Vacature HR Adviseur Functiehuis (vervuld)

Enschede
01-09-2021 tot 31-12-2021
optie op verlenging
8-24 uur per week
sluit per 19-08-2021 09:00

De functie

Binnen het cluster Omgeving & Recht wordt gewerkt aan een toekomstbestendig functiehuis dat tot stand moet komen vanuit een open en transparant traject dat zo veel als mogelijk vanuit de werkvloer wordt opgepakt en dat daarmee op draagvlak kan rekenen vanuit die werkvloer. Dit functiehuis bestaat uit vastgestelde resultaatbeschrijvingen die conform de HR21 systematiek zijn ingedeeld.
Om dit te realiseren is een projectgroep Functiehuis ingericht met daarin een vertegenwoordiging van collega’s uit het Cluster Omgeving & Recht. Deze projectgroep wordt ondersteund door een adviseur Communicatie en een adviseur P&O. In verband met het aanvaarden van een andere functie zoeken we een adviseur P&O die deel uitmaakt van de projectgroep Functiehuis maar die ook actief voorbereid en adviseert.
Het project zit nog in de ontwikkelfase en kenmerkt zich door het zoeken naar houvast in een fase waarin nog veel zaken niet vast staan of uitgekristalliseerd zijn. Hierdoor is behoefte aan iemand die kan helpen pionieren en meedenken in mogelijkheden, waarbij houvast zoeken en kaderstellend denken van belang zijn. Het risico van het project is dat de scope en verwachtingen te groot worden, er doelstellingen worden nagestreefd die buiten de beïnvloedingssfeer van de projectgroepleden liggen en daarmee onhaalbaar worden. Belangrijk is dat er een duidelijke scheiding aangebracht/bewaakt wordt dat deze projectgroep de veranderingen binnen de afdelingen niet gaan bedenken, maar slechts beschrijven. Daarbij komt dat het belangrijk is om ook de verwachtingen richting functiehouders te managen, wetende dat veel beschrijvingen verouderd zijn of teleurstellingen uit verleden de huidige verwachtingen rondom functie – indeling – inschaling beïnvloeden. Ook komen signalen binnen dat de werkvloer nog niet een eensluidend beeld van de veranderingen – mede ingegeven door de Omgevingswet – heeft, waardoor mogelijk weerstand te verwachten is die losstaat van de inhoud van de beschrijvingen. Deze moeten het schrijfproces en de acceptatie van de nieuwe functies niet in de weg staan.
Van de adviseur P&O verwachten we dat hij of zij:

 • Kennis heeft van de systematiek van functies beschrijven (HR21)
 • Projectervaring heeft
 • De weerstanden rondom functiebeschrijvingen en -indelingen kent en daar mee om weet te gaan
 • Oplossingsgericht kan denken, durft te sturen en kritisch vermogen heeft
 • Een sterke verbinder is en makkelijk is in contacten om bijvoorbeeld te benchmarken bij andere gemeenten
De volgende zaken moeten opgepakt worden:
 • Mee denken in opstellen communicatieplan;
 • Voorstellen doen voor inrichting schrijfproces en klankbordproces;
 • Benchmarken andere gemeenten;
 • Mee denken in hoe en waar slim en praktisch alle input op te halen is;
 • Om daarna het daadwerkelijke schrijfproces op te pakken.
Deze zaken zijn – op hoofdlijnen - uitgewerkt in een voorlopig stappenplan. Streven is dat uiterlijk 31 december 2021 de onderstaande stappen 1 t/m 6 zijn afgerond.
 • Stap 1: Akkoord ophalen bij stuurgroep op onderhavig projectvoorstel
 • Stap 2: Communiceren dat we van start gaan (online)
 • Stap 3: Wat verandert er of willen we veranderen, kan gefaseerd: wat zien we los van de omgevingswet, wat zijn de hoofdlijnen van de verandering van de Ow (integraler, eenvoudiger, sneller), wat verandert er in de werkprocessen, wat betekent dat voor rollen en profielen en tenslotte wat betekent dat voor individuele functies
 • Stap 4: Nulmeting, welke functiebeschrijvingen hebben we nu
 • Stap 5: alle input vertalen naar concept functiebeschrijvingen
 • Stap 6: klankbordproces
 • Stap 7: oefenen met conceptbeschrijvingen in de praktijk
 • Stap 8: evalueren en definitief vaststellen functiebeschrijvingen
 • Stap 9: functiebeschrijvingen laten indelen door HR21 commissie
 • Stap 10: besluit indeling door concerndirectie

Tijdsinschatting:
Onze inschatting is dat ondersteuning bij stap 1 t/m 4 circa 1 dag in de week zal kosten. Voor stap 5 en 6 is de inschatting dat dit ca 3 dagen per week zal vergen.

Functie eisen

 • HBO diploma;
 • Kennis van de systematiek van functies beschrijven;
 • Werkervaring in een soortgelijk project;
 • Kennis van de systematiek van functies beschrijven HR21;
 • Werkervaring binnen gemeenten/overheid.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Enschede

Vacature HR Adviseur Functiehuis (vervuld)

01-09-2021 tot 31-12-2021
optie op verlenging
8-24 uur per week
sluit per 19-08-2021 09:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie