Vacature contractmanager WMO (vervuld)

Hoofddorp
01-02-2021 tot 01-07-2021
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 18-01-2021 09:00

De functie

Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave binnen dit domein. Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uit gaat van vertrouwen en ruimte biedt aan de uitvoerende professionals. We hebben de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen doen in de samenleving. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterke verbinding tussen enerzijds ‘de kracht van dit netwerk’ en anderzijds ‘de ondersteuning waar nodig voor inwoners in een kwetsbare positie’ moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.  

 • Verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie met zorgaanbieders en voert hiervoor structureel contract- en ontwikkelgesprekken;
 • Voortdurende toetsing op de kwaliteit van de dienstverlening en aansluiting op de integrale categorie-doelstellingen;
 • Sturing op budget en heldere budgetverantwoordelijkheid om goed zicht te houden op de kosten en de resultaten van de inspanningen. delen van deze inzichten met de categoriemanager zodat die zicht kan houden op het totale budget binnen de WMO;
 • Meedenken over oplossingen en indien nodig akkoord maatwerk afspraken maken en juridisch en administratief borgen;
 • Bijdragen aan het realiseren van de doelen uit het strategisch meerjarenplan. In het meerjarenplan wordt de programmabegroting (vastgesteld door de gemeenteraad) gecombineerd met marktontwikkelingen en interne/externe analyses om zo verder vorm te geven aan de transformatie binnen beschikbare financiële kaders.

De cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op:

 • De volledige jeugdhulp (Jeugdwet);
 • Individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen, hulpmiddelen en woningaanpassingen (Wmo);
 • De ondersteuning en de begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inkomensondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en de bestrijding van armoede en schulden (Participatiewet);
 • Veilig thuis.

Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners, jong en oud. 

Een groot deel van deze taken wordt via het uitbesteden van taken door ‘anderen’ uitgevoerd. Daarmee is het aantal opdrachtnemers en partners (marktpartijen) waar we mee samenwerken aanzienlijk. Per saldo betekent dit voor ons een brede rol als opdrachtgever. Innovatie, verandering (transformatie) en partnerschap zijn kernbegrippen in de samenwerking onderling. 

De cluster MOZ bestaat uit team Strategie en Sturing (beleidsadviseurs en categoriemanagers), het Meer-team, team Leerplicht/voortijdig schoolverlaten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en team Bedrijfsvoering (functioneel beheer, informatievoorziening, kwaliteit en control). In totaal werken er zo’n 100, gedreven mensen voor de cluster MOZ. 

De contractmanager WMO opereert op het snijvlak van accountmanagement en uitvoering. Voor de aanbieders is de contractmanager het eerste aanspreekpunt voor vragen en afstemming. De contractmanager stuurt met de gecontracteerde aanbieders op de hoofddoelen die in het beleid en het categorieplan WMO geformuleerd zijn. Signalen van de uitvoering zijn hierbij belangrijke input.
In inkoop of subsidie processen is de contractmanager, onder verantwoordelijkheid van de categoriemanager, trekker van het proces. Samen met het categorieteam zorgt de contractmanager voor de totstandkoming van de overeenkomst. Afstemming met uitvoerende teams, team Inkoop, team Juridische zaken en functionarissen gegevensbescherming zijn hierbij belangrijk.
De categoriemanager is verantwoordelijk voor een tijdige afwikkeling, controle en monitoring op de facturen. Afwijkingen in standaard facturen worden geanalyseerd en besproken met de categoriemanager.

Functie eisen

 • HBO werk en denk niveau.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met inkoop- en contractmanagement. 
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het Sociaal Domein.
 • kennis en ervaring met WMO 

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Samenvatting

Hoofddorp

Vacature contractmanager WMO (vervuld)

01-02-2021 tot 01-07-2021
optie op verlenging
16 uur per week
sluit per 18-01-2021 09:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

Op deze website worden functionele en analytische cookies gebruikt. Op deze manier zorgen wij dat de website naar behoren functioneert.

Lees meer