Vacature Implementatieadviseur voor PGB2.0 systeem (vervuld)

Den Haag
01-10-2021 tot 31-12-2021
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 27-09-2021 12:00

De functie

Opdracht
Binnen de opdrachtgever loopt een project op het gebied van het persoonsgebonden budget (pgb). Centraal staat de gefaseerde invoering van een nieuw pgb-systeem voor de administratieve ondersteuning van het trekkingsrecht, waarmee verdere standaardisatie en vereenvoudiging van het proces wordt bewerkstelligd. De invoering van het PGB2.0- systeem gebeurt in nauwe samenwerking met andere ketenpartners, waaronder het ministerie VWS, SVB en zorgkantoren. ‘Zorgvuldigheid boven snelheid’ vormt hierbij steeds het uitgangspunt.

Gemeenten worden vanuit het project ondersteund bij de invoering van PGB2.0, onder andere door het aanbieden van webinars, informatiesessies, een implementatie- en communicatietoolkit en een online community. De verwachting is dat in de komende periode de uitvoeringsvraagstukken in toenemende mate aandacht vragen. Gemeenten zullen zich voorbereiden en aan de slag gaan met de invoering van het nieuwe pgb-systeem. Daarom zoekt de opdrachtgeverversterking van
het team.
Als senior implementatieadviseur is het jouw taak om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereidingen op en de implementatie van PGB2.0. Je bent, samen met de accountmanager(s), het centrale aanspreekpunt voor alle aan PGB2.0 gerelateerde zaken vanuit gemeenten. Je faciliteert gemeenten in het scherp krijgen van hun implementatievragen op het gebied van PGB2.0. Verder ben je in staat deze vragen zelf te beantwoorden of te zorgen voor beantwoording door collega’s uit het PGB2.0 projectteam en hiermee gemeenten op weg te helpen in de implementatie.
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Opstellen, selecteren en bewaken en actueel houden van de inhoudelijke planning voor de tranchegewijze aansluiting van gemeenten;
 • Voorbereiden en leiden thematische seminars/webinars voor gemeenten over de inhoud/functionaliteit en voortgang van het PGB2.0 systeem;
 • Informatie over PGB 2.0 op een voor elke gemeente meest passende manier uitleggen en overdragen en fungeren als vraagbaak;
 • Materiedeskundig en vertegenwoordiger van de opdrachtgever in het proces van (door)ontwikkeling van de functionaliteiten van het systeem PGB2.0;
 • Zorgt voor het verzamelen, delen en verspreiden van kennis en ervaring door afstemming met beleidsambtenaren en ketenpartners op dit gebied;
 • Deelnemen aan landelijke projectgroepen en werkgroepen;
 • Bijhouden en verwerken van de lessons learned tijdens het aansluitproces en, waar nodig, (toezien op het) bijstellen van relevante documenten zoals planningen, factsheets, draaiboeken, instructies en presentaties;
 • In samenspraak met de accountmanager(s) onderhouden van contact met en enthousiasmeren van bij de tranches betrokken gemeenten om aan te sluiten op PGB2.0;
 • In afstemming met VWS en SVB, organiseren van de nazorg bij gemeenten, na aansluiting op PGB2.0;
 • In samenwerking met collega’s uit het PGB2.0-projectteam, (pro)actief bewaken van de voorbereidingen bij gemeenten op de aansluiting op PGB2.0;
 • Actief deelnemen aan de ondersteuning van gemeenten bij de aansluiting op PGB2.0;
 • Sturing geven aan de bijdragen van ketenpartners bij de aansluiting van gemeenten gedurende de landelijke uitrol;
 • Toezien op de directe inbreng van collega’s uit het PGB2.0-projectteam bij het aansluitproces van gemeenten;
 • Rapporteren over de voortgang van de implementatie bij gemeenten van PGB2.0 binnen de projectenstructuur van PGB2.0 aan de projectleider.

Over het projectteam PGB2.0
Zelf regie voeren over je leven, ook als je zorg en ondersteuning nodig hebt. Dat kan mede dankzij het persoonsgebonden budget (pgb), een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorg in te kopen. Het PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het toekennen
en beheren van budgetten en zorgovereenkomsten, en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. Met PGB2.0 kan dit snel, gemakkelijk, overzichtelijk en veilig. De invoering van PGB2.0 is een ketenprogramma, gericht op de vervanging van het huidige pgb-systeem. Het team bij de opdrachtgever draagt bij aan de landelijke invoering van PGB2.0 bij gemeenten. Het helpt de gemeenten het systeem te implementeren en
ondersteunt hen in de communicatie hierover met hun budgethouders.
Het team - bestaande uit een implementatieadviseur, een communicatieadviseur, een accountmanager, een functioneel specialist en een technisch specialist – verbindt, onder leiding van een projectleider, samen met gemeenten, kennis en expertise passend binnen de beweging van Samen Organiseren. Daarbij wordt nauw samengewerkt met beleidsmedewerkers en andere inhoudelijke experts van de opdrachtgever.

Functie eisen

 • Afgeronde WO opleiding in de richting van bedrijfskunde, bestuurskunde of informatiemanagement;
 • Minimaal 5 jaar ervaring op WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring van tenminste 2 jaar, opgedaan in de laatste 5 jaar, in de rol van coördinator of expert in projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met informatisering vraagstukken bij gemeenten of vergelijkbare (semioverheid) organisaties;
 • Ervaring met gemeenten of vergelijkbare (semioverheids)organisaties waarbij ervaring is opgedaan met de werkwijzen en uitvoeringspraktijk op het terrein van de Wmo of Jeugdwet;
 • Ervaring met de ketenbrede samenwerking m.b.t. het PGB;
 • Ervaring (opgedaan in de afgelopen vijf jaar), in de rol van adviseur of consultant, in het schakelen tussen de werelden van bestuurders,
  lokale politiek, bedrijfsvoering, inkoop, informatie- en ICTmanagement en informatiebeveiliging, en onderling verbinden van deze werelden;
 • Aantoonbaar netwerk bij gemeenten binnen het sociaal domein op het gebied van informatiemanagement;
 • Technische kennis, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, van gemeentelijke infrastructuren en van business IT alignement;
 • Beschikt over uitgebreide inzicht, toepassings- en productkennis in relatie tot het PGB-trekkingsrecht, opgedaan in de afgelopen 5 jaar;
 • Ervaring met projecten waarbij de complexiteit en impact van lokaal beleid versus Onderwerp Score Weging implementatie is voorgevallen;
 • Is inhoudelijk op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rond PGB qua stand van zaken en (on)mogelijkheden;

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Den Haag

Vacature Implementatieadviseur voor PGB2.0 systeem (vervuld)

01-10-2021 tot 31-12-2021
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 27-09-2021 12:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie