Vacature coördinator beheer Meanderende Maas (vervuld)

’s-Hertogenbosch
07-09-2021 tot 30-06-2023
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 04-08-2021 12:00

De functie

Kandidaatomschrijving
Voor het project Meanderende Maas zijn we op zoek naar een ervaren coördinator beheer. Jij bent de verantwoordelijke om met de betrokken beheerders te komen tot afspraken over het beheer van de op te leveren maatregelen. Je concretiseert dit via het opstellen en laten ondertekenen van eindbeheerdersverklaringen door elke beheerder. Hierin geeft de beheerder o.a. aan dat de te realiseren maatregelen ook voldoen aan hun klanteisen (gehonoreerde KES), het ontwerp en uitvoering draagvlak hebben bij de beheerders en processen rondom oplevering en overdracht voldoende vertrouwen geven om de realisatie te kunnen starten.

Je initieert en trekt de werkgroep beheer. Specifieke vraagstukken met en/of tussen beheerders los je tijdig en proactief met hen op zodat deze geen belemmering vormen voor de bestuurlijke besluitvorming.

Om tot de beoogde resultaten te komen zoek je actief afstemming met andere werksporen binnen het project die een raakvlak hebben met je werkzaamheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om techniek/ontwerp, omgevingsmanagent (honorering van klanteisen) en de voorbereiding van de uitvoering (ambitie van oplevering & overdracht in 1 dag). Kansen en risico’s signaleer je tijdig zodat hier gericht aan gewerkt kan worden. Noemenswaardig is dat er gewerkt wordt met een zgn. twee-fasen contract waarbij de markt al reeds betrokken is in de planuitwerkingsfase. De werkzaamheden voer je dus ook in nauwe afstemming uit met collega’s van de aannemer.

Wat breng je mee

 • Je hebt ervaring met grotere inrichtingsprojecten en bent bekend met het werken vanuit Integraal Project Management (IPM).
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met (complexe) vraagstukken die spelen bij beheer in de samenwerking tussen project en de beherende partijen. Je vindt het een uitdaging om hierin tot goede gezamenlijke afspraken te komen.
 • Je bent iemand die makkelijk kan schakelen tussen project en projectpartners en de daarbij horende verschillende abstractieniveaus.
 • Je bent proactief en in staat om verschillende inhoudelijke terreinen binnen het project te betrekken en kan ervoor zorgen dat de output op tijd wordt geleverd.
 • Je bent een echte teamspeler en hebt geen 9-5 mentaliteit.
 • Je hebt een hands on instelling: vanuit overzicht doet je concrete voorstellen en brengt deze ook zelf tot uitvoering.
 • Je bent een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden.
 • Je bent gewend om richting te geven in complexe afwegingen en in staat om dit om te zetten in concrete adviezen.

De huidige inschatting is dat er ca. 16 uur per week gemoeid zijn met de uitvoering van de werkzaamheden door de coördinator beheer. In de praktijk kan het aantal te besteden uren per week oplopen tot 24 uur.

Meanderende Maas
Het project Meanderende Maas, Ravenstein-Lith heeft als belangrijkste doel het verhogen van de waterveiligheid. Daarbij worden de gebiedskwaliteiten versterkt en de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling benut. Hiervoor wordt een krachtig samenspel van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsmaatregelen onderzocht. Concrete aanleiding is dat dijken aan Brabantse zijde van het riviertraject niet voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 van kracht zijn.

Het is een integraal project, dat zowel onder het HWBP als het MIRT valt. In het project wordt samengewerkt door 10 partners: waterschap Aa en Maas (trekker), provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, provincie Gelderland, gemeente Wijchen, gemeente West Maas en Waal en waterschap Rivierenland. Met behoud van eigen bevoegdheid sturen ze samen op realiseren van een waterveilig en aantrekkelijk gebied door dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling te combineren.
In december 2019 is het Voorkeursalternatief vastgesteld. In de nu volgende planuitwerkingsfase werken we dit Voorkeursalternatief verder uit naar een definitief ontwerp. Tevens werken we toe naar vastgestelde en goedgekeurde projectbesluiten onder de nieuwe Omgevingswet dan wel projectplan(nen) Waterwet bij vertraging van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Functie eisen

 • Minimaal een relevante afgeronde HBO/WO-opleiding;
 • 5 jaar werkervaring en in deze periode minimaal 2 substantiële opdrachten op snijvlak van projecten en beheerorganisatie uitgevoerd voor publieke organisaties als Ministerie, Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of een Gemeente;
 • Ervaring met het werken aan grotere complexe projecten en/of programma’s in het fysieke ruimtelijke domein (o.a. waterveiligheid, waterbeheer, mobiliteit, infrastructuur, gebiedsontwikkeling);
 • Kennis en ervaring met (complexe) vraagstukken die spelen in de samenwerking tussen projectorganisatie en beheerorganisaties en het maken van afspraken tussen project(en) en beheerder(s);
 • Kennis en ervaring vanuit een project en/of programma met het organiseren en beheersen van de inhoudelijke raakvlakken ten aanzien van het beheer. Het gaat dan bijvoorbeeld om toepassing van systems engineering, honorering van klanteisen (KES), ontwerpvraagstukken rondom dijkversterking en rivierverruiming, beheervragen rondom natuur en processen rondom opleveren en overdracht na realisatie;
 • Werkervaring met een integrale verkenning en/of planstudieproject, waarbij dijkversterking en rivierverruiming zijn gecombineerd.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

’s-Hertogenbosch

Vacature coördinator beheer Meanderende Maas (vervuld)

07-09-2021 tot 30-06-2023
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 04-08-2021 12:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!