Vacature adviseur Dienstverlening en Bedrijfsvoering (vervuld)

Utrecht
25-10-2021 tot 01-08-2022
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 06-10-2021 12:00

De functie

De opgave
Dienstverlening en Bedrijfsvoering is één van de programma’s binnen de Raadsgriffie, onderdeel van het organisatieonderdeel Raadsorganen. Hierbij staan de ambities van de Gemeenteraad en de individuele raadsleden centraal en het wijze waarop zij invulling geven aan de lokale democratie.
De opgave bij dienstverlening richt zich op de realisatie van een gestroomlijnde PIOFACH dienstverlening van de ambtelijke organisatie ten dienste van het hoogste bestuursorgaan. Er wordt nauw samengewerkt met de ambtelijke organisatie zowel vanuit een partnerschap als vanuit de rol van opdrachtgever of accountmanager om aan de veranderende klantvraag te voldoen.
De opgave op bedrijfsvoering richt zich op een moderne interne organisatie welke meebeweegt met de (veranderende) werkwijze van de raad en de aanpassingen aan deze tijd. Hierbij worden interne processen van de griffie en de verdeling van taken naar de opgave steeds aangepast aan de klantvraag, zoals past bij een kleine en wendbare staforganisatie. Hieronder valt tevens de bijdrage van Raadsorganen (de griffie, de rekenkamer en de fracties) aan de ambtelijke organisatie(ontwikkeling) als geheel en de bijdrage als organisatieonderdeel aan het totaal van de gemeentelijke opgaven.
Dit is je werk
De kern van de werkzaamheden is het organiseren en (mede) realiseren van de opgave zowel intern als extern. Je adviseert de Gemeenteraad en de griffier ten aanzien van verbetering van de dienstverlening en maakt hierover gerichte afspraken met de ambtelijke organisatie.
Daarnaast sta je voor de ontwikkeling en innovatie van onze eigen bedrijfsvoering, dienstverlening en doorontwikkeling.
Door de centrale rol van dit programma in de opgave, treedt je op als plaatsvervanger van de Raadsgriffier. In die hoedanigheid heb je onder verantwoordelijkheid van de griffier eigen taken in de organisatie en aansturing van de totale opgave. Je zorgt ervoor dat kennis en kunde vanuit je programma ingebed worden in de griffie als geheel en in de bredere context van de gehele gemeentelijke organisatie. Hierbij altijd oog houdend voor de verbinding met de andere thematische programma’s, op dit moment ‘Bestuurlijke Zaken en (Regionale) samenwerking’, ‘Bestuurlijk-Juridische Zaken’, ‘Strategische advisering’, ‘Raadswissel 2022’ en ‘Onboarden en inwerken raadsleden en fractiemedewerkers’.

Je taken zijn:

 • Overzicht en sturing geeft. Je stuurt je team en opgave aan op een deskundige wijze waarbij je richting geeft en prioriteert. Het gaat om functionele aansturing aangezien alle medewerkers hiërarchisch onder de Raadsgriffier vallen gelet op de omvang van de staforganisatie;
 • De Gemeenteraad en de griffier adviseert op het brede terrein van dienstverlening en bedrijfsvoering en resultaten weet te behalen binnen je opgave;
 • Zorgt voor samenwerking en verbinding. Je werkt nauw samen met de andere programmamanagers/plv. griffiers, de gehele griffie en collega’s van de rekenkamer en de fracties en de andere organisatieonderdelen (in het bijzonder het Bedrijfsvoering en Strategie Netwerk) om samen de juiste randvoorwaarden te creëren voor de lokale democratie en continu verbeteren aan te jagen;
 • Actief verbindingen legt vanuit de Raad en de Raadsorganen naar de ambtelijke organisatie;
 • Bijdraagt aan de ontwikkeling van de positie van de raad bij organisatieontwikkeling, dienstverlening, innovatie en processen binnen de gemeente;
 • Sparringpartner bent voor de raadsgriffier, raadsadviseurs, raadsleden, inwoners en organisaties in de stad en weet wat strategische advisering in een politiek-bestuurlijke context van je vraagt;
 • Raadsleden en -fracties ondersteunt bij hun vragen en behoefte op het gebied van dienstverlening en hun zoektocht binnen de organisatie begeleidt;
 • Zicht hebt op specifieke kennis, kwaliteiten en competenties van de individuele medewerkers en hen ondersteunt en coacht bij hun ontwikkeling.

Goed om te weten:
Je valt in tijdens een heel drukke periode voor de gemeenteraad, waarin een stevige en ervaren senior adviseur/plv griffier onmisbaar is. Er is weinig tijd om je de processen van de raad uit te leggen en wij verwachten dat je zelfstandig en op eigen initiatief weet wanneer de raad advies kan gebruiken. Onze voorkeur gaat dus uit naar een kandidaat met ervaring in zowel het PIOFACH domein als in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Door de weging van de antwoorden op de vragen in de uitvraag wordt de rangorde van de offertes in prijs/kwaliteit bepaald. Alleen van de 3 hoogst scorende offertes worden nader gewogen op de kwaliteit. Indien het aantal offertes de 10 niet overstijgt kunnen alle offertes nader op de kwaliteit beoordeeld worden.

Organisatie
In 20 jaar Dualisme is de wereld om ons heen sterk veranderd. Met name de opkomst van de participatieve democratie in relatie tot de kaderstellende en controlerende taken van de Gemeenteraad staan hierin centraal. Zo zijn enerzijds door de decentralisaties en de komende Omgevingswet meer complexe onderwerpen op de agenda van de raad gekomen, anderzijds verlangt de burger eerdere betrokkenheid in het besluitvormingsproces. Deze ontwikkelingen vragen een andere invulling van de rol van raadsleden. De complexiteit van het raadswerk is toegenomen en daarmee ook de professionalisering van de ondersteuning die de griffie biedt. Hoe reageert de raad op die veranderingen, wat betekent het voor het werk van raadsleden en de raad als geheel en heeft dat consequenties voor de ondersteuning die wordt geboden door griffie, rekenkamer en fractieondersteuning? De opgave is de lokale democratie levend te houden en het raadswerk aantrekkelijk en behapbaar. De griffie levert als staf van de Gemeenteraad een wezenlijke bijdrage om raadsleden hun verschillende rollen te kunnen laten vervullen.

Functie eisen

 • Afgeronde WO-opleiding en stevige ervaring binnen het brede terrein van Middelen / het PIOFACH domein;
 • Meer dan 4 jaar werkervaring als senior adviseur in het Middelen domein;
 • Recente interim-opdrachten bij griffies waarin een strategische adviesrol een belangrijk onderdeel van de opdracht vormde bij een G4 gemeente;
 • In staat om zelfstandig de rol van senior adviseur plv. griffier in te vullen.

Competenties

 • Je bent vernieuwingsgericht, jong van geest (leeftijd is hierbij van geen belang) en ambitieus
  in je ideeën;
 • Een dienstverlenende houding vanuit je eigen professionele visie op de lokale politiek;
 • Je bent politiek sensitief en je bent een talent in het bouwen en onderhouden van relaties;
 • Weet collega’s te motiveren, te spiegelen en waar nodig bij te sturen of af te remmen;
 • Beschikt over een sterk analytisch vermogen;
 • Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Je beschikt over humor en gedijt goed in een hectische omgeving.

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Utrecht

Vacature adviseur Dienstverlening en Bedrijfsvoering (vervuld)

25-10-2021 tot 01-08-2022
optie op verlenging
32 uur per week
sluit per 06-10-2021 12:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie