Vacature gebiedsmakelaar 'Elke Druppel de Grond in'

Doetinchem
21-06-2021 tot 30-06-2022
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 25-06-2021 10:00

De functie


, tot 2026

Beschrijving context en behoefte
De unit Waterbeheer zoekt voor het programma 'Elke Druppel de Grond in' (EDDGI), een gebiedsmakelaar die als spreekbuis met kennis van zaken en verbinder optreedt naar het gebied. De gebiedsmakelaar neemt een zeer belangrijke sleutelrol in binnen het team dat anti-verdrogingsmaatregelen in het landelijke gebied voorbereidt en realiseert. Hierbij richten we ons vooral op het water vasthouden in de haarvaten van het watersysteem.

EDDGI kenmerkt zich in de huidige opzet door een praktische, vraag gestuurde aanpak. Het EDDGI-team reageert op verzoeken tot advies en maatregelen gedaan door landeigenaren. Dit zijn op dit moment vooral agrariërs, maar we verwachten en sturen op een verbreding van ons bereik. In de (nabije) toekomst verwachten we dat we, naast de vraag gestuurde aanpak, onze werkwijze gaan verbreden tot met een meer beleidsmatige, door de op dit onderwerp samenwerkende overheden, gestuurde aanpak.

Het kernteam EDDGI, bestaande uit gebiedsmakelaars, adviseurs, een projectleider en een bedrijfsbureau bestaat op dit moment uit 7 personen.

Het takenpakket

 • Je treedt op als contactpersoon namens het Waterschap richting landeigenaren, op dit moment vooral agrariërs.
 • Je bent de trekker van de advisering aan de landeigenaren en de voorbereiding van effectief gebleken anti-verdrogingsmaatregelen. Hierbij werk je nauw samen met de landeigenaren, het interne EDDGI-team en medewerkers van de unit Onderhoud van het waterschap.
 • Je legt en onderhoudt contacten met landeigenaren en specifiek de agrarische sector, bedrijfstakken daarbinnen en met individuele agrariërs. Formuleert de opgaven en legt afspraken met de agrarische sector vast.
 • Je legt de gemaakte afspraken met landeigenaren intern vast ten behoeve van het kunnen realiseren van de maatregelen en het formaliseren van de genoemde maatregelen (projectplan Waterwet-procedure).
 • Je legt en onderhoudt contacten met omgevings- en belangenpartijen, bijvoorbeeld LTO-Noord, WUR, Vereniging De Marke, provincie, Rijk, Vitens, andere waterschappen.
 • Je brengt je landbouwkennis in beweging vanuit het perspectief om waterschapdoelen te realiseren.
 • Je denkt mee in het verder professionaliseren, optimaliseren en afbakenen van het huidige basis-werkproces EDDGI.
 • Je denkt mee en adviseert rondom de verdere uitwerken en concretisering van de aanpak rondom de visie op voorraadbeheer grondwater.

Jouw kennis en vaardigheden

 • Je bent in staat om met kennis van de doelen van het waterschap een koppeling te maken met de bijdrage van de landbouw hieraan.
 • Je kunt samen met agrariërs praktische en duurzame invulling geven aan de doelen van het waterschap, die goed aansluiten bij de landbouw en genereert daar draagvlak voor.
 • Je kent de landbouw in de Achterhoek en Liemers. De landbouw in de Achterhoek met zijn specifieke grondsoort en landschap en het daarbij behorende watersysteem vraagt extra aandacht.
 • Je hebt agrarische kennis op sector-, bedrijfs- en perceelniveau.
 • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in de agrarische sector, kent de uitdagingen en adviseert hierover.
 • Je bent op de hoogte van beleidsontwikkelingen zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), het Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) en doorgrondt de betekenis daarvan voor de landbouw en het waterschap en adviseert hierover.

Toelichting duur inhuur:
Verwachte duur inhuur:(voor de 1e fase) tot eind juni 2022 (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend) met de mogelijkheid om de inhuur 2 maal te verlengen: (voor de 2e fase) tot eind 2024 en (voor de 3e fase) tot eind 2026. Verlenging afhankelijk van daadwerkelijke projectduur.

Functie eisen

 • Minimaal een HBO diploma;
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar recente werkervaring in de advisering rondom agrarische bedrijfsvoering;
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare recente werkervaring in een zelfstandige, coördinerende rol in het buitengebied;
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar  recente werkervaring in een zelfstandige, coördinerende rol in het buitengebied;
 • Een heldere en toepasbare visie op samenwerking met en advisering van agrariërs;
 • Een heldere en toepasbare visie op invulling van de rol van gebiedsmakelaar;
 • Een heldere en toepasbare visie op het toepassen van zijn/ haar inhoudelijke kennis in relatie met anti-verdrogingsmaatregelen.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Interesse
in deze
vacature?

Neem contact op met
Steffi Habes of solliciteer direct!

Solliciteer nu

Blijf op de hoogte van soortgelijke vacatures

Vacaturealert aanmaken Soortgelijke vacatures

Ken jij de perfecte kandidaat? Deel deze vacature!

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Doetinchem

Vacature gebiedsmakelaar 'Elke Druppel de Grond in'

21-06-2021 tot 30-06-2022
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 25-06-2021 10:00

Heb jij interesse in deze vacature? Solliciteer nu of bel met 033 - 204 8 204

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie