Vacature accounthouder Onderwijshuisvesting (vervuld)

Amsterdam
01-09-2021 tot 31-12-2021
optie op verlenging
32-36 uur per week
sluit per 28-07-2021 08:00

De functie

Kom meewerken aan de groei van Amsterdam! De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) draagt bij aan een leefbaar Amsterdam door zorg te dragen voor een divers, betaalbaar en hoogwaardig voorzieningenniveau. Binnen de afdeling MV zijn drie teams ingericht. Een team Stad en Gebied, dat zich vooral richt op de vertaling van de opgaven van de stad naar plannen, een team Accommodaties en een team Projecten. Het team Accommodaties richt zich op de uitvoering van de wettelijke taak Onderwijshuisvesting, alsmede op de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van onderwijshuisvesting.

Werkzaamheden
De komende jaren zullen er circa 30-40 nieuwe schoolgebouwen voor het basisonderwijs en circa 10 schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs gerealiseerd moeten worden in de nieuwe ontwikkelgebieden. Daarvoor is de afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) aan zet. Naast de realisatie van nieuwe scholen wordt er ook geïnvesteerd in het op orde brengen en houden van de bestaande schoolgebouwen. Een verdichtende stad vraagt ook om flexibele gebouwen die op de lange termijn waardevol en waardevast blijven, duurzame gebouwen die aanpasbaar zijn aan de veranderende vraag en inzetbaar voor ander gebruik. De gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitdagingen tegemoet te treden en te komen tot een passend aanbod aan onderwijsgebouwen in de stad. Als allround adviseur onderwijshuisvesting geef je uitvoering aan de landelijke wettelijke taken betreffende Onderwijshuisvesting PO, VO en (V)SO. Het team fungeert in dit kader op strategisch -, tactisch - en operationeel niveau als intermediair en regisseur tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen. Team Accommodaties levert hierbij de expertise, kennis en strategisch advies met betrekking tot de gewenste en/of noodzakelijke verdeling van het aantal vierkante meter schooloppervlak binnen de gemeente en de kwalitatieve ontwikkeling ervan. Daarnaast adviseert team Accommodaties het gemeentebestuur over de beschikking van de toegewezen financiële middelen voor de ver-/nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit alles voor de lange-, middellange- en korte termijn en in samenwerking met alle betrokken partijen. De drie teams Stad en Gebied, Accommodaties en Projecten worden ondersteund door een Strategisch Regisseur, de Ambtelijk Opdrachtgever Realisatie en een financieel team. Ben jij die allround adviseur met meerdere jaren ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, die wilt bijdragen aan een compleet en leefbaar Amsterdam? Dan zijn we op zoek naar jou!

 • Je bent objecthouder van 9 schoolbesturen, waarvan twee Voortgezet Onderwijs en 7 Voortgezet Speciaal onderwijs.
 • Je bent voor de schoolgebouwen en gymzalen het aanspreekpunt voor de schoolbesturen.
 • Je initieert en vertegenwoordigt Accommodaties/OHV in het uitvoeringsoverleg dat plaatsvindt na toewijzing van een huisvestingsaanvraag en stelt in dit kader een afsprakenbrief op.
 • Je bewaakt de projecten van start uitvoeringsoverleg, toetsen voorlopig en definitief ontwerp, opstellen beschikkingen, tot afrekening inclusief de bijbehorende stukken voor de bestuurlijke besluitvorming; - Je behandelt spoedaanvragen van schoolbesturen;
 • Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor en beantwoordt waar nodig vragen van het college en de gemeenteraad.
 • Je stelt voortgangs- en evaluatierapportages op, draagt zorg voor invoer en beheer van data en informatie van schoolgebouwen en schoolbesturen in het aanvraagsysteem Pronexus en het Digitaal School Dossier.
 • Je verzorgt de juridische overdracht van schoolgebouwen inclusief verkrijgen energielabel van schoolgebouwen van gemeente naar schoolbestuur en andersom.
 • Je verzorgt de totstandkoming van de inmetingen van de schoolgebouwen en houdt hierbij contact met Gemeentelijke Vastgoed.
 • Je werkt in je dossiers nauw samen met de collega's van Stad en Gebied, Projecten, Beheer en Exploitatie, Sport & Bos, Gemeentelijke Vastgoed en het Projectmanagement Bureau.

De opdrachtgever(s)
Onderwijs, Jeugd en Zorg heeft taken op het gebied van jeugd en zorg, zoals de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, de jeugdpsychiatrie en de zorg voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook hebben zij verschillende taken die voortkomen uit bestuurlijke ambities zoals diversiteit, mensenrechten en het tegengaan van misstanden in de prostitutie. Zij zetten zich samen met onze partners in om de keten van zorg voor jeugd, volwassenen en kwetsbare huishoudens te versterken. Ook de verbetering van het onderwijs en het tegengaan van schooluitval valt binnen hun werkscope.

Functie eisen

 • In het bezit van een erkende hbo-diploma
 • Kennis van wet- en regelgeving van onderwijs, specifiek onderwijshuisvesting
 • Minimaal drie jaar werkervaring met onderwijshuisvesting
 • Minimaal twee jaar werkervaring met projectmatig werken
 • Bij voorkeur 2 jaar werkervaring in het betrekken en verbinden van zakelijke relaties
 • Bij voorkeur 2 jaar werkervaring met werken binnen een G-4 gemeentelijke organisatie

Over Matchd

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures, voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers, ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband met flexibele uren. Je krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven een terugkoppeling. Heb je geen terugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er écht iets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit te herstellen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204

Deze vacature is vervuld

Wil je een melding krijgen wanneer een soortgelijke vacature beschikbaar komt?

Vacaturealert aanmaken

Was jij de perfecte kandidaat voor deze vacature?

Open solliciteren Soortgelijke vacatures

Print deze pagina

Print

Samenvatting

Amsterdam

Vacature accounthouder Onderwijshuisvesting (vervuld)

01-09-2021 tot 31-12-2021
optie op verlenging
32-36 uur per week
sluit per 28-07-2021 08:00

Had jij interesse in deze vacature? Loop hem de volgende keer niet mis!

{{-- --}}

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie