijn
 • Na 1 jaar (en eventueel twee verlengingen van 6 maanden): formuleren van een evaluatie en aanbevelingen voor het vervolg.

Team Maatschappelijke opgaven

Als team ontwikkelen wij het beleid voor het maatschappelijke domein. Dat doen we programmatisch en langs 4 lijnen: Meedoen, Zelfredzaamheid, Gezond en vitaal leven en Ontplooiing. We willen de goede dingen doen en in dialoog met de bewoners echt een verschil maken. Het team bestaat uit professionele beleidsadviseurs met een goed gevoel voor wat de inwoners, de partners en de bestuurders van de gemeente nodig hebben. We zijn een betrokken club mensen die goed naar elkaar omkijkt: hulp van collega’s is altijd dichtbij.

Nieuw Maatschappelijk Beleidskader “ Fier op Venlo”

De gemeente heeft recent een nieuw beleidskader omarmd gericht op het gehele maatschappelijke domein (en aanpalende domeinen): “Fier op Venlo”. Dit kader heeft het karakter van een visie, gebaseerd op de vier V’s van Venlo.
We gaan het beleidskader implementeren door deze - met en voor de samenleving, collega’s, samenwerkingspartners - te doorleven en vertalen naar nieuwe denk- en werkwijzen.

Venlo is…

een stad waar je makkelijk verliefd op wordt. Venlo kiest namelijk voor kwaliteit van leven. Je kunt er volop genieten. Van de levendige binnenstad, het gevarieerde culturele leven met theaters, poppodia, bioscopen en topevenementen als Venloop, en Zomerparkfeest. Ook hoor je er snel bij in Venlo. De meer dan 100.000 inwoners zijn doeners, samen zorgen ze voor een rijk verenigingsleven en een volle activiteitenkalender. En in Venlo kun je jezelf goed ontwikkelen. De stad heeft een breed aanbod aan mbo-, hbo- en wo-opleidingen, is aanjager van de duurzame economie en kent met de Brightlands Campus Greenport Venlo een unieke verzameling bedrijven die samen met wetenschappers en studenten werken aan de voeding van de toekomst. Dat maakt Venlo een stad van kansen en mogelijkheden, van gezonde groei én van goed leven. Een stad om van te houden!

Functie eisen

 • Een afgeronde HBO of WO opleiding;
 • Tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met het coördineren of leiden van veranderprocessen in grotere organisaties met meer dan 100 medewerkers, opgedaan in de afgelopen 10 jaar;
 • Aantoonbare ervaring met het succesvol verbinden van ambtelijke organisaties en samenleving c.q. bevolkingsgroepen;
 • Tenminste 3 jaar werkervaring in het maatschappelijk domein opgedaan in de afgelopen 10 jaar;

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Venlo

Vacature implementatiemanager beleidskader maatschappelijk domein (vervuld)

11-10-2021 tot 10-10-2022
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 17-09-2021 08:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie