Vacature communicatieadviseur Dorpsparticipatie (vervuld)

Doorn
01-02-2021 tot 31-07-2021
optie op verlenging
24 uur per week
sluit per 27-01-2021 09:00

De functie

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt, samen met inwoners, ondernemers en partners, aan een visie op de toekomst. Hiervoor trekt een viertal afzonderlijke trajecten samen op:

 • De omgevingsvisie
 • De visie en aanpak voor het versterken van preventie in het sociaal domein
 • Dorpsgerichte Inrichting Openbare Ruimte (DIOR)
 • Dorpsgericht werken. Dit project levert geen fysiek resultaat op, maar wordt verweven in andere, lopende projecten.

We vervlechten deze trajecten, daar waar mogelijk, op proces en inhoud tot een concrete en pragmatische toekomstvisie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De toekomstvisie zal medio 2021 worden opgeleverd en uitgewerkt worden binnen de verschillende visietrajecten. We streven naar een beknopt en aantrekkelijk product.

Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar adviserende en uitvoerende ondersteuning bij de zogenaamde ‘dorpsparticipatie’ in onze zeven dorpen, ‘expertsessies’ met interne en externe experts, en het opstellen van de uiteindelijke toekomstvisie. We nodigen u uit om op basis van deze aanvraag, inclusief bijbehorende bijlagen en de verstrekte informatie, een aanbieding te doen. We zien daarbij graag dat u alle geformuleerde eisen en wensen ten aanzien van de gevraagde dienstverlening en overige voorwaarden meeneemt in uw aanbod.

Omschrijving van de opdracht
De participatie verloopt in twee fasen: een gemeentebrede fase voor de bredere, strategischer vraagstukken en een dorpsfase, waarin we per dorp gaan inzoomen op wat er voor nodig is voor ieder dorp om op z’n eigen manier toekomstbestendig te zijn. De eerste fase (de gemeentebrede) is inmiddels achter de rug. De uitkomsten zijn verwerkt in de ‘peilnota’, een tussenproduct met bestuurlijke denkrichtingen dat in januari voorligt in de raad. Voor de volgende fase, waarin we onder meer met zeven dorpen in dialoog gaan, zal de gemeentelijke projectgroep worden versterkt. We zoeken ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van:

Dorpsparticipatie (februari 2021- mei 2021)
Het organiseren en uitvoeren van een succesvolle dorpsparticipatie per dorp (minimaal 5 bijeenkomsten, maximaal 7, nog n.t.b.) waarin de volgende zaken terugkomen:

 • Gesprek over ‘vitale dorpen’ a.d.h.v. een bureaustudie
 • Concretisering en doorvertaling van de peilnota
 • Ophalen noodzakelijke input t.b.v. de vier bestaande trajecten
 • Gesprek over nieuwe balans overheid/samenleving t.b.v. toekomstvisie (rollen/taken/vermaatschappelijking)
 • Het in kaart brengen van alle noodzakelijke communicatie vooraf, tijdens en achteraf
 • Verslaglegging en verantwoording


Eindproduct toekomstvisie (juni/juli 2021)
Het opleveren van een eindproduct toekomstvisie. De vorm hiervan moet nog bepaald worden.

De ondersteuning die we zoeken omvat tenminste de volgende taken:

 • Opstellen en bewaken van een participatie- en communicatiestrategie, aansluitend bij de gemeentelijke kaders en huisstijl;
 • Breed adviseren aan de andere projectgroepleden waar nodig;
 • Ontwerpen en uitvoeren van participatiemiddelen en werkvormen op maat;
 • Uitvoering geven aan de participatie- en communicatiemiddelen, aansluitend bij de mogelijkheden en restricties die er momenteel zijn;
 • Samen met de gemeentelijk participatieregisseur, de lokale stakeholders actief betrekken bij de voorbereidingen en uitvoering;
 • Ontwerpen en realiseren van communicatiematerialen – in nauw overleg met de communicatieadviseur - (cf. huisstijl en gemeentelijk participatiebeleid), voeden van gemeentelijke en andere kanalen;
 • Advisering over en uitvoering van het eindproduct toekomstvisie;
 • Indien niet meegenomen in de offerte: het selecteren en aansturen van een grafisch ontwerper/visueel designer t.b.v. het eindproduct;
 • Bijwonen en bijdragen aan de projectgroep toekomstvisie.

Functie eisen

 • Een afgeronde HBO opleiding richting Communicatie;
 • Ervaring met het opstellen van of ondersteunen bij complexe visietrajecten van gemeenten of vergelijkbaar (overheid);
 • Ervaring met eigentijdse vormen van participatie + communicatie;
 • Ervaring met het organiseren en uitvoeren van interactieve (digitale) participatie met grote groepen (50 of meer) in coronatijd;
 • Je woont in een schaal van 15 km bij de gemeente vandaan (i.v.m. duurzaamheid/CO2 uistoot)

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Doorn

Vacature communicatieadviseur Dorpsparticipatie (vervuld)

01-02-2021 tot 31-07-2021
optie op verlenging
24 uur per week
sluit per 27-01-2021 09:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

Op deze website worden functionele en analytische cookies gebruikt. Op deze manier zorgen wij dat de website naar behoren functioneert.

Lees meer