Vacature consultant Data Continuiteit (vervuld)

Apeldoorn
01-11-2021 tot 31-12-2022
optie op verlenging
40 uur per week
sluit per 21-10-2021 07:00

De functie

Opdracht omschrijving
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Voor een data verwerkende organisatie is de integriteit, beschikbaarheid, volledigheid en vertrouwelijkheid van die data heel erg belangrijk of zelfs van cruciaal belang om de continuïteit in de dienstverlening te kunnen waarborgen. Om deze essentiële randvoorwaarden te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk om continu te kijken welke bedreigingen op deze aspecten optreden. Zo zien we bijvoorbeeld op het gebied van cyberdreigingen de gevallen van ransomware toenemen. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals totale onbeschikbaarheid van data en daarmee de diensten die het Kadaster levert. Met andere woorden: de dreigingen zijn continu aan verandering onderhevig en bijbehorende mitigerende maatregelen moeten daarmee ook continu veranderen. Dit betreft niet alleen de maatregelen zelf, maar ook het vaststellen van de werking en de effectiviteit daarvan.

Binnen het Kadaster is het continuïteitsrisico een belangrijk onderwerp. Het Kadaster werkt continu aan het verbeteren van de continuïteit en het beperken van nieuwe dreigingen die zich voordoen. Om de verbeteringen te concretiseren is het programma continuïteit gestart. Dit programma heeft als doel om zorg te dragen dat de continuïteit van de dienstverlening is gewaarborgd. Binnen dit programma worden een aantal deelprojecten uitgevoerd. Binnen deze deeltrajecten is het van belang om te analyseren welke datastromen er zijn en hoe deze aan elkaar gerelateerd zijn.

Opdrachtomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het analyseren en in kaart brengen hoe de datastromen tussen de verschillende diensten lopen, de onderlinge afhankelijkheden en hoe de functionele datastromen zich verhouden tot technische datasets. Je brengt dit op een gestructureerde wijze in kaart en legt dat vast op een zodanige manier dat deze kennis/kunde overgedragen kan worden aan de staande lijn organisatie. Je valt voor deze werkzaamheden onder de aansturing van de programmamanager continuïteit en werkt inhoudelijk samen met de business architect continuïteit, consultant continuïteit van IT en alle productowners.

Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Het beschrijven van de functionele en technische data stromen.
 • Het in kaart brengen van de onderlinge samenhang en afhankelijkheden van deze data stromen.
 • Het ontwerpen en onderhouden van de processen om de gevonden informatie te onderhouden.
 • Het onderwerp continuïteit actief uitdragen in de organisatie (“het levend houden”).
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren over aspecten op het gebied van continuïteit.
 • Het overdragen van kennis en kunde.

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding;
 • kennis van data analyse en in kaart brengen data stromen;
 • Minimaal 2 jaar  ervaring met het implementeren van data gerelateerde processen;
 • Tenminste 3 jaarervaring met standaarden en best practices, zoals BIO en ISO 27001/2;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • Tenminste 3 jaar ervaring met het implementeren van nieuwe diensten en processen (bv applicaties);
 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 200 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden);
 • U toont duidelijk aan (max. 200 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan het te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). 

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Apeldoorn

Vacature consultant Data Continuiteit (vervuld)

01-11-2021 tot 31-12-2022
optie op verlenging
40 uur per week
sluit per 21-10-2021 07:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie