Vacature adviseur Digitaal Informatiebeheer (vervuld)

Diemen
21-02-2022 tot 31-12-2022
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 03-02-2022 12:00

De functie

Omschrijving van de werkzaamheden
Samen met collega’s zorg je ervoor dat de informatie binnen de opdrachtgever betrouwbaar en duurzaam toegankelijk wordt, is en blijft. Als Adviseur Digitaal Informatiebeheer draag je zorg voor het organiseren, transformeren en moderniseren van de digitalisering van het informatiebeheer van de opdrachtgever in samenwerking met je collega’s en de interne klant. Je bent ook betrokken bij de uitvoering van de (interdepartementale) verbeterplannen, projecten en programma’s. Denk aan het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding, het programma Informatie op Orde, de Wet Open Overheid.

Op de planning voor 2022 staan o.a. de volgende activiteiten om uit te voeren:

 • Het opstellen van richtlijnen voor het informatiebeheer;
 • Opzetten Dashboard Informatiehuishouding;
 • Kwaliteitssysteem ontwikkelen;
 • Het opstellen van een Classificatie van informatieobjecten naar risico’s;
 • Input leveren aan plan van aanpak e-mail veiligstellen Metagegevensschema mappen op DMS (eDOCS);
 • De afdelingen meenemen in de organisatorische kanteling van het beheren van informatie achteraf naar het beheren van informatie vanaf het moment dat het wordt gecreëerd;
 • Het formuleren van verbetervoorstellen voor het informatiebeheer en deze implementeren in de werkprocessen op de afdelingen;
 • Reviewen procesbeschrijvingen afdelingen: check op het opnemen van de informatieobjecten in de procesbeschrijvingen;
 • Advies over een optimaal archiefbeheer in het RM systeem;
 • Het verder uitbouwen van een (interdepartementaal) netwerk op het vakgebied Informatiebeheer.

Voorliggende traject
De opdrachtgever wenst het informatiebeheer verder te moderniseren/ professionaliseren. Randvoorwaardelijk hierbij is het beleidsspeerpunt van de opdrachtgever: digitaal werken , waarbij het vastleggen en beheren van informatie meer en meer een integrale verantwoordelijkheid van de werkwijze van alle medewerkers wordt. Een goed functionerende overheid begint bij volledige, betrouwbare en transparante overheidsinformatie. Met het programma DDI werken we bij de opdrachtgever aan het verbeteren aan onze informatiehuishouding. De focus lag in 2021 op het voldoen aan wet- & regelgeving, en was gericht op het opstellen van beleid om te komen tot Duurzaam Digitaal Informatiebeheer. Het opstellen van het beleid is belegd bij Bedrijfsdiensten / Servicecentrum Parallel aan het opstellen van het beleid, heeft de Business het beschrijven van de werkprocessen opgepakt. Naast bovenstaande is er in 2021 binnen de Rijksoverheid (door het rapport Ongekend Onrecht, het advies over ministeriële verantwoordelijkheid en de monitoring van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) een ontwikkeling op gang gekomen om een grootscheepse verandering van de informatiehuishouding Rijk in gang te zetten. Dit heeft concreet geleid tot het actieplan 'Open op orde', dat gaat over de verbetering van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Dit plan heeft als kern vier actielijnen: het investeren in informatie professionals, het beheersen van de volume en de aard van informatie, het toegankelijk indelen van informatiesystemen en het sturen op overzicht en naleving.

Team Servicecentrum
Eén van de doelen van het Servicecentrum is te zorgen voor goed informatiebeheer. Goed informatiebeheer ondersteunt de uitvoering van de werkprocessen van de opdrachtgever. Daarnaast is goed informatiebeheer nodig om inzage te geven in het handelen van de opdrachtgever en om verantwoording af te leggen over dat handelen. Goed informatiebeheer maakt de dienstverlening, het hergebruik van informatie, samenwerken en het bewaren van cultureel historisch erfgoed van de opdrachtgever mogelijk. Vanuit dit perspectief wordt de organisatie geadviseerd over de (digitale) inrichting van de Informatiehuishouding (het opslaan, beheren en de verstrekking van informatie). Informatie die we als de opdrachtgever creëren moet duurzaam toegankelijk zijn voor zolang als dat nodig is.

Functie eisen

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding en academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 2, maar bij voorkeur meer dan 5 jaar werkervaring in de rol van adviseur op het terrein van digitaliseren informatiebeheer of document management binnen een organisatie met 400+ medewerkers of binnen de Overheid;
 • Minimaal 3 opdrachten uitgevoerd op het gebied van de business begeleiden in het proces van vraag tot realisatie en implementatie op het gebied van informatiehuishouding/informatiebeheer;
 • Analytische en sociale vaardigheden om de brug te vormen tussen de verschillende stakeholders;
 • Communicatief sterk mondeling en schriftelijk; met overtuigingskracht en verbinding;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (o.a. archiefwetgeving en wet open overheid) en in een organisatie geldende procedures rond informatie- en archiefbeheer en de vaardigheid in het toepassen daarvan (minimaal 2, maar bij voorkeur meer dan 5 jaar);
 • Kennis van de ordenings- en ontsluitingsmethoden en –technieken, zoals: classificatieschema’s(Minimaal 1, maar bij voorkeur meer dan 3 opdarchten);
 • Kennis van het automatiseren van documentmanagementprocessen, bijvoorbeeld van het Document Management Systeem (DMS), Record Management Applicaties (RMA) zoektechnologie en workflow;
 • Ervaring met het toepassen van geldende wet en regelgeving op het gebied van informatiebeheer (RDDI) in de afgelopen 2 jaar bij een overheidsorgaan.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Diemen

Vacature adviseur Digitaal Informatiebeheer (vervuld)

21-02-2022 tot 31-12-2022
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 03-02-2022 12:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!