Vacature afdelingsmanager Kwaliteit en Beleid (vervuld)

Harderwijk
18-10-2021 tot 01-09-2022
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 05-10-2021 09:00

De functie

Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe is op zoek naar een ervaren, resultaatgerichte en op samenwerking gerichte interimmanager afdeling Kwaliteit en Beleid. Je bent een manager die:

 • integraal leiding geeft aan afdeling Beleid & Kwaliteit in domein sociaal.
 • de inhoudelijke beleidsvoorbereiding en -advisering sociaal domein naar een hoger plan brengt.
 • kwaliteitsverbetering in het hart van de organisatie brengt.
 • de processen effectiever en efficienter organiseert.
 • medewerkers faciliteert en inspireert om hun werk goed en met plezier te kunnen doen.
 • bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen om door te groeien van een adhoc naar een beheerorganisatie.

De functie
De interimmanager geeft integraal leiding aan de teams Beleid en Kwaliteit en draagt in het bijzonder bij aan het Project Herijking beleidsmatige samenwerking.
De positie van de afdelingen Beleid & Kwaliteit zal in de komende tijd nader bepaald worden. Het subteam Kwaliteit is voor de periode van 1 jaar gevoegd bij de afdeling Beleid. Het management van de afdeling Beleid wordt ook interim ingevuld in afwachting van de resultaten van onderzoek naar verbetering van de beleidsmatige samenwerking tussen Meerinzicht en de brongemeenten (zie toelichting hieronder). Tezamen vormen de teams Kwaliteit en Beleid tot medio 2022 de tijdelijke afdeling Beleid en Kwaliteit. Deze afdeling wordt geleid door een interimmanager.

 • Team kwaliteit heeft 6 medewerkers en houdt zich bezig met het bevorderen van integrale kwaliteit binnen het Domein Sociaal. Denk hierbij aan resultaten van metingen van kwaliteit van de toegang, bejegening en kwaliteit van de ondersteuning door aanbieders, en doel- en rechtmatigheid en bezwaar en beroep. De bevindingen vertalen zij naar concrete verbeterpunten en aanbevelingen. Deze zijn vastgelegd in de Integrale Kwaliteitsrapportage. De manager stuurt op realisatie hiervan. De manager zorgt voor zichtbaarheid van het team kwaliteit binnen domein sociaal en zet in op verbetering van de samenwerking tussen kwaliteit, beleid en contractbeheer en contractmanagement.
 • Team beleid heeft circa 15 medewerkers. De positie van de afdeling Beleid zal in de komende tijd nader bepaald worden. De beleidsadviseurs WMO, jeugd, participatie, maatschappelijke opvang en beschermd wonen van Meerinzicht werken binnen hun vakgroepen nauw samen met de lokale beleidsmedewerkers van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Samen werken ze aan door de gemeenten vastgestelde resultaten. Binnen het brede terrein van beleid sociaal domein zijn de beleidsmedewerkers van Meerinzicht met name gericht op de landelijke ontwikkelingen, regionale samenwerking, de tweede lijn hulpverlening en de verbinding tussen beleid en lokale toegang.

Binnen de regionale samenwerking maken de beleidsmedewerkers van Meerinzicht deel uit van twee regio's: Noord Veluwe en Flevoland. Van de leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij het beleidsteam professionaliseert en er één team van maakt. Daarbij moet er gestuurd worden op integraliteit waarbij de drie wetten met elkaar moeten worden verbonden.

Project Herijking beleidsmatige samenwerking
In 2016 is besloten dat de brongemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gaan samenwerken binnen het sociaal domein. In 2018 is vervolgens besloten om beleidsmatig samen te werken in een netwerkorganisatie en is de samenwerkingsvorm geformaliseerd. Er is destijds besloten dat het bepalen van en sturen op (richten en evalueren) de strategische richting van beleid wordt belegd bij de brongemeenten. Vertaling naar tactisch en operationeel beleid evenals het monitoren ervan (inrichten, verrichten, monitoren) wordt belegd bij Meerinzicht Sociaal. De vier organisaties zijn inmiddels drie jaar onderweg in deze beleidsmatige samenwerking. Gezamenlijk wordt er hard gewerkt aan opgaven binnen het sociaal domein. Na drie jaar is er echter ook een aantal zaken geconstateerd die aanleiding geven tot meer effectiviteit en efficiëntie van de huidige inrichting van de beleidsmatige samenwerking. De gemeentesecretarissen hebben daarom een opdracht verstrekt om een mogelijke herinrichting van de beleidsmatige samenwerking te onderzoeken. Concreet luidt de opdracht om inzicht te krijgen in wat de meest gewenste en effectieve positionering van de beleidscapaciteit is ten aanzien van de uitdagingen binnen het sociaal domein. Dit resulteert eind 2021 in een voorkeursvariant, die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de 4 organisaties. Omdat dit besluit organisatorische en personele consequenties kan hebben voor betrokken medewerkers, vraagt dit een zorgvuldig proces met medewerkers en ondernemingsraden.

Voor domein sociaal betekent dit dat de positie van afdelingsmanager beleid tot medio 2022 interim wordt ingevuld. De interimmanager brengt kennis en expertise in het project Herijking beleidsmatige samenwerking en zorgt voor afstemming en communicatie met Team beleid. De noodzaak voor meer efficiëntie en effectiviteit in de beleidsmatige samenwerking en de noodzaak voor versnelling van de transformatie en beheersing van de kosten in het sociaal domein bij gemeenten leiden ertoe dat de druk op het beleidsteam bij Meerinzicht onverminderd hoog blijft. Dit vraagt van de interimmanager continue bijsturing op prioriteiten en het op niveau houden van de beleidscapaciteit passend bij de beleidstaken en opgaven die uitgevoerd dienen te worden en zorg voor het welbevinden van de medewerkers.

Beleidsuitgangspunten
Het contact tussen burger en overheid is dichtbij georganiseerd, zodat de ondersteuning (meer) op maat kan worden geboden. De eigen kracht van de betrokkene en zijn netwerk staan centraal. Een belangrijk principe is één gezin, één plan, één regisseur. Onze organisatie sluit daarmee aan op de leefwereld van de klant. Dit doen we door op alle niveaus integraal te werken.

Meerinzicht is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (ca 100.000 inwoners). Naast Domein Sociaal voeren we ook bedrijfsvoeringstaken uit. Samen zetten wij ons in voor een klantgerichte en proactieve dienstverlening waarbij ons hart voor de samenleving centraal staat. Binnen het Domein Sociaal zijn we voornamelijk werkzaam op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugd en leerlingzaken. De laatste voeren wij niet alleen uit voor de bron gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, maar ook voor de omliggende gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Dit maakt het speelveld waarin het Domein Sociaal zich bevindt complex en dynamisch.

Onze organisatie
Domein Sociaal is sinds 2018 één van de twee domeinen binnen Meerinzicht. Deze jonge organisatie is zich verder aan het doorontwikkelen. In 2021 heeft Meerinzicht de koers voor de komende 3 jaar vastgesteld om van een ad hoc-organisatie verder te groeien naar een beheerorganisatie; een organisatie waarin de processen op orde zijn en in de volle breedte gebruik wordt gemaakt van de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Om dat resultaat te bereiken, hebben we het managementteam uitgebreid

De afdelingen zien er als volgt uitzien:

 • Beheer waaronder Financiële administratie en Contractmanagement-beheer.
 • Beleid en Kwaliteit (tijdelijk tot medio 2022) waaronder beleidsmedewerkers, onderzoekers en kwaliteitsmedewerkers.
 • Participatie waaronder Klantmanagers, Inkomen, Bijzondere Bijstand en Arbeidsdeskundigen.
 • Wmo waaronder Klantmanagers.
 • Complexe & Regionale vraagstukken waaronder Statushouders, Leerlingzaken en Jeugd..

Functie eisen

 • Je hebt WO werk- en denkniveau.
 • Werkervaring opgebouwd binnen het Sociaal Domein binnen een overheidsorganisatie, bij voorkeur op gebied van kwaliteit en beleid.
 • Minimaal 5 jaar bewezen ervaring als leidinggevende.
 • Werkervaring opgebouwd binnen een samenwerkingsorganisatie.
 • Een coachende én dienende stijl van leidinggeven. 
 • Teamspeler. Heeft echter bewezen zelfstandig te kunnen werken binnen een middelgrote afdeling.
 • Ervaring met en het kunnen doorgronden van complexe processen.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Harderwijk

Vacature afdelingsmanager Kwaliteit en Beleid (vervuld)

18-10-2021 tot 01-09-2022
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 05-10-2021 09:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie