Vacature business Analist TBO (vervuld)

Apeldoorn
01-11-2021 tot 01-04-2022
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 18-10-2021 07:00

De functie

Opdrachtomschrijving
In 2022 ondersteunt de DSO-LV gebruikers optimaal bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Voor het door ontwikkelen van de verschillende DSO-LV componenten zijn wij op zoek naar een ervaren Business Analist TBO.

Je adviseert het Product management bij de doorontwikkeling van DSO-LV en draagt bij aan het tot stand komen van definitiestudies die uitgewerkt worden in relatie tot de algehele architectuur en product visie. Je zorgt voor een afgewogen en consistente feature back log, die de wensen van de bestuurlijke partners weerspiegelt. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in het toetsen op haalbaarheid, analyseren en uitwerken van nieuwe features en wijziging verzoeken afkomstig uit de feedbackloop.

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Algemeen/Achtergrond
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
De verschillen tussen regio’s.
De Omgevingswet wordt per 1-7-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2021 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Taken en verantwoordelijkheden
In deze opdracht treedt je op als inhoudelijk geweten van het Productmanagement voor de voor de ontwikkeling en exploitatie van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de Landelijke voorziening Beschikbaarstellen en Bekendmaken (LVBB) en alle aanverwante componenten en koppelingen.

Taken en Verantwoordelijkheden:

 • Is mede bepalend voor de eisen aan digitale dienstverlening;
 • Brengt behoeften, wensen en eisen vanuit de verschillende stakeholders in kaart;
 • Werpt een kritische blik ingediende wensen en identificeert mogelijke verbeteringen;
 • Draagt bij aan een adequate afhandeling en sluitend houden van de feedbackloop;
 • Analyseert complexe vraagstukken en vertaalt deze door naar efficiënte (deel)oplossingen;
 • Doet innovatie of verbetervoorstellen richting productmanagement;
 • Initieert en is inhoudelijk betrokken bij het opstellen van plannen voor vernieuwing.

De Business Analist TBO zal ten behoeve van deze opdracht een intensieve samenwerking moeten vormgeven met collega Business Analisten en vanuit een flexibele houding in staat moeten zijn een tandje bij te schakelen en collega’s met raad en daad bij te staan. Er wordt daarbij waar nodig ook inzet verwacht voor onderwerpen die aanvankelijk niet in deze uitvraag zijn benoemd of niet op onze radar stonden.

Functie eisen

 • Een HBO plus denk- en werkniveau aangetoond door werkervaring of opleiding;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Business analyse;
 • Minimaal 2 jaar ervaring met werken in projecten/programma’s in een complexe en dynamische werkomgeving;
 • Minimaal 1 jaar ervaring met Agile werken & Scrum;
 • Ervaring met e-overheid bouwstenen en/of standaarden;
 • Ervaring met werkprocessen als VTH en Zaakgericht werken bij overheden is pré;
 • Ervaring met werken in projecten/programma’s in een samenwerkingsverband tussen (lokale)overheden is een pré;

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Apeldoorn

Vacature business Analist TBO (vervuld)

01-11-2021 tot 01-04-2022
optie op verlenging
36 uur per week
sluit per 18-10-2021 07:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie